Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. május 30., szerda]

Megszaporodtak a gázvezeték szakítások a megyében

Az elmúlt hetekben több esetben is riasztották a tűzoltókat gázvezeték szakítás miatt. Csak ebben az évben a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó egységeinek tizenöt esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó káreseményeknél –olvasható a váci katasztrófavédelmi kirendeltség közleményében.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen káresetek döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például a földmunkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munkavégzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég vagy személy sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó közműtérképet. Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járhatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükség van a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 tűzoltót és három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-sérülés miatt keletkező károk felszámolása akár 100 ezer forintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás) zajlik, illetve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet a területileg illetékes földgázszolgáltatóval. A műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal is könnyű megsérteni, így minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, hiszen a gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi szerszámokkal szabad dolgozni.

Feladó: Városháza

Az idei év Diákmunka programját az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával közösen szervezi, 2018. július és augusztus hónapban.

Vác Városában 16-25 év közötti nappali tagozatos vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezését várjuk 2018. június 11-ig ügyfélfogadási időben az Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán (39-es szoba).

A munkavégzés ideje: 1 hónap (2018.július vagy 2018.augusztus)
A munkavégzés helye: Vác Város Intézményei
Munkabér: bruttó 103500 Ft

Mohácsiné Dim Rita s.k.
osztályvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 29., kedd]

A májusi testületi ülésről jelentjük

Az önkormányzat májusi ülésének egyik legfontosabb döntéseként a képviselő-testület felszabadított a költségvetésből 28 millió forint fedezetet lámpás gyalogos-átkelőhely kialakítására a Damjanich téri forgalmas útkereszteződésnél.

Forrást biztosított továbbá a grémium a Bauer Mihály utcában felépítendő új bölcsőde, illetve a tervezett vizes sportok háza külső közműveinek kialakítására, valamint utóbbi létesítmény esetében a sólya megépítésére, illetve fedezetet különítettek el két darab motoros fűkasza beszerzésére, valamint a Sirály utcai óvoda belső felújításának folytatására.
Köszönetnyilvánítást hozzáfűzve elfogadta a testület a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Váci Rendőrkapitányság múlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat.
A képviselők döntést hoztak számos helyi kitüntetés díjazottjairól is, a napirend tárgyalása során, személyes érintettség okán Fördős Attila polgármester egy alkalommal nem voksolt.
A "Vác Város Egészségügyért" kitüntető címet Kramár Rozália veheti át. A "Váci Katedra Pedagógiai Díj" kitüntetettjei: Dóra Erzsébet, Fördősné Rozmán Edina, Konopás Anna, Nagy Irén és Vanderlik Tamás. A "Vác Város Tehetséggondozásáért" kiitüntető cím díjazottjai: Csatainé Neuman Rita, Gál Zoltán, Gyombolai Ferenc, Horváthné Tóth Erika, Pajorné Menyhárt Mónika, Party Andrásné, Rodney Ágnes, Szabó Csaba, Szilfai-Gyóni Ibolya, Uhlár Péter és Véglesiné Bíró Erzsébet. A "Vác Város Oktatást Segítő Munkáért" elismerésben részesülnek: Heidtné Csölle Krisztina, Plachi Dénes Jánosné, Rigó János és Szegner Jakab. A "Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" elismerés egyéni díjazottja Bunna Katalin, közösségi kategóriában pedig a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének fejlesztő napközi otthona.
A testület döntése értelmében az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Váci Waldorf Alapítvány jelzálog bejegyzést kérhessen a használatában lévő, iskolaként szolgáló ingatlan tervezett felújításához és óvodájuk ide költöztetéséhez szükséges bankhitel felvételéhez kapcsolódóan.
A grémium döntése értelmében - Dr. Hetényi Katalint váltva - Dr. Marton Anita házi gyermekorvos folytathatja a praxist a II. számú (Deákvári főtér 29. alatti központú) háziorvosi körzetben.
A testület határozata értelmében az önkormányzat - kerekítve - 88 millió forint erejéig, legfeljebb 2018. december 28-ig tartó határozott időtartamra készfizető kezességet vállal a Váci Dunakanyar Színház állami támogatásból megvalósuló átfogó épületfelújítása forgalmi adójának előteremtéséhez szükséges bankhitel felvétele kapcsán.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző és Fördős Attila polgármester meghívására részt vett az ülésen a Gödöllői útnál lévő volt kavicsbánya terület tulajdonosának jogi képviselője, aki tájékoztatást adott a kötelező rekultivációval kapcsolatos tudnivalókról. A lényeg, hogy a cég alapvetően építési törmelékből származó zúzalékkal kívánja feltölteni a kialakult bányató nagy részét, megalapozva a térség növényesítő helyreállítását. A beruházás kapcsán több képviselő lakossági fórum összehívását kezdeményezte, tehát hamarosan ilyen formában is értesülhet a lakosság a pontosabb információkról.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 28., hétfő]

Diákcsere Donaueschingen - Vác

Május 19 -26. között, diákcsere program keretében donaueschingeni delegációt fogadott a Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnáziuma.
Testvérvárosunk tanulói három iskola, a Fürstenberg-Gymnasium, a műszaki gimnázium (Technisches Gymasium) és az ipari szakiskola (Gewerbliche Schulen) képviseletében érkeztek városunkba, hogy egy felejthetetlen hetet töltsenek el a magyar diákokkal.
Vácon fogadta őket Beer Miklós megyéspüspök, valamint Fördős Attila polgármester is, aki a találkozáskor köszöntőjében röviden ismertette Vác történetét és méltatta a Donaueschingen és Vác közötti testvérvárosi kapcsolat jelentőségét.
A német diákok az egyhetes magyarországi tartózkodásuk alatt megismerték városunk nevezetességeit, kirándultak Visegrádra, Szentendrére, s természetesen a budapesti városnézés sem maradhatott ki a programjukból.
Az eseményekben gazdag hetet a donaueschingeni diákok, a fogadó magyar családok és tanárok vidám hangulatú közös vacsorával zárták.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 24., csütörtök]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ- Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. május 30. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. május 31- június 01. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: CORATRIN

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 23., szerda]

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésről

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Vác település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók május 23-a és június 15-e között keresik fel háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2218 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Szaszovszky Valentina.

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!

Feladó: Városháza

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.) az ügyfélfogadás - kormányablakká történő átalakítás okán - 2018. június 22-től várhatóan 4-5 hónapon keresztül szünetel.

Az átalakítási munkálatok idején 2018. július 2-től az Okmányirodai Osztály ideiglenes helyszínen, a 2600. Vác, Dr. Csányi L. krt. 52. szám alatt (Vörösház elnevezésű ingatlanban) fogadja az ügyfeleket.

Az átköltözés miatt az Okmányirodai Osztályon az ügyfélfogadás 2018. június 22-től 2018. június 29-ig szünetel.

Ügyfeleinket az alábbi két váci helyszínen fogadjuk, változatlan ügyfélfogadási időben:

Kormányablak Osztály 1. (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.)
Kormányablak Osztály 2. (2600 Vác, Dr. Széchenyi u. 42. Vasútállomás)

Az ügyfeleink szíves megértését kérjük!

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 18., péntek]

Pályaépítési munkák (75)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. június 1-től 2018. június 30-ig Rákos – Pécel és Aszód - Tura állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
70_Rakos_Hatvan_0601_0630.pdf

Közélet [2018. május 18., péntek]

Pályaépítési munkák (70)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. május 26-tól 2018. május 27-ig, valamint 2018. június 2-től 2018. június 3-ig Nagymaros - Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
70_Nagymaros-Szob_0526_0527_0602_0603.pdf

Közélet [2018. május 18., péntek]

Pályaépítési munkák (75)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. május 26-án és 2018.június 2-án Nagymaros - Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
75_Nagymaros-Szob_0526_0602.pdf

<<   1 2 3 4 5 ...  548   >>