Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelemmel kíséri Pest megye útjain a biztonságos kerékpáros közlekedést és ennek érdekében a kerékpáros közlekedési kultúrát.

A nyári szünet megkezdését követően fokozottan veszélyeztetettek a gyermekkorú kerékpárosok, mivel életkorukból adódóan nem rendelkeznek a megfelelő közlekedési szabályismeretekkel. A közúti közlekedés során számos esetben tapasztalható, hogy a gyermekekkel kerékpározó felnőttek közlekedésük során a gyermekek előtt haladva vesznek részt a közúti forgalomban.

A jogszabályokban meghatározottakon túlmenően fontos, hogy a balesetveszély kialakulását megelőzve a felnőttek a kerékpározás során a gyermekek mögött haladjanak és ezáltal őket figyelemmel kísérve az adott közlekedési szituációnak megfelelő instrukciókkal lássák el őket a szabályos és biztonságos közlekedés segítése érdekében.

Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Sport [2016. június 29., szerda]

Szurkolói kézilabda torna váci szervezésben

Az idén váci szervezésben mérkőznek meg a drukker-csapatok a már hagyományos Országos Szurkolói Kézilabdatornán.
A váci sportcsarnokban folyó munkálatok miatt a helyszín a vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnoka lesz.
A torna július 2-án szombaton 8 órakor kezdődik és a tervek szerint 19 óráig tart.
Két fővárosi és két váci szurkolói csapat mellett Szeged, Győr, és Mezőkövesd egy-egy gárdával képviselteti magát a seregszemlén.

Feladó: Városháza

Közélet [2016. június 29., szerda]

A Vácról és környékéről elhurcolt zsidókra emlékeztek

A váci és a tágabb régió zsidósága deportálásának 72. évfordulója alkalmából a város önkormányzata, a Váci Zsidó Hitközség és a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ által szervezett megemlékezésen Fördős Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: az az állam, amely nem tudja megvédeni állampolgárait, vallási és etnikai kisebbségeit, gyenge és jövőképe kétes.

Hozzátette még, hogy lehet a gyengeséget geopolitikai, ideológiai indokokkal megmagyarázni, de a gyenge és az erős állam viszonylatában az alapvető mozgatórugó a félelem. A gyenge állam törvényeket hoz, hogy kordában tudja tartani az erőseket, az erős állam pedig fél a gyengétől, annak bizonytalanságától és kiszámíthatatlanságától. Ezért történhetett meg, hogy az első világháború győztes hatalmai a harmincas évek náci Németországával kapcsolatban félelemből mindig halogató politikát folytattak.

A polgármester szerint ezért történhetett meg az is, hogy 1944-ben a náci Németország a gyenge Magyarországot megszállhatta, és a gyengeség közreműködésbe csapott át, a végeredmény pedig százezrek elhurcolása, megsemmisítése lett.

Fördős Attila hangsúlyozta: minden évben meg kell emlékezni arról, mi történt a múltban, és a keresztényeknek, valamint az ebben a szellemiségben politizálóknak mindig le kell leplezniük "a kardcsörtető akaratokat" és a gyengék mellé kell állniuk, ki kell egyenlíteni az erőviszonyokat, mert csak ez lehet a garanciája a békének és annak, hogy soha többé nem következik be a holokauszthoz hasonló eseménysor.
Galik Gábor, a Miniszterelnökség főosztályvezetője arról beszélt, hogy a jövő érdekében szükséges a megemlékezés, jelentős erőfeszítéseket kell tenni egy olyan emlékezetkultúra kialakítására, amely törekszik a méltó megemlékezésre és a jövő nemzedékei elé a mártírok bátorságát állítja példaként.

Mint mondta, a 175 éves Váci Zsidó Hitközséget csaknem teljesen megsemmisítette a zsidóüldözés. A vészkorszak és a második világháború okozta sebeket gyógyítani kell, ezért támogatta a kormány a helyi zsidó temető megmentését 2014-ben, és járul hozzá a zsinagóga további fejlesztéséhez - mutatott rá.

Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke hangsúlyozta: a 19-20. század fordulóján Magyarország sok nemzetiség, népcsoport otthona volt, így a zsidóké is, akik soha nem különültek el a nemzettől, ameddig engedték, a zsidóság a nemzet szerves alkotórésze volt. Közölte: Magyarország soha nem látott fejlődésen ment át ekkoriban, de ez az időszak rövidnek bizonyult, a harmincas évektől elkezdték hátrányosan megkülönböztetni a zsidókat.
Vácon ebben az időben két hitközség működött, két zsinagóga és elemi polgári iskola volt itt, tudós rabbik tevékenykedtek a városban - idézte fel. Emlékeztetett: a városban fellendült a gazdasági és a kulturális élet, sorra nyíltak az üzletek, kezdték meg működésüket vállalkozások, soha nem látott fejlődésen ment át a város, amely a térség fontos központjává vált.

Turai János közölte: a holokauszt azonban a térség zsidóságának 95 százalékát elpusztította, és ma már csak szórványban élnek itt zsidók.
A hitközség elnöke végül köszönetet mondott a kormánynak, a városnak és a régiónak, amiért támogatják törekvéseiket, segítenek ápolni a mártírok emlékét, azt, hogy értelmetlen halálukról megemlékeznek.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. június 27., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Bányavári Gergely és Dóczi Zsuzsanna gyermeke: Soma /Vác/
Néveri Péter és Oroszki Szilvia gyermeke: Péter /Vác/
Janik Tamás János és Molnár Cecilia gyermeke: Áron Ében /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. június 27., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Urbán Zoltán András és Cserny Renáta Mária /Vác/
Werner Tamás és dr. Varga Orsolya /Vác/
László Krisztián és Tótpál Ildikó /Vác/
Zsoldos Miklós és Lőrinc Nikolett /Vác/

Feladó: Városháza

Varsányi Pálné sz: Ipolyvölgyi Mária /1925/ Vác
Básthy Lászlóné sz: Piros Eszter /1922/ Vác

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

http://elzadev.kti.hu/dokumentum/77/2015_M2.pdf

373/Pest_megye__Vac__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv

556/Pest_megye__Vac__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com

A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Ezért felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételeiket 2016. július 22. napjáig küldjék meg a KTI részére az alábbi elérhetőségen:
intezkedes@kti.hu

Vác, 2016. június 23.

Fördős Attila s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2016. június 27., hétfő]

2. fokú riasztás elrendelése

A Váci Járás Helyi Védelmi Bizottságának Elnökeként tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai alapján a mai napon (2016. június 27. hétfő) a következő órákra 2. fokozat (NARANCSSÁRGA RIASZTÁS) lett elrendelve az ország több megyéjére, többek között Pest megye egész területére vonatkozóan.

2. fokozat: Felhőszakadás - intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Vác, 2016. június 27.

Üdvözlettel:

Dr. Maruszki Gábor s.k.
HVB elnök

Feladó: Városháza

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B §-a értelmében július 1. Semmelweis-nap, amely az egészségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A fentiek alapján a háziorvos, gyermekorvos, illetve a fogorvosi rendelés 2016. július 1-én nem lesz, sürgős esetben kérem, hogy a városi ügyeletet keressék fel.

Vác, 2016. június 24.

Tisztelettel:
Dr. Manninger Péter sk.
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke

Feladó: Városháza

2016. július 01. (péntek) a Köztisztviselők Napja, munkaszüneti nap. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ezen a napon zárva tart.

Tisztelettel:

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza