Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Kell a vasút az Ipoly mentén!

Az Ipoly Unió a közlekedési programja keretében az idei évben kampányt szervez, melynek célja: felhívni a döntéshozók, a minisztériumi illetékesek figyelmét arra, hogy az Ipolyság-Drégelypalánk vasúti összeköttetés felújítására tett ígéretek, miszerint újjáépítik a felszedett 6,3 km-es szakaszt, valamint felújítják a Vác-Balassagyarmat vasútvonalat, még nem valósultak meg.


Az akció csúcspontja 2001. augusztus 18-án, az Ipolyság -Balassagyarmat vasútvonal átadásának 110. évfordulóján lesz, amikor is egy ünnepélyes megnyitó után szimbolikus vonatozással átsétálunk Ipolyságról (Šahy) Drégelypalánkra a vasúti töltés tetején. A „végállomáson” kulturális műsorok színesítik a napot, majd hajnalig tartó utcabál zárja be a szimbolikus vonatozást. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, járhatóvá kell tisztítani a töltés koronát. Ezért tábort szervezünk, ahová azon 18 év feletti személyek jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják a vasút, mint környezetbarát közlekedési eszköz fennmaradását, egyetértenek azzal, hogy az Ipoly völgyében helyre kell állítani a közlekedési kapcsolatokat, és szívesen végeznek fizikai munkát ennek érdekében.

A tábor helye: Drégelypalánk és Hont közötti rét
Ideje: 2001. július 2. – július 13.
Elhelyezés: katonai sátrakban, hálózsákot hozzanak a résztvevők
Program:
- délelőtt: munka (ágak elhordása, gallyak összegyűjtése, fű gereblyézése, stb.)
- délután: kirándulások a környéken (gyalog és kerékpártúrák a Börzsönyben, Nyugat-Cserhátban, Ipoly mentén), nevezetességek megtekintése (Balassagyarmat, Ipolyság, Szécsény, Ipolytarnóc, Hollókő)
- este: kulturális programok, előadások

Az önkéntes munka fejében szállást és napi háromszori étkezést biztosítunk a résztvevőknek. A táborban egyszerre 30 főt tudunk fogadni, a munkákban ettől több személy is részt vehet. Ki mennyi időt tud szánni a munkára, annyi ideig maradhat. Aki a határon túli területekre is át szeretne látogatni, ne felejtse otthon az útlevelét!

Jelentkezés és további információ:

IPOLY UNIÓ
2600-Vác, Ilona út 3.
27/304-484
Kurucz Márta -
IPEL’SKÁ ÚNIA
93601-Sahy, Hl. Námestie 1
812/741-3288
Wollent József

Feladó: Ipoly Unió

Kapcsolódó hír:

Közélet [2001. május 29., kedd]

"Legyünk jók, ha tudunk..." - a Váci Nemzeti Kör felhívása

A dévai „Szent Ferenc Alapítvány” 1993-ban nyitotta meg a „Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon” kapuit Erdély árva és sanyarú helyzetű gyermekei számára. A ferences kolostorban, s a szomszédos tömbházban immár majd 250 gyermek él „szociális családokba” szervezve. Egy-egy nevelő 8-10 gyermekről gondoskodik. Az alapítvány 1995-ben megalapította a „Magyarok Nagyasszonya Iskolát”, amelyben – bízva az adományokban – remélhetőleg kialakíthatják a IX-XII. osztályt is. A gyermekek nemzeti identitásuk megőrzését célzó nevelést, oktatást, teljes ellátást kapnak Isten gondviselő szeretetére támaszkodva.
A Váci Nemzeti Kör 2000-ben vette fel a kapcsolatot Dévával. Az elmúlt időszakban többször jártunk a gyermekotthonban, s jószándékú adományozóinknak hála, soha nem mentünk üres kézzel, s mindig élményekkel telt szívvel érkeztünk vissza.

Idén nyáron vendégül látunk húsz gyermeket, akiket családoknál szeretnénk elszállásolni. Ehhez kérjük a váciak önzetlen segítségét. Várjuk azok jelentkezését, akik 2001. július 9. és 15. között Vácott, vagy környékén szívesen vendégül látnának 8 és 16 közötti életkorú gyermeke(ke)t.

A vendéglátóknak cserében lehetőség nyílik Déván eltölteni néhány napot.

Jelentkezésüket a következő címre várjuk:

Moys Zoltán
2600 Vác, Kandó K. u. 41.
Tel: 27/318-492 (este)
Mobil: 20-916-99-67
Drótposta: moya@zpok.hu

Feladó: moya@zpok.hu

Email: moya@zpok.hu

Közélet [2001. május 23., szerda]

Júniustól indulnak a Millenniumi Városházi Esték

Az idei évben a városháza udvara ad otthont a millennium egyik rendezvénysorozatának, amelynek keretében június 9. és augusztus 18. között hat szombat estén át kínálunk kulturális programot.
Június 9-én a Cotton Club Singers, június 23-án Cseh Tamás, július 7-én Gerendás Péter és zenekara, július 14-én a Four Fathers Singers, augusztus 11-én a L'art pour l'art Társulat, augusztus 18-án pedig Somló Tamás és barátai lesznek a vendégeink.
(Esőnapok az előadást követő vasárnap 20 óra, a június 9-i előadás esetén 18 óra)
A nyitóelőadás június 9-én, 19 órai kezdettel a Cotton Club Singers programja lesz. A programok ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

A májusfa tavaszjelző, életkezdő ősi jelkép. Vasban és Zalában mind a mai napig élő hagyomány, hogy akkor állítja az udvarló a lányos ház kertjébe titokban, éjszaka, ha már biztosra remélheti jövendőbelijét.
A tavaszi szél vidáman lengeti a májusfa színes szalagait, jelezvén, hogy a szél ott is fú, ahol nem akarjuk.
Elődeink május havát pünkösd havának nevezték. A LÉLEK havának, mert lélek nélkül nincsen élet. A tavasz, a megújulás lélek nélkül nem lehetséges. A magyar nyelv oly kifejezően mondja, hogy aki él, az lélekszik. Lelket lehelünk a holt anyagba, lelket öntünk a csüggedőbe, lelkesedik, aki szeretne valami szebbet, jobbat. Lélekjelenlét tart meg nehéz pillanatokban, a lelkiismeret szólal meg hibás döntéseink esetében, lelkifurdalás gyötör ugyanekkor. Lelketlennek mondjuk azt, aki érzéketlen mások iránt.
A LÉLEK ajándék, ezért az is megkaphatja, aki nem kéri a szeretet, a józanság, a bölcsesség, az igazság, a türelem, a kitartás. a hűség, a tenni akarás LELKÉT.
Az emberi személyiség titokzatos esszenciáját, láthatatlan magját minden kultúra igyekezett valahogyan megjeleníteni, hol felemelt két kéz, hol madár, hol galamb, hol izzó lángnyelvek formájában. Mind a lényegről beszél, a szárnyalásról, a feljebb emelkedni vágyásról, arról a többről, mely mindannyiunkba kódolva van.

Feladó: Váci Hírnök - Szilágyi Erzsébet

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Közélet [2001. május 19., szombat]

Vác város képviselő-testületének májusi döntései

Módosították a költségvetési rendeletet. A felújítási kiadásokra 5.460.000 Ft-t szavaztak meg a Zrinyi u. 9. védőnői helyiség valamint a Deákvári főút 34/a Szociális Szolgáltató Központ javára.
A fejlesztési kiadásokból 282.399.000 Ft jut a Boronkay György Műszaki Középiskola kihelyezésének első fázisára, a regionális kerékpárút építésének III. ütemére, regionális szennyvízcsatorna építésére, buszvárók telepítésére, Környezetvédelmi Iroda számítástechnikai fejlesztésére valamint magánszemélyek közműfejlesztésének támogatására.

Módosították a vagyonrendeletet. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházásáról 10 millió Ft bruttó forgalmi értékhatár felett a testület dönt. Az elidegenítésre történő kijelölés joga a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságé, mely az értékesítésre nyilvános versenytárgyalást köteles meghirdetni.
Az 5 és 10 millió Ft közötti bruttó értékű ingatlan esetében a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság jogosult dönteni az értékesítésről nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével.
Az 5 millió forint forgalmi érték alatt a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság dönt, hogy az értékesítés versenytárgyalás kiírásával történik-e.
A rendelet 2001. Június 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a már megkezdett értékesítések esetében is alkalmazni kell.

A testület "A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról" szóló 2000. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskola építését az 1994. Évben készített engedélyezési és kiviteli tervek szerint meg kell kezdeni. A döntést követően az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
- a meglévő terv aktualizálása, áttervezése,
- a terv engedélyeztetése
- előminősítéses közbeszerzési eljárás lefolytatása
- kivitelezés, befejezési határidő: 2002. augusztus 15.

A testület elfogadta a Város Diáksport helyzetéről szóló tájékoztatót.

A testület egyetért a MTESZ és Vác Városi Önkormányzat között létesítendő Közművelődési együttműködési megállapodás megkötésével.


A testület a váci műemlékek megmentése tárgyú tájékoztatót elfogadta. Felkéri a főépítészt, hogy az elhangzott észrevételekkel együtt a tájékoztatót építse be a város épített környezete alakításának és védelmének koncepciójába, valamint a helyi építési szabályzatba.

Az Egészségügyi Bizottság primér prevenciós programok támogatására pályázatot írt ki civil szerezetek részére. A pályázatok közül a következő egyesületeket és alapítványok nyertek el támogatást:
Váci Polgárok Egészségéért Egyesület 1.500.000 Ft
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 200.000 Ft
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány 500.000 Ft
Jobb Sors Alapítvány 119.000 Ft.
A Bizottság javaslatára a testület ezen összegekkel támogatja a város lakosságát érintő prevenciós programokat.

Támogatja továbbá 5 fő szociálisan rászoruló gyermek részvételét Zamárdiban egy augusztusi gyermeküdültetésben 7.000 Ft/ gyermek összegben.

Zárt ülésen tárgyalta a Váci Katedra pedagógus kitüntető cím odaítélését valamint a Váci Távhő Kft. 2000. évi mérlegbeszámolóját.

Feladó: Váci Hírnök

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Városunk jármű terhelése folyamatosan növekszik, ezért a tehermentesítés és a zavartalan közlekedés lehetőségeinek megteremtésére új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. A július 1-jén hatályba lépő szabályozás a hagyományos parkolási módokon túl a parkoló-automatás várakozás lehetőségét is megadja, de az automaták telepítése és üzembe helyezése csak szakaszosan, később valósul meg.

A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételéről szóló 13/2001. (IV.23.) sz. rendelet a város területén belül az önkormányzati tulajdonú közutakon és közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki. Az új szabályozás a személygépkocsikra, a kisebb autóbuszokra (12 személyig), a tehergépkocsikra (3,5 tonna össztömegig) és a motorkerékpárokra is vonatkozik.

A fizető parkolókat a Képviselő-testület jelöli ki; igénybe vételük hétfőtől péntekig 7-17 óráig, szombaton 7-12 óráig díjfizetés köteles, vasárnap és ünnepnapokon díjmentes lesz. Várakozni a parkolási jegyen feltüntetett ideig: minimum 15 percig – maximum 2 óráig lehet az érintett parkolókban, ami a majd telepítésre kerülő parkoló automatákból váltott jegyekre is vonatkozik.

Táblával kijelölt fizető parkolóhelyek Vác városában:
- a Március 15. tér teljes területe,
- a Széchenyi utca területe a Március 15. tér és a Görgey utca között
- a Görgey utca területe a Széchenyi utca és a Posta park között
- a teljes Posta parkot övező terület
- a Köztársaság út területe a Szarvas köztől a Március 15. térig és a Március 15. tértől a Szentháromság térig
- a Piarista utca teljes hosszában
- a Piac utca teljes hosszában a hozzá tartozó zárt parkolóval és a Káptalan utca teljes szakaszával, valamint
- a Tornyos Pál utca.

A parkolójegyek ára áfá-val együtt – 15 perces igénybevételre - az alábbi lesz:
személygépkocsi, motorkerékpár 25.-
autóbusz (12 személyig) 50.-
tehergépkocsi (3,5 tonna összt.) 50.-

A parkolókártyák a rajtuk feltüntetett összeg erejéig használhatók majd, új kártya vásárlása esetén 2.000.-Ft, vagy 5.000.-Ft + a kártya bekerülési költsége; ismételt töltés esetén 2.000.- vagy 5.000.-Ft-ig.
Éves bérlet – az összes, fent meghatározott várakozóhelyre való érvényességgel – magánszemélyeknek 10.000.-Ft, jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek 50.000.-Ft-ba kerül majd.
A parkolási jegyek az automatáknál, a kártyák és bérletek pedig a kijelölt elárusító helyeken vásárolhatóak meg. A mozgáskorlátozottak a számukra kijelölt helyeken, ezek foglaltsága esetén bármely parkolóhelyen várakozhatnak, a részükre külön jogszabály által kiadott parkolási engedélyre utaló jelzést azonban jól láthatóan el kell helyezniük.
A díjak és pótdíjak meghatározása, valamint a fizető parkolók üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó döntési jogosítványok a képviselő-testületet illetik.
A rendelet megtekinthető az Okmányirodában, valamint letölthető a város honlapjáról is: www.vac.hu.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Június 10-én immár tizenegyedik alkalommal indul a Környezetvédelmi Napokhoz kapcsolódó belvárosi futóverseny, a „Fut a Vác”. A nagy érdeklődés és a kimagasló részvétel miatt módosul a megszokott helyszín: idén a rajt, a cél és a versenyközpont a Sportcsarnok előtt lesz. A biztonságos és átlátható versenyzés érdekében az 5 km-es útvonal pedig a Köztársaság út – Március 15. tér – Szentháromság tér – Konstantin tér – Petróczy utca – Ady Endre sétány – Kerékpár út – Szérűskert irányban fut. Nevezés a sportcsarnok előtt reggel 8 órától 9.45 óráig; előnevezés díjtalan, a helyszíni nevezés 200.-Ft, a versenyzés utáni felfrissülésre a Boronkay Kollégiumban biztosítanak lehetőséget a rendezők.
A futóverseny után a sportcsarnoknál több fellépő, divatbemutató és a UNITED koncertje biztosítja a szórakozást. Sikeres versenyzést és jó szórakozást kívánnak a szervezők: Bíró György és Bácskai Zoltán.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. május 18., péntek]

Cotton Club Singers a Városháza udvarán

A Millenniumi Városházi Esték programsorozat nyitó előadásaként június 9-én szombaton este 7 órakor a Cotton Club Singers énekegyüttes koncertjének ad otthont a városháza udvara. Esőnap június 10., 18 óra. A Millennium idei ünnepi programsorozata júniustól augusztusig hat szombaton várja az érdeklődőket a városházára, a közeljövőben vendégünk lesz többek között Gerendás Péter és Cseh Tamás is. A programok ingyenesek, szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Június 7-én este 7 órától operett- és táncgála várja az érdeklődőket a Madách Imre Művelődési Központban. Közreműködik az Európabajnok BOTAFOGÓ táncegyüttes és Farkas Pál karnagy vezetésével a Váci Szimfonikus Zenekar, szólisták: Berkes János, Dónusz Katalin, Huszár Anita és Konczili Edit.
A műsorhoz kapcsolódva kerül sor a szezonnyitó turisztikai börzére, amelyen a város éttermei bemutatóval és kóstolóval, az egyesületek, intézmények, galériák pedig nyári programkínálatukkal állnak a közönség rendelkezésére.
Legyenek vendégeink, koccintsunk a nyárra!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: mimk@dunaweb.hu; info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. május 18., péntek]

Szimfonikusok vendégszereplése

A Váci Szimfonikus Zenekar és állandó partnerei, a három grácia – Keszler Éva, Lázin Beatrix és Nagyági Mariann - gyönyörű környezetben ad koncerteket. A Vácrátóti Botanikus Kertben három táncos opera-operett esttel várják az érdeklődőket: június 2-án, június 16-án és június 30-án szombatonként este 7 órakor. Belépőjegyek a váci Tourinform Irodában (27/316-160) és a Vácrátóti Botanikus kertben vásárolhatók (28/360-122).

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

<<   1 ...  558 559 560 561 562 ...  564   >>