Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2013. szeptember 18., szerda]

Fogarassy Istvánné szépkorú honfitársunk köszöntése

Fogarassy Istvánné, Erzsike néni 2013. szeptember 16-án ünnepelte 90. születésnapját. Szépkorú honfitársunkat, Fördős Attila Vác város polgármestere és Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály osztályvezetője köszöntötte, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevéllel és virágcsokorral.

Feladó: Városháza

A már megszokott - minden hónap 3. vasárnapján esedékes - időponthoz képest egy héttel később, 2013. szeptember 22-én kerül megtartásra a szokásos váci országos állat- és kirakodóvásár.
A módosítás oka az előző hétvégén megrendezett Mária-napi búcsú volt. Így a szervezők a most következő vasárnap várják a vásárra érkező érdeklődőket a Vásártérre. Nyitva tartás 6-13 óra között.
További információk:
Vác Piac Kft 2600 Vác, Káptalan u. 3.
Telefon: 0627/316-212 e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. szeptember 17., kedd]

Ismét munkaterv szerint üléseznek

Rendkívüli plenáris és szakbizottsági ülésekkel vegyes nyári szünet után szeptember 19-én csütörtökön az éves munkaterv szerinti soros tanácskozásra gyűlnek össze Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai.
A kiadott Meghívó szerint a napirendi sort megelőzően jelentés hangzik el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a testületi, illetve bizottsági üléseken való távolmaradásokról. A tájékoztatók sorában szerepel többek között a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, az Operatív programról, az időközi választásról szóló anyag, de szó esik több külföldi látogatás ismertetőjéről is.
A napirend gazdasági tárgyú előterjesztésekkel indul: a büdzsé féléves teljesítéséről, az aktuális költségvetés, valamint a kommunális és iparűzési adó módosításáról, továbbá a likviditási helyzetről vitázhatnak a résztvevők. Két társulási szerződés megszüntetéséről benyújtott előterjesztés után a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságba történő tagválasztás, majd két rendeletmódosítás (a Szervezeti és Működési Szabályzatról, illetve az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló) következik a terv szerint.
A Meghívó szerint (amely mellékletünkben megtalálható) a Deákvári Óvoda intézményvezetői pályázata nyílt ülésen kerül szóba, majd többek között a város egészségtérképe és a városi ügyelet elhelyezése kerül megvitatásra. A holding szokásos beszámolóját több építészetet és közlekedést érintő napirendi téma követi, és különböző kérelmekről is döntenek majd. A testületi ülés nyílt részének végén szerepel a Meghívóban a képviselői kérdések és hozzászólások lehetősége, de bizonyára sürgősségi előterjesztések is napirendre kerülnek majd.
A soros testületi ülés tervezett napirendi sorának zárt ülési részében szerepel egyebek mellett a Gazdasági Hivatal és a Madách Imre Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása, javaslat "Vác Város Szociális Munkáért" kitüntetésre, valamint egy tájékoztató a Vác Városi Labdarúgó SE gazdasági helyzetéről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-én 9 órakor a Városháza Tanácskozó termében tartandó ülésének nyílt része bárki számára a helyszínen megtekinthető.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
szepmeghivotestul.doc

Közélet [2013. szeptember 16., hétfő]

Kínai tartományi delegáció a Városházán

Hétfőn városunkba érkezett Hubei kínai tartomány hatfős hivatalos delegációja, hogy megismerkedjen városunk legfőbb jellemzőivel, illetve bemutassa országa tartományi kereskedelmi, jogalkotási és eljárásbeli gyakorlatát. A küldöttséget a nap folyamán fogadta a váci városvezetés is.
A Városházán megtartott eszmecserén Fördős Attila polgármester üdvözölte a vendégeket, majd a kölcsönös bemutatkozást követően Deákné dr. Szarka Anita jegyző ismertette a polgármesteri hivatal működését, a jogalkotás rendszerét. Ezt követően Mokánszky Zoltán alpolgármester városunk kulturális, oktatási és sportéletének működését vázolta fel, illetve Pető Tibor alpolgármester a gazdasági rendszerek átalakításáról, azok tapasztalatairól adott összefoglalót.
A folytatásban a két küldöttség kölcsönösen megajándékozta egymást, majd Lévai Dávid főépítész prezentációja segítségével ismerkedhettek meg a kínai vendégek Váccal. Az eszmecsere befejezése után, a hivatalos program végén Fördős Attila kalauzolásával a tartományi delegáció a váci városháza épületében is látogatást tett.

***
Hubei (magyar kiejtése: Hupej) kínai tartomány egy, a tartománytól délre fekvő tóról kapta a nevét. A tartomány 12 prefektúrai jogú városra, 1 autonóm prefektúrára, 3 közvetlen irányítású megyei jogú városra és egy megyei szintű erdészeti körzetre van felosztva. Székhelye és legnagyobb városa Wuhan, amelynek lakossága hasonló hazánk népességszámához.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

A háromszáz éves váci Hétkápolna rendezvényeit, illetve a hagyományos Mária-napi búcsút (szeptember 14-15.) és körmenetet megelőző hétvégére ligettakarításra hívták a város lakóit.
Szeptember 8-án és másnap délelőtt a ligeti templom környékére várták mindazokat, akik segíteni tudtak a környék takarításában, rendbetételében. Az első napon a váci iskolások közül közel félezren serénykedtek és három óvodás csoport is kivette részét a munkákból.
Szombaton is száznál többen jelentek meg és tették szebbé, tisztábbá a környéket, majd közös ebéden beszélték meg a további teendőket.
A szervezők ezúton is köszönik a résztvevőknek és a közreműködő szervezeteknek a segítséget.

Fotó: ES Híradó

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. szeptember 12., csütörtök]

Rendezvények pályázatok segítségével

A soron következő hétvégék városi rendezvényeire hívták fel a szervezők a nyilvánosság figyelmét a szerdán délelőtt megtartott sajtótájékoztató keretében.
Bevezetőjében Fördős Attila polgármester elmondta: a város vezetése nagyon fontosnak tartja a családok szerepét, így minden lehetséges támogatást megad a minél szélesebb spektrumú programok szervezéséhez. Ezek közé tartozik a Családi Napok rendezvénysorozat is, amely a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. (TDM) által a KMOP 3.1.2/C-11-2011-0004 számú turisztikai fejlesztési pályázati forrásból valósul meg.
A folytatásban Papp Ildikó, a TDM ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a két éve elindított eseménysorozat keretében a Madách Imre Művelődési Központ és a Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály közreműködésével 2013. szeptember 15-én vasárnap egész napos rendezvény várja az érdeklődőket a Duna-parton, a Zenepavilonnál. A KRESZ-napon változatos programok várják a gyermekeket és a felnőtteket, akik különböző bemutatókon, vetélkedőkön ismerkedhetnek meg a közlekedés területeivel, adhatnak számot tudásukról. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a művelődési központban kerül megrendezésre.
Szintén ingyenesen látogatható a 2013. szeptember 21-én immáron ötödik alkalommal megszervezett Jótevők Napja. Erről Klinger Mária a Szociális Szolgáltatások Háza igazgatója és Szegnerné Bánszegi Andrea alapítványi elnök adott tájékoztatást. Mint elhangzott, az esemény a már említett turisztikai fejlesztési forráson túl az önkormányzat szakbizottsága által megítélt egészségügyi prevenciós pályázati összeg segítségével valósul meg. A rendezvényen lehetőség lesz váradásra és a különböző témában tartott előadásokon túl az egészségügyi szűrések mellett anyajegyszűrés, újraélesztési és elsősegély bemutató, védőnői tanácsadás, babahordozó-kendő bemutató is várja az érdeklődőket. A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, ingyenes arcfestéssel, csillámtetoválással, hennafestéssel, lufi bohóccal és ugráló várral várják a szervezők. 2013-ban újra lesz amatőr kutyaszépségverseny, amelynek nevezési díja tartós élelmiszer rászoruló emberek részére.
A Jótevők Napjának helyszíne a tervek szerint 10 órától 17 óráig a Főtér, eső esetén szintén a művelődési központ.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. szeptember 11., szerda]

Folytatódnak a szakbizottsági ülések

A nyári szünetet követően Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv szerint szeptember 19-én tartja meg soros ülését. Így ezen a héten a szakbizottsági tárgyalások zajlanak a Városházán.
Bár a nyár elején esedékes bizottsági ülések óta több grémium is tartott rendkívüli tanácskozást, a héten zajló aktuális ülések várhatóan minden szakbizottság esetében igen tartalmasak lesznek.
Hétfőn a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság nyitotta a sort. A grémium elsőként a napokban átadandó mélygarázs térfelszín kivitelezőjétől az elvégzett munkák műszaki és gazdasági tartalmáról tudhatott meg információkat, majd tájékoztatót hallgatott meg a TDM-pályázat állásáról és városrendezési ügyekről. A folytatásban többek között az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosításáról is szó esett, majd zárt ülésen további ingatlan-és lakásügyek következtek.
Kedden ezúttal is két szakbizottsági ülésre került sor. Előbb a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tagjai ültek össze és zárt üléssel kezdték megbeszélésüket. Ennek két témája volt: a művelődési központ igazgatói pályázatára beérkezett két jelentkező meghallgatása és véleményezése, valamint a Vác Város Kiváló Diákja elismerésre benyújtott külön kérelem elbírálása. Nyílt ülésen vitatták meg egyebek mellett a Deákvári Óvoda intézményvezetői pályázatát, amelyre nem volt jelentkező, így megbízták a jelenlegi vezetőt a munka folytatásával és több kérelemről is döntés született. Tájékoztató hangzott el továbbá a Váci Vízmű SE tevékenységéről, a Bursa Hungarica pályázatról, illetve Pető Tibor ismertette a Vác Városi Labdarúgó SE gazdasági helyzetéről indított ellenőrzési vizsgálat eredményét.
A nap másik ülésén a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság napirendi sora következett. Ezek között különböző városrendezési és városfejlesztési témakörök szerepeltek, de napirendre kerültek a közlekedéssel és az értékvédelemmel összefüggő előterjesztések is. A városban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának kibővítési folyamatában ezúttal mintegy másfél tucat új sziget helyének konkretizálása is megtörtént. A bizottsági tagok ezt követően megvitatták a közlekedési koncepció felülvizsgálatának aktualitásait is.
Szerdán délután az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése következett. Ennek napirendi sorában szerepelt több kérelem mellett az orvosi ügyelet áthelyezésének problémája és városunk egészségügyi térképe is. Az ülésen a szakbizottság külsős tagja, dr. Szentléleki Károly - aki a hivatalos ünnepségen munkája miatt nem vehetett részt - átvette dr. Bánhidi Péter bizottsági elnöktől és Mohácsiné Dim Rita osztályvezetőtől a váci egészségügyben végzett kitartó és lelkiismeretes szakmai munkáért járó emléklapot (képünkön). Zárt ülésen vitatták meg a Vác Város Szociális Munkáért kitüntetés javaslatait, valamint a tervek szerint beiskolázási segélyekről és közszolgáltatási díjkedvezményről is döntenek.
A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság csütörtöki tanácskozása zárja az e heti üléssorozatot. Ezen a város gazdasági/költségvetési helyzetére vonatkozó napirendeken túl várhatóan az előző napok szakbizottsági döntéseinek pénzügyi kihatásai is napirendre kerülnek. Ez a bizottság szokás szerint a plenáris ülés forgatókönyvét az azt megelőző napon tárgyalja meg.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. szeptember 10., kedd]

Lecsókavalkád kilencedszer

Szombaton kilencedik alkalommal került megrendezésre városunkban a lecsófőző csapatok nagy seregszemléje, a lecsó és a lecsójellegű ételek fesztiválja.
A Vendégvárók Váci Egyesületének szervezésében a főtéren ezúttal is több mint félszáz csapat vonult fel, hogy különböző módon és ízesítéssel elkészítse a magyar népi konyhaművészet remekét, a lecsót.
A több tucat főzésre alkalmas edényben rotyogó étel illata nagyon sok érdeklődőt, kóstolót vonzott a helyszínre, ahol délre már a legtöbb helyen készen is lettek a csapatok az ízletes remekmű megalkotásával. A kóstolásra szakosodott zsűrinek jó időbe telt, míg végigkóstolta és értékelte a lecsó klasszikusoktól egészen az erre csak éppen emlékeztető ételig terjedő skálát.
A fesztivál keretében több művészeti és sportbemutató színesítette a programot és véradást is szerveztek a Városházán.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Vác Város Helyi Választási Irodájának (székhely: Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11.) vezetőjeként VÁC Város 02. számú egyéni választókerületében 2013.09.08-án tartott időközi helyi képviselő-választással összefüggésben a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdés alapján az alábbi

K Ö Z L E M É NY T adom ki:

A Vác Város Helyi Választási Bizottsága a 13/2013 (IX.08.) sz. határozatával az alábbi döntést hozta:

I. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás során leadott érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Sorszám Jelölt neve, jelölő szervezet Érvényes szavazat
1. Homokiné Garancz Henrietta - JOBBIK 55
2. Kiss István - független jelölt 30
3. Kovács Ágnes - FIDESZ-KDNP 384
4. Oberkamp Péter - független jelölt 20
5. Terényi Attila - MSZP-DK 315
6. Zsoldos Mihály - független jelölt 81

II. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás eredményes.

III. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás során megválasztott képviselő neve: Kovács Ágnes
A jelölő szervezet neve: FIDESZ-KDNP
Vác, 2013. szeptember 9.


Deákné dr. Szarka Anita s. k.
jegyző, HVI vezetője

Feladó: Városháza

Közélet [2013. szeptember 8., vasárnap]

Helyi Választási Bizottság 13/2013.(IX.08.) sz. határozata

Vác Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2013. szeptember hó 08. napján tartott ülésén az eredmény megállapítása tárgyában a következő határozatot hozta:

13/2013.(IX.08.) sz. Helyi Választási
Bizottság határozata

A Vác Város Helyi Választási Bizottsága az alábbi döntést hozza:

I. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás során leadott érvényes szavazatok száma jelöltenként:

Sorszám Jelölt neve, jelölő szervezet Érvényes szavazat
1. Homokiné Garancz Henrietta - JOBBIK 55
2. Kiss István - független jelölt 30
3. Kovács Ágnes - FIDESZ-KDNP 384
4. Oberkamp Péter - független jelölt 20
5. Terényi Attila - MSZP-DK 315
6. Zsoldos Mihály - független jelölt 81

II. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás eredményes.

III. A 2013. szeptember 08-án tartott, 02. számú egyéni választókerületi időközi választás során megválasztott képviselő neve: Kovács Ágnes
A jelölő szervezet neve: FIDESZ-KDNP


részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Hatarozat_HVB_eredmeny_130908.pdf
<<   1 2 3 4 5 ...  384   >>