Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az FGSZ Zrt. Vecsési Földgázszállító Üzem fáklyázásról járó karbantartási munkát végez az Alag-Vác II. DN 400 földgázszállító vezetéken.
A fáklyázás várható időpontja: 2017.augusztus 02-án, 07:00 óra és 14:00 óra között kb. 3 óra időtartamban.
A fáklyázás Vác II. gázátadó – Vác, Gombási út és M2 autó út kereszteződése- melletti fáklyán történik, ami fény-és hanghatással jár.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy narancssárga színű bőröndöt adott át, amelyet Vác, Hattyú utca 51. szám előtt 2017. 07. 03-án találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. július 5.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közlemények [2017. június 29., csütörtök]

Péntekig át kell venni az ügyfélkapura érkező új jövedéki engedélyeket

Június 30-áig meg kell nyitniuk ügyfélkapus tárhelyüket azoknak, akik csak jövedéki engedéllyel működhetnek. Az elektronikusan érkezett új engedélyeket feltétlenül le kell tölteni.

Az új jövedéki szabályozás szerint ahhoz, hogy a jövedéki típusú engedélyesek tevékenységüket július 1-je után is folyamatosan végezhessék, az engedélyeket meg kell újítani. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már engedélyeket, amiket minden jövedéki engedélyes gazdálkodónak át kell vennie és le kell töltenie, hogy július 1-je után is problémamentesen végezhesse engedélyhez kötött tevékenységét.

Felhívjuk az érintett ügyfeleket, hogy folyamatos működésük érdekében az elektronikus átvételt, letöltést határidőben tegyék meg!

Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fehér színű Samsung típusú mobiltelefont adott át, amelyet a váci Duna parton 2017.06.11-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. június 12.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű válltáskát adott át, amelyet 2600 Vác, Szent László út 47. szám alatt lévő területen 2017.06.11-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. június 12.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

Tisztelt Közös képviselő-, Társasházkezelő Társam!

Egyesületünk, a Váci Közös képviselők Klubja 2017. évi következő (tavaszi utolsó) összejövetelét, 2017. június 19-én (hétfő) 17 órakor tartja, a Madách Imre Művelődési Központban (Vác, dr Csányi László körút 63.), melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1/ Szellőzőrendszerek tisztítása és rekonstrukciója – beszélgetés az Ingatlanfejlesztési & Forgalmazási Központ (IFFK) képviselőjével; szellőzők tisztítása, fertőtlenítése, rekonstrukciója.

2/ Beszéljük meg
– tapasztalataink a beszámoló közgyűlésekről;
- a tervezett szellőző takarításokról, tisztításokról;

3/ Egyebek – A VfB-ről tájékoztató,
– a TM konferenciáján voltam,
– egyéni kérdések, javaslatok a II. félévre, stb;

A második félévet 2017. szeptember 18-án, hétfőn kezdjük. A napi aktualitás azonban ezt felülírhatja, azaz rendkívüli eset (törvény módosítás, pályázat kiírása esetén előbb is kezdhetünk).

Értesítés a szokott módon.

Jó pihenést, feltöltődést, erő gyűjtést!!!


Tisztelt Közös képviselő Társam!

Kérlek, tedd magad szabaddá erre az időpontra, hogy a megjelölt napirendi pontokat megvitassuk és javaslatokkal szolgáljunk egymásnak és szervezeteinknek, közösségeinknek!

Vác, 2017. június 12.

Tisztelettel: Hajdu Sándor
elnök

Feladó: Városháza

H I R D E T M É N Y

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy sötétszürke színű hátitáskát adott át, amelyet a váci Duna parton 2017. 06.05-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. június 8.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

Közlemények [2017. június 9., péntek]

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. vezetőjének megválasztása céljából létrehozott szakmai bizottság véleménye

(kivonat a jegyzőkönyvből)

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 32/2017. (II.23.) számú határozatának megfelelően megkezdődött a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. működésének a vizsgálata, annak érdekében, hogy a színház az illetékes miniszter jóváhagyása alapján elérhesse a kiemelt előadó művészeti státuszt.

A kiemelt előadó–művészeti státusz eléréséhez az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (továbbiakban: Emtv.) előírásaiban rögzített egyik feltétele, miszerint az előadó-művészeti szervezet vezetőjét a törvényben rögzített pályázati kiírás alapján kell kinevezni öt éves határozott időtartamra. A fent ismertetett ok miatt Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2017. (III. 23.) számú határozatában döntött Kis Domonkos Márk visszahívásáról és pályázat kiírásáról.

A pályázati határidő 2017. május 12-én lejárt. Ezen időpontig egy pályázat érkezett a jelenlegi igazgatótól Kis Domonkos Márktól, mely megfelel a kiírásban foglalt feltételeknek.

Az Emtv. 39. § (6) pontja szerint a fenntartói döntés meghozatalához szakmai bizottság véleményére is szükség van, melynek ülésére 2017. június 06-án került sor a Váci Polgármesteri Hivatalban.
Az bizottság tagjai:
Laklóth Aladár (miniszteri delegált)
Fekete Pétert (Színházművészeti Bizottság)
Halasi Imre (Színházművészeti Bizottság)
Nagy Judit (Színházművészeti Bizottság)
Oberfrank Pál (Színházművészeti Bizottság)
Dr. Ráksi Katalin (SziDoSz)
Kovács Ágnes (Önkormányzati Képviselő)
Kriksz István (Önkormányzati Képviselő)

A szakmai bizottság a beérkezett pályázat áttekintése, Kis Domonkos Márk pályázó meghallgatása, valamint a fenntartó képviseletében jelen lévő Fördős Attila polgármester úrral történt beszélgetés után meghozta egyhangú véleményét, és Kis Domonkos Márk Pályázatát támogatottnak minősítette.

Fekete Péter Jászai Mari-díjas rendező az alábbiakban foglalta össze a szakmai bizottság véleményét :

„Szívesen mondanék véleményt, egyrészt tájékoztatni szeretném, hogy egyhangú döntéssel a Bizottság Kis Domonkos Márkot javasolja a Váci Dunakanyar Színház igazgatói kinevezésére, illetve kéri a Képviselő-testületet, hogy így döntsön. Polgármester úr ez egy nagyon komoly bizottság és egy jelöltes pályázat esetében nagyon gyakran előfordul, hogy a bizottsági tagok egy udvarias szép levélben leírják a véleményüket és elküldik. Az, hogy a Nemzeti Színház igazgató asszonya, a volt Nemzeti Színháznak az igazgatója, az ország egyik legjobb rendezője, a színházi bizottság két tagja, a szakszervezetnek az elnöke személyesen itt van, az nagyon fontos üzenettel bír. Az, ami történik Vácott az példaértékű. Ebben az időszakban, amikor színházak bezárásáról van szó a világban, akkor indul valami új és szakmai szemmel nyomon követve, amit Önök tesznek, és amit Márk tesz, az rendkívül jó irány és rendkívül támogatható irány. Ezt szerettük volna, a jelenlétünkkel megerősíteni. A bizottsági tagtársam kiemelte, hogy ez nem jöhetett volna létre a nélkül a harmónia nélkül, ami a fenntartó és a jelenlegi igazgató között van. Ezt mi naponta megéljük egy félévben öt-nyolc ilyen bizottsági ülésen vagyunk és látjuk, ahol nincs harmónia, ott nincs fejlődés. Mi abba tudunk szurkolni Önöknek, hogy ezt a fajta harmóniát bármi áron tartsák meg. Nem véletlenül jött el a színházi Ellenőrző Felügyelő Bizottságnak két tagja is erre az ülésre, hiszen látjuk, értjük, hogy a kiemelt státusz az egy jelentős előre lépést jelentene. A kiemelt státusz nem csak egy politikai döntés. Nyilván egy politikai lobi előkészület, de ez egy komoly szakmai döntés és mi minden segítséget megadunk Domának ahhoz, hogy az itt folyó alkotó munkának a szakmaisága arra a szintre kerüljön, amely szint szükséges ahhoz, hogy ez a kiemelt státusz aztán elérhető legyen.
A bizottság nevében ehhez sok sikert kívánok és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a jövőben ez a színház kategóriát tudjon lépni.”

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy Huawei típusú mobiltelefont adott át, amelyet Vác, Attila utcában 2017.06.01-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. június 1.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bek. szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés Vác Város Önkormányzat mint meghatározott felelősségi körébe tartozó illetékes az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy felelősségi körében autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti szolgáltatást: 2016.01.01. – 2016.12.31. közötti időszakban a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság végezte a megkötött szerződés szerint.

Vác, 2017. május 25.

Fördős Attila s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
03.27_Vac_PH_2016._evi_beszamolo.pdf

<<   1 2 3 4 5 ...  47   >>