Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2013. december 9., hétfő]

Elhunyt Kopetty Lia, Vác díszpolgára

Életének 71. évében elhunyt Kopetty Lia színművésznő, városunk díszpolgára.
Kopetty Lia Budapesten született és az Állami Balettintézetben végzett táncosnőként. Vidéki és fővárosi színházakban lépett fel prózai és zenés darabokban. Látható volt Staurt Mária és Roxane szerepében is. 1975-től a Budapesti Gyermekszínházban és az Arany János Színházban játszott.
Férje, Kautzky Ervin és fia, Kautzky Armand is színészként vált ismertté. A váci művészeti életben nyújtott kiemelkedő munkásságáért férjével - aki idén nyáron hunyt el - közösen 2009-ben megkapta Vác Város Díszpolgára címet.

Feladó: Városháza

Közélet [2013. december 9., hétfő]

Készül a Váci Települési Értéktár!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2013 (V.23.) számú határozatával döntött a helyi értéktár létrehozásáról, a döntés jogalapja a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, valamint az ennek végrehajtására kiadott 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet volt. Az intézkedés célja pedig a városunkban fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó adatbázis, vagyis egy virtuális gyűjtemény megteremtése, és ennek gondozása. A képviselő-testület a települési értékek azonosításával, valamint a Hungarikum törvényből eredő további feladatok ellátásával a Katona Lajos Városi Könyvtárat bízta meg, ott formálódik napjainkban a Váci Települési Értéktár.
A közeljövőben számos alkalommal és helyszínen találkozhat városunk társadalma a Váci Települési Értéktár gyarapítását célzó alkalmakkal, kérjük és köszönjük ennek építésében való közreműködésüket.

Javaslatait megteheti a mellékelt "javaslat " lap benyújtásával

A Váci Települési Értéktárral kapcsolatos teljes anyag a mellékelt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
vaci_ertektar_2013_12_09.pdf
javasjat_lap_kieg_2013_12_09.pdf

Pest Megye Önkormányzata hivatalos weboldalán (www.pestmegye.hu) található információ szerint december 6-án megtartották a hagyományos Megyenapot.
A hír szerint az ünnepségen több váci is elismerésben részesült. A Pest Megye Környezetvédelméért Díj egyik jutalmazottja Vinkó Kornél volt. Sporteredményekért a következő váciak részesültek elismerésben:
- Az év legjobb Pest megyei sportolója és legeredményesebb sportszervezete speciális sportágak kategóriájában: I. díj - Kálmán Krisztina, II. díj - Kanyó Zsolt, III.díj - Hídvégi Balázs (mindhárom Váci Reménység SE); I. díj - Váci Reménység SE;
- Az év legeredményesebb szabadidő sportszervezete: II.díj - Váci Lakóterületi SE;
- Az év legeredményesebb általános iskolája: I. díj - Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola;
- Az év legeredményesebb középiskolája: I. díj – Váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium;
- Az év testnevelője – Vargáné Zsadányi Éva (Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola);
- Az év legjobb Pest megyei diáksportolója az általános iskolai korosztályban: I.díj – Kareczki Réka (Váci Reménység SE);
- Az év legjobb Pest megyei diáksportolója a középiskolai korosztályban: III. díj – Adame Máté (Váci Reménység SE);
- Az év legjobb Pest megyei csapata utánpótlás korosztályban: II. díj – a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola leány súlylökő csapat;
- Az év legjobb Pest megyei sportolója női felnőtt korosztályban: III. díj – Csernák Edina (Váci Vasutas SE);
- Az év legjobb Pest megyei sportolója férfi felnőtt korosztályban: II. díj – Galambos Péter (Vác Városi Evezős Club).
Elnöki különdíjat kapott Noé Zsombor (Váci Hajó SE).

Feladó: Váci Városimázs Kft.

Email: estv@estv.hu

Sport [2013. december 9., hétfő]

A váci látványsportágak TAO-kereteiről

Mint ismeretes, ebben a bajnoki esztendőben is mód volt arra, hogy a látványsportágak egyesületei pályázzanak az ún. TAO-támogatásokra. Összegyűjtöttük, a váciak milyen összegben kaptak lehetőséget a szakszövetségüktől.
Az öt látványsportágat (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda) képviselő klubok immár harmadik alkalommal adhatták be pályázatukat a sportági szakszövetségeknek, hogy különböző, meghatározott célokra (személyi ráfordítás, beruházás, utánpótlás-nevelés) forrásokhoz jussanak. Ezen pályázatok alapján a szövetségek meghatározzák, mekkora keretet tölthet fel egy-egy egyesület azon nyereséges vállalkozások segítségével, amelyek a társasági adójuk egy részét az állami költségvetési befizetés helyett hajlandók a klubok számára biztosítani.
Az érdekelt váci egyesületeknél a következő lehetőséggel élhetnek a most folyó pályázati évben:
Ipress Center-Vác
Az NB I-es női kézilabda klub a honlapján közzétette adatok szerint utánpótlás-nevelési feladatokra közvetlenül közel 180 millió forintot gyűjthet össze, melyhez 20 és fél milliós önrészt kell biztosítania. Információnk szerint a klub korábban is maradéktalanul fel tudta tölteni az engedélyezett keretét.
Váci KSE
A szintén az élvonalban szereplő férfi klub a korábbiaknál jóval magasabb összeghez juthat, hiszen a közvetlen támogatás mértéke – szintén a klubhonlap alapján – meghaladja a 267 millió forintot. Ebből 180,6 millió forint (+ a 80 milliós önrész) fordítható a tervezett edzőcsarnok megépítésére. További 74,5 millió utánpótlás-nevelésre és 12 millió személyi ráfordításokra (itt is számolandó ezekhez a 10-10 milliós nagyságrendú önrész).
Vác Városi Labdarúgó SE
A váci labdarúgó palántákkal foglalkozó és mintegy 300 leendő focistát nevelő klub a felnőtt csapat negyedosztályba való visszasorolása miatt a korábbinál jóval kisebb (feles arányú) TAO-keretet tölthet fel. Információnk szerint ennek nagysága nem éri el a 100 milliós összeget, melynek négyötöde fordítható utánpótlás-nevelésre, a többi tárgyi fejlesztésre.
Váci Vízilabda SE
A harmadosztályú felnőtt férfi együttest versenyeztető egyesület honlapján is feltüntették a pontos adatokat. Eszerint egyetlen jogcímen – tárgyi eszköz beruházás, felújítás – 151 millió forintos támogatást nyert el a klub. Mint ismeretes, ennek egy részéből valósulhatott meg a strand nagymedencéjének új sátortetős beruházása.
Váci Reménység
Moys Csaba klubelnök tájékoztatása szerint a klub kosárlabda szakosztálya a 2013/2014-es pályázati évben nem nyújtott be TAO-s pályázatot.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Anyakönyv [2013. december 9., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Csatári Endre és Bossányi Zsófia gyermeke: Bende

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2013. december 9., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Radics Sándor és Berki Erika

Feladó: Városháza

Kristóf József /1928/
Szalai Zoltán /1959/
Csernák Orsolya /1990/
Kovács József /1923/
Simon Gyuláné sz: Peták Gizella /1932/
Gulyás Pál /1935/
Sári Péterné sz: Stengel Jolán /1930/
Szegner Istvánné sz: Kettler Mária /1930/
Simon Lajos /1965/
Miklósi András /1930/
Regős Gyuláné sz: Hulinay Katalin /1922/

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottságai ezen a héten tartották az éves munkatervük szerinti utolsó idei ülésüket.
December 2-án, hétfőn a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésére került sor. A grémium tájékoztatókat vitatott meg az árvízvédelmi projekt állásáról, valamint a TDM pályázat alakulásáról. A folytatásban többek között szóba került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése, továbbá a szociális bérlakások lakbéreinek mérséklésére irányuló javaslat. A folytatásban a közterület használati díjak felülvizsgálatáról és a Volánbusz-szerződésről szóló vita után zárt ülésen ingatlan- és lakásügyek kerültek szóba.
Kedden ezúttal is két szakbizottsági ülés következett. Előbb a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tagjai ültek össze. Először a nyári váci autóversenyről és a futsalosok eredményeiről szóló tájékoztató, majd többedszerre az úszásoktatás finanszírozása került szóba. Az idei külügyi beszámoló, illetve a 2014-es külügyi terv megvitatása után a közművelődési rendelet megújítása és a városi sport és szabadidő feladatokról szóló rendelet szerepelt a napirenden. A bizottság végül művelődési és művészeti díjakról vitázott már zárt ülésen.
A nap másik ülésén a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendi sora következett. Ezek között különböző városrendezési és városfejlesztési témakörök szerepeltek, de napirendre kerültek az iskolai szelektív hulladékgyűjtés, a közvilágításról, az épített környezetről szóló előterjesztések is. A bizottság végül a korlátozott forgalmú övezetek rendszeréről, illetve szoborállításról is tanácskozott.
Szerdán délután az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése következett. Napirenden szerepelt egy szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében, az Egészségügyi Alapellátás Fejlesztési Pályázatának forrásfelosztása, egy javaslat az étkezési térítési díjak csökkentéséről, majd – már zárt ülésen – közszolgáltatási díjkedvezményről és tanulmányi támogatásról is döntöttek.
A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság csütörtöki tanácskozása zárta a heti üléssorozatot. Ezen először vett részt tagként Kovács Ágnes, akit a legutóbbi testületi ülésen választott be grémium a bizottsági tagságáról lemondó Balkovics Péter helyére. A szakbizottság mostani tanácskozásán a város gazdasági/költségvetési helyzetére vonatkozó napirendeken túl az előző napok szakbizottsági döntéseinek pénzügyi kihatásai is napirendre kerültek. Mint ahogyan megtárgyalásra került a holding októberi beszámolója és a jövő évi ellenőrzési terv is. Ez a bizottság szokás szerint a plenáris ülés (december 12.) forgatókönyvét a jövő hét szerdáján tárgyalja meg.
Vác Város Önkormányzat szakbizottságainak ülésén szerepelt továbbá a 2014-es munkaterv megtárgyalása is.

Feladó: Váci Városimázs Kft.

Email: estv@estv.hu

Sport [2013. december 6., péntek]

Kézilabda – Csendes, nyugodt, tisztes vereség

Kevés izgalomban és látványosságban volt része a mintegy félháznyi közönségnek a férfi kézilabda NB I 14. fordulójában lebonyolított váci hatvan perc során: Váci KSE - Pick Szeged 23-31 (9-17).
Az utánpótlás mérkőzések közül a junioroknál 43-26-os, az ifiknél pedig 38-21-es vendégsiker született.
Egy-egy védő/támadó cserével indítottak a csapatok, ám az iram a hangulattal egyetemben egyáltalán nem verdeste a plafont. Az első három gólt még rendre egalizálta csapatunk, majd Vitáris Norbert bravúros védései ellenére három szegedi gól következett egymásután.
A védőfalból kilépegető szegedi játékosok alaposan megzavarták a hazaiak támadásszövését. Pozitív volt, hogy az első emberhátrányunkat 1-0-ra megnyertük. Ellentétes érzések kavaroghattak a csendesen szemlélődő publikumban: nagyobb is lehetett volna a jobbára 4-5 gólos különbség, ha kapusunk nem remekel, ám szorosabb is lehetett volna az állás, ha nem hagyják ki sorban ziccereiket a váciak. Sajnos, a hazai szélsők az első félidőben nem tudtak akciógólt szerezni, a folyamatosan duzzadó hátrány pedig a szünetre lett a legnagyobb.
A térfélcserét követően kapuscserével kezdtek a Tisza-partiak és pár perc alatt tízgólos lett a szegedi fór (34. perc: 9-19). Ha lehet még csendesebben poroszkált a mérkőzés, amely egyre inkább edzőmeccs jelleget öltött. A Vác is kapust váltott, ennek ellenére a találkozó kétharmadánál már 13 találat (12-25) volt a különbség. A szünet utáni első tíz percben a hazaiaknál csak Gábori Máté volt eredményes.
A hátralévő időben mindkét oldalon szerepet kaptak a cserejátékosok is. Nagyot esett a téliszalámisok védekezési koncentrációja is, ezt elsősorban Laurencz Szabolcs használta ki jól. 9-10 gól között alakult ekkor a váci hátrány. Nagy tapsot kapott az edzőként magát aktiváló Rosta István: vezérletével tíz gólon belül maradt a végére, ráadásul a bajnokság első helyezettje ellen a második játékrészt döntetlenre hozta a VKSE.
Váci gólszerzők: Laurencz Szabolcs 7(1); Gábori Máté 7(2); Kocsi András 3; Lendvay Péter és Székely Kristóf 2-2; Pál Gergely és Simányi Péter 1-1.
Rosta István: - Jobb helyzetkihasználással kisebb lehetett volna a különbség, de a második félidőbeli teljesítményünk tisztességes munka volt.
A bajnoki folytatásban a jövő hét folyamán a mieink kétszer is megmérkőznek a veszprémi csodacsapattal. Előbb jövő hétfőn idegenben, majd december 14-én szombaton este hattól a váci sportcsarnokban.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 16-án (hétfő) 18:00 órai kezdettel Közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váci Görög Nemzetiségi Iroda
2600 Vác, Dr. Csányi L. Krt. 47. I. em.

N A P I R E N D
A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. sz. törvény 97.§ értelmében közmeghallgatást tart a 2013 évi munkájáról.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tisztelettel: Sarantis Mantzourakis s.k. elnök


A meghívó a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meghivokozmeghallgatas2013_12_16.pdf