Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. május 16., szerda]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2018. május 20-án vasárnap, 7-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.
Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken 6 órától állatpiac van a vásártéren.
Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
www.facebook.com/váci vásár

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 11., péntek]

Ipartestületi kitüntetést kapott Fördős Attila polgármester

A napokban tartotta évi rendes iparosgyűlését a Vác és Vidéke Ipartestület.

Buchwald Imre elnök beszámolója után megválasztották a jelölő bizottságot a jövőre esedékes tisztújítás előkészítése érdekében.
Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy az ipartestület gazdálkodása stabil, s az idén hozzákezdenek székházuk és az udvarban lévő üzlethelyiségek már korábban tervbe vett felújításához is.
A tanácskozás végén - miután az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöksége jóváhagyta a helyi ipartestületi elnök javaslatát - a Magyar Kézművességért Díj arany fokozatú kitüntetésével ismerték el Fördős Attila polgármester támogató tevékenységét.
Az indoklás szerint a városvezető már a második ciklusban, nyolc éve folyamatosan példa értékű, szakszerű, következetes munkájával eredményesen támogatja a helyi és a környező településeken tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások működését, fejlődését, a kisipar értékeinek megőrzését.
A rangos elismerést Németh László, az IPOSZ elnöke és Buchwald Imre adták át a településvezetőnek.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 10., csütörtök]

Zubovits Győrkös Erzsébet és Bari Janó új kiállítása

Zubovits Győrkös Erzsébet és Bari Janó képzőművészek hosszú évek óta minden esztendőben bemutatják legújabb alkotásaikat a művelődési központban, a hagyomány az idén is folytatódik.

A tűzzománc műveket, festményeket, kisplasztikákat egyaránt készítő Zubovits Györkös Erzsébet idei, "Az Árpád-házi királyok udvarától a reneszánszig" című kiállításán az első királyok időszakára, illetve a korábbi korokra jellemző ornamentikát mutatja be.
A megnyitón Fördős Attila polgármester méltatta a váci alkotó munkáját, közreműködött Lantos Lyka Antal és Molnár Gábor.
Bari Janó kiállításának címe: „40 évem a festészetben”.
A megnyitón Fördős Attila polgármester kiemelte: Bari Janó művei filozofikusak, többnyire biblikus áthallásúak is, ezen túlmenően pedig nagyszerűen kifejezik, hogy az alkotónak mennyire fontos a cigány identitás felmutatása.
A kiállítás megnyitóján - gitárjátékkal - közreműködött Puporka József.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 8., kedd]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tisztelettel meghívja az érdeklődőket a „Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon” című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt bemutatására szervezett lakossági fórumra, melynek

Helyszíne:

Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. 8. sz. terem

Időpontja: 2018. május 23. 18:00-19:45

A fórumon résztvevők tájékoztatásban részesülhetnek a beruházás céljáról, a megvalósításról, és választ kaphatnak a Vác területét érintő kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos kérdésekre.


PROGRAM:

18:00 - 18:15 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
18:15 - 18:25 KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ BESZÉD
Balogh Zsolt műszaki igazgató, DMRV Zrt.
18:25 - 18:45 A PROJEKT MŰSZAKI ISMERTETÉSE
Balogh Zsolt műszaki igazgató, DMRV Zrt.
18:45 - 19:05 KIVITELEZÉSI MUNKÁK ISMERTETÉSE
(szennyvíztisztító telepi és Vác, Attila utcai munkálatok)

Kivitelező: M-E 2020 Konzorcium
19:05 - 19:45 KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

A részletek a csatolt dokumentumban olvashatók!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szennyviz_vac_szorolap_4ny.pdf
Lakossagi Forum Kozlemeny_Vac-ok.pdf

Közélet [2018. május 7., hétfő]

Köszöntjük a 90 éves Dr. Varga Ilonát

Dr. Varga Ilona április 30-án betöltötte 90. életévét, s a családi körben megtartott köszöntés után pár nappal Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felkereste, hogy átadják neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.

Az ünnepelt általános- és középiskolai tanulmányait követően felvételt nyert a szegedi tudományegyetemre, ahol egyetemes- és orosz történelmet tanult, majd diplomázás után továbbra is a "napfény városában" maradt, ahol hosszú évtizedeken át tanította a történész hallgatókat.
Iluska néni nem alapított saját családot, de mivel - első szülöttként - kilenc gyerekes családban cseperedhetett, tágabb értelemben rendkívül népes a közvetlen rokonsága: a nagy famíliában az ő generációjukat követően tizenkét unoka, eddig hét dédunoka és már egy ükunoka is született.
Ami a kedvteléseket illeti, Iluska néni nagyon szeret rejtvényt fejteni, s mivel a költészet kedvelőjeként korábban nagyon sok verset megtanult, alkalomadtán mindmáig szívesen elszaval egy-két költeményt alkalmi hallgatóságának, látogatóinak, ápolóinak.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 3., csütörtök]

Az áprilisi testületi ülésről jelentjük

Több mint harminc napirendi pontról tárgyaltak a döntéshozók az áprilisi képviselő-testületi ülésen.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt vesz az illetékes minisztérium önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolatú kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatásáról szóló pályázatán, éspedig a Budapesti főútnak a bíróságtól a könyvtárig terjedő szakasza felújítása érdekében.
A testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy - az előzetesen megrendelt szakértői értékbecslés alapján - egyeztető tárgyalást kezdjen a tulajdonossal a Váci Mosolyalbum kiállítás - Sajdik Ferenc gyűjtemény városi tulajdonba kerülésének feltételeiről.
Közfelháborodást keltett, hogy illetéktelenek egy áprilisi napon, az éj leple alatt kivágtak három terebélyes fát a hajóállomás közelében - ezzel kapcsolatban a testületi ülésen Deákné Dr. Szarka Anita jegyző bejelentette: a hivatal rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövetőkkel szemben.
Fercsák Róbert, Baja polgármestere kérést intézett a váci önkormányzathoz (is) annak érdekében, hogy a testvérvárosukhoz, Erdőszentgyörgyhöz közeli, a helyi hatalom döntéshozatalának áldozataként a föld színéről teljesen eltűnt Bözödújfalu területén emlékmű épülhessen, a csonka mementóként még évekig álló, de végül ledőlt templomtorony újjáépítésével. A testületi többség 50 ezer forint városi hozzájárulást biztosított a nemes célra. Ugyanakkor a grémium tizenegy tagja plusz személyes felajánlást tett: Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester, Balkovics Péter, Kászonyi Károly, Kovács Ágnes, Kriksz István, Manninger Péter, Matkovich Ilona, Steidl Levente és Vácy Károly képviselő csatlakozott így a kezdeményezéshez.
Fördős Attila polgármester felhatalmazást kapott a testülettől az előzetes, szakértők bevonásával tartandó tárgyalásra azon előterjesztés kapcsán, amely egy köztéri szoborpark kialakítását célozza a Munkácsy-díjas Nagy Sándor szobrászművész munkáiból.
Pető Tibor alpolgármester előterjesztése alapján a testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület pályázhasson a TAO-pályázati rendszer idei kiírásában, a cél a klubház korszerűsítő, energiahatékonyságot növelő felújítása.

***

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 13/2017.(XII.15.) sz. rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendeletről.
Azon személyek, akik a módosító rendelet hatályba lépése előtt vásároltak kedvezményes éves vagy kedvezményes havi bérletet, méltánytalan helyzetbe kerültek azon személyekkel szemben, akik a kedvezményes éves vagy kedvezményes havi bérlet megvásárlását későbbi időpontra halasztották. A rendeletmódosítás célja ezen méltánytalanság kiküszöbölése.
- 14/2018.(IV.27.) sz. rendeletalkotás – a váci 2793 hrsz-ú árok terület törzsvagyonból történő kivezetéséről
Az árok vízelvezető funkcióját már elvesztette, a terület szervesen tudna kapcsolódni az óvoda udvarához.
- 15/2018.(IV.27.) sz. rendeletalkotás – Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról rendeletet alkot.
- 16/2018.(IV.27.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a 2017. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.097.071 e Ft.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. április 27.

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 2., szerda]

Köszöntjük a 95 éves Faluhelyi Józsefnét

Vidám hangulatú találkozót tartott április 26-án a Váci Pedagógus Nyugdíjas Klub - az összejövetelen családtagok, klubtársak, továbbá - az önkormányzat nevében - Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita is felköszöntötték a 95. életévébe lépett Faluhelyi Józsefnét.

Ilonka néni Budapesten született, s általános- és középiskolai tanulmányai után a Kertészeti Akadémián, majd a Műszaki Egyetem Tanárképző Intézetében is diplomát szerzett, aztán hosszú-hosszú éveken át dolgozott kertészmérnök tanérként, utolsó munkahelye a váci mezőgazdasági szakközépiskola volt, férjével együtt.
Három gyermekük született, s Ilonka néni az unokák és a dédunokák mellett már egy ükunokával is büszkélkedhet.
Az ünnepelt, visszanézve életére kiemelte, hogy hálás, amiért azt csinálhatta, amit szeretett, hiszen szerette és szereti a növényeket, így nagyszerű élményt jelentett neki, hogy taníthatta a gondozásukat.
- Szerettem a diákokat is, három saját gyerekünk mellett az évtizedek során több mint kétezer tanulóval kerültem kapcsolatba. Jól esik, hogy öreg koromban sem felejtettek el, még most is sokan telefonálnak, írnak, többen személyesen is meg-meglátogatnak. Tanítványaim szeretete és ragaszkodása a legszebb elismerése szakmai és oktató munkámnak - fogalmazott Ilonka néni.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. április 27., péntek]

Felhívás - Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.

A tábor időtartama: 2018. július 15-től július 20-ig
Helyszíne: Remeteszőlős, Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők számára térítésmentes.

A részletes tájékoztató a csatolt dokumentumban olvasható!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
rendvedelmi_tabor2018.pdf

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. május 4-én és 2018. május 11-én, 2018. május 5-től 2018. május 6-ig, valamint 2018. május 12-től 2018. május 13-ig, és 2018. május 7-én és 2018. május 14-én Dunakeszi - Göd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. május 5-től 2018. május 6-ig, valamint 2018. május 12-től 2018. május 13-ig Dunakeszi - Göd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
71_Dunakesz_God_0505_0506__0512_0513.pdf

<<   1 2 3 4 5 ...  548   >>