Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2017. október 9., hétfő]

Széleskörű összefogásra van szükség a téli időszakban

A Szociális Szolgáltatások Háza szervezésében a téli időszakra való felkészülés jegyében kerekasztal beszélgetést tartottak a napokban művelődési központban a rászorulók segítésében együttműködő intézmények, hatóságok, egyházi- és civil szervezetek képviselői.

- A legutóbbi, hosszan tartó kemény tél nagyon komoly kihívás elé állította a hajléktalanok ellátásában dolgozókat. Akkor az éjjeli szálláskeresők száma jócskán meghaladta a Rákóczi tér 20. alatt található központunk befogadó képességét, a legkritikusabb időszakokban a művelődési központ nyújtott átmeneti segítséget. De egyértelmű, hogy hosszabb távú biztos megoldásra van szükség, ami csak széleskörű összefogással lehetséges - mondta Járja Andrea, a Szociális Szolgáltatások Háza igazgatója.
Járja Andrea kiemelte, hogy a télre készülve az idén is kérik a lakosság segítségét takarók, meleg ruhák és tartós élelmiszerek adományozásával, szavai szerint erre a már hagyományos, ezúttal november 3-án tartandó nyílt napjuk a legjobb alkalom, de természetesen minden időszakban szívesen fogadják az adományokat.

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2017. október 14-től 2017. október 15-ig Budapest-Keleti – Kőbánya-felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt hirdetmény tartalmazza.

Vájer-Szabó Katalin
Önkormányzati és társadalmi kapcsolatok vezető referens

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny_Bp-Keleti-Kobanya-felso_1014-1015.pdf

Pályázatok [2017. október 5., csütörtök]

Pályázati kiírás „Vác Város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
„Vác Város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére”

Vác Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) Vác város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi, menetrendszerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 23. §-a alapján.

1. A Kiíró neve, címe, telefon-, fax száma:
Vác Város Önkormányzat
Cím:2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.:06 (27) 513-452
Fax: 06 (27) 513-429

2. Az eljárás tárgya:
Vác város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetése közszolgáltatási szerződés keretében. Fentieken kívül az utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Dokumentáció tartalmazza.

3. A szolgáltatás teljesítésének helye:
Vác város közigazgatási területe

4. A közszolgáltatási szerződés időtartama:
A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést 2018. január 1 -2018. december 31. közötti időszakra köti.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja 2018. január 1.

5. A pályázat benyújtásának helye, határideje:
Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnökség
2600 Vác, Március 15. tér 11. I. em. 111. iroda
2017. december 15. (péntek) 10:00 óra

6. A pályázatok felbontásának helye, időpontja:
Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnökség
2600 Vác, Március 15. tér 11. I. em. 111. iroda
2017. december 15. (péntek) 10:10 óra

7. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. december 22.

8. Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 29.

9. Elbírálás módja és szempontja:
A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Megrendelő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést. A részletes bírálati szempontrendszert a pályázati dokumentáció tartalmazza.

10. A pályázati dokumentációt tartalmazó pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati kiírás ára: 78.740 Ft + 27 % Áfa, azaz 100.000 Ft.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó (a továbbiakban: Pályázó vagy Szolgáltató) átutalással teljesítheti az Önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11742094-15395429 számú bankszámlájára.

A Pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek: 8:00-12:00), a következő címen:
Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnökség
2600 Vác, Március 15. tér 11. I.em. 111. iroda

A Pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

11. Pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik az Sztv.-ben és a vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha székhely szerinti országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 5., csütörtök]

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket

Október 4-én két 90 éves ünnepeltet látogatott meg otthonukban Mokánszky Zoltán alpolgármester és Zsidákovitsné Virsinger Anna, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály munkatársa, hogy átadják nekik az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város születésnapi ajándékát.

Durugy Andrásné (leánykori nevén Farkas Marianna) aktív éveiben mindvégig számviteli területen dolgozott, előbb az erdőgazdaságnál, utóbb pedig a gombgyárnál, s mivel a rendszerezés ma is erőssége, mindmáig besegít a család kis vállalkozásának adminisztrációs feladataiba - szabad idejében pedig sokat olvas, hallgatja a rádiót, de legszívesebb beszélget, mesél és mesél a múltról, az életéről gyermekeinek, unokáinak.
Marica néninek két fiú gyermeke van és már öt unokával büszkélkedhet, a család nagyon összetartó közösséget alkot, hiszik és vallják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az életben, amit példaadóan meg is élnek a mindennapokban.

Vass István ugyancsak nagyon aktív mind a mai napig, ahogy az ereje engedi, fúr-farag, alkot valamit, nagyszerű a kézügyessége - az önerőből felépített otthonát a ház falain belül és a kertben is különleges alkotások sora díszíti, műveivel elsősorban a magyar történelem sorfordító eseményeire igyekszik emlékeztetni, illetve a nemzet legnagyobbjainak emléket állítani.
Pista bácsi elsőként vas- és fémöntőnek tanult, majd lakatosnak, de összességében csaknem tucatnyi szakmát elsajátított, aktív éveiben mindvégig öntödei munkásként dolgozott.
Ami a családot illeti, egy gyermeke született, négy unokával és két dédunokával büszkélkedhet, s mint elmondta, hamarosan talán üknagyapa is lehet, de családi köre még inkább kiteljesül szerető és szeretett testvéreivel.

Feladó: Városháza

Rendőrségi hírek [2017. október 4., szerda]

A Budapesti Rendőr-főkapitányság őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést (OKJ) indít

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. december 01-jei kezdéssel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban BRFK) őr-járőrtárs rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést (OKJ) indít.

A képzésre történő jelentkezés határideje: 2017. október 20.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

Felvételi követelmények:
•18. életévét már betöltött, de az 55. életévét még be nem töltött, cselekvőképes személy,
•magyar állampolgárság,
•állandó belföldi lakóhely (budapesti, vagy Budapest környéki állandó/ vagy tartózkodási hely),
•érettségi bizonyítvány!
•büntetlen előélet,
•fizikai alkalmasság,
•pszichológiai alkalmasság,
•egészségügyi alkalmasság,
•pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
•kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
A képzés sikeres befejezését követően a Budapesti Rendőr-főkapitány valamely kerületi Rendőrkapitányságának állományába történő kinevezés, hivatásos szolgálati jogviszony létesítése garantált, rendészeti szakterületen végzendő feladatkörrel.

A felvételi eljárás kötött sorrendben zajlik és 3 lépcsős:

1.fizikai alkalmasság
2.egészségügyi alkalmasság
3.pszichológiai alkalmasság

Első fokon alkalmatlan minősítés esetén a fellebbezés lehetősége adott.
Mivel a felvételi eljárás időtartama elhúzódhat, ezért kérem érdeklődése esetén a mellékelt dokumentumok közül a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a fizikai felméréshez szükséges háziorvos által aláírt és lepecsételt igazolást mihamarabb, az alábbi e-mail címre (toborzo.brfk@budapest.police.hu)/ vagy személyesen a BRFK Rendészeti Igazgatási Központ címére: 1139, Budapest, Teve utca 4-6. (BRFK Humánigazgatási Szolgálat, Toborzó Csoport) mihamarabb eljuttatni szíveskedjen. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges leletek beszerzését kérem kezdje meg.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 443-5000/32-595 (Monoki Zsolt r. százados), 32-629 (Lukács Viktor r. törzsőrmester), 32-888 (Szabó Viktor r. főhadnagy), vagy a 06-1/443-5342-es közvetlen városi telefonszámon.

A jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati felhívás és a jelentkezési egységcsomag az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/palyazatok


BRFK Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Szociális Osztály

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Csatolt dokumentumok:
brfk.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) bérbeadásra vagy értékesítésre hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hird_17-10_ho_hosszu.pdf

Közélet [2017. október 3., kedd]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Vác településen 2017. október 2. és december 15. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között. A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorsolnak ki.

2. Ha a személyes interjút választják, akkor kérdezőjük 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5 darab táblagépet sorsolnak ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, összesítve közölik, illetve egyedi azonosításra alkalmatlan módon bocsátják az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200 766 ingyenes zöldszámon adnak további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzájuk a mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

KSH Adatgyűjtési Igazgatóság

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 2., hétfő]

"Rejtőzködő Vénusz" - a Tragor Ignác Múzeum régészeti gyűjteményének új kincsei a főtéri kiállítóhelyen

A hét végéig látható a Tragor Ignác Múzeum főtéri Szent Mihály Altemplom kiállítóhelyén a "Rejtőzködő Vénusz" című, a múzeum régészeti gyűjteményének legújabb kincseit bemutató időszaki kiállítás.

A múlt szombati "Múzeumok éjszakája" program keretében tartott megnyitón Forró Katalin, a múzeum igazgatója köszönetet mondott az adományozó magánszemélyeknek illetve régész, restaurátor és gyűjteménykezelő kollégáinak.
Steidl Levente önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke kiemelte, hogy az utóbbi pár évben a múzeum gyűjteménye számos jelentős lelettel gazdagodott régészeti kutatások és adományozások révén, a fő új büszkeség értelemszerűen a "Verőcei Vénusz".
- Önkormányzatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy ezek a kincsek minél hamarabb méltó állandó kiállítási helyet kaphassanak, növelve városunk kulturális idegenforgalmi vonzerejét - mondta a bizottsági elnök.
A megnyitón Molnár Róbert és Mag Hella régészek több érdekes részletet elmondtak az utóbbi egy-két évben végzett régészeti feltárásokról, amelyek számos új kinccsel gyarapították a múzeum gyűjteményét, szavaik szerint a legutóbbi időszak különösen gyümölcsöző volt régészeti szempontból.
Mindazonáltal a gyűjtemény gyarapodásában kiemelt jelentőséggel bír a "Verőcei Vénusz" névvel titulált, női testet formázó, közel 7000 éves agyagplasztika, amelyet megtalálója, Lucza Gyula adományozott a váci múzeumnak.
A kivételes, szenzáció számba menő lelet az 1970-es évek közepén, a verőcei vasútállomás felújításakor került elő a földből, s megtalálója azóta őrizte, most pedig átadta a régészeti gyűjteménybe.

Feladó: Városháza

Sport [2017. október 2., hétfő]

Egy győzelem, egy vereség a múlt heti mérleg

A férfi kézilabda élvonalban - a Veszprém elleni múlt hétközi, vesztes mérkőzés után - a Váci KSE holnap a bajnokság másik nemzetközi szinten is kiemelkedő csapata, a Szeged ellen lép pályára. A labdarúgó NB II hétvégi fordulójában a Vác FC nagy gólkülönbségű győzelmet aratott a Csákvárral szemben.
A Váci KSE a múlt héten a Veszprém ellen lépett pályára, a mérkőzésen érvényesült a papírforma, a bakonyi alakulat 36-18 arányú győzelemmel abszolválta a mérkőzést. Városunk csapata holnap a másik magyar BL-érdekelt gárdával, a Szegeddel találkozik.
A labdarúgó bajnokság második vonalában a Vác FC csapata 5 - 1-re legyőzte a Csákvárt és újabb diadalával - négy-négy győzelemmel és döntetlennel, illetve három vereséggel - jelenleg a húsz csapatos mezőny első felében foglal helyet. A legközelebbi ellenfél - vasárnap - a Cegléd gárdája lesz.

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Feladó: Városháza