Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.3958/2013/169

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_arveres0001.pdf

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.0038/2009/51

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo arveres.pdf

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli megválasztását 2018. április 5. és 2018. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi. CLXII.tv. (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, ennek megfelelően a következő általános ülnökválasztást a köztársasági elnök 2019. évben fogja kitűzni.

A soron kívüli bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Budapest Környéki Törvényszékre lehet.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket Pest Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg.

Jelöltet állíthatnak:

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság:

• pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
• nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja (a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy ) szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.

Jelöltet állítani 2018. április 16. napjáig (hétfő) lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11, 31. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Vác, 2018. március 27.
Fördős Attila s.k.
polgármester

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli megválasztását 2018. április 5. és 2018. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi. CLXII.tv. (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, ennek megfelelően a következő általános ülnökválasztást a köztársasági elnök 2019. évben fogja kitűzni.

A soron kívüli bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg.

Jelöltet állíthatnak:
- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

Jelöltet állítani 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11, 31. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Vác, 2018. március 27.
Fördős Attila s.k.
polgármester

Hatósági [2018. március 21., szerda]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.2007/2017/98

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingoarveres.pdf

A Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrörs munkatársai 2013. 06. 07-én a Duna 1680 fkm. magasságában egy sodródó felépítmény nélküli úszóművet talált.
A talált úszómű 8 méter hosszú, 2 méter széles, vas hordókból, vas kerettel összefogott, bedeszkázott felületű, zöld szín filc szőnyeggel fedett. A járőr névtáblát, egyéb azonosításra alkalmas feliratot nem talált.
Az úszóművet a közeli MAHART Váci Hajóállomáson helyezték el.

Érdeklődni Vác Város Önkormányzat honlapján, szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon lehet.

Vác, 2013. július 16.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.

Feladó: Városháza

Hatósági [2008. november 25., kedd]

Magnum Hungária Epsilon Kft, Vác Déli Kereskedelmi központ 5779/3 hrsz. elvi építési engedélye

H I R D E T M É N Y

Értesítem a tárgyi, valamint a hatásterület által közrezárt ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, továbbá azon érintetteket, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, hogy Vác Város Építésügyi Hatósága Magnum Hungária Epszilon Kft. részére, elvi építési engedélyt adott Vác 5779/3 hrsz-ú földrészleten Tesco Hipermarket és Family Center Bevásárló és Szórakoztató Központ építésére.

Az ügyről az alábbi tájékoztatást adom:

· A kifüggesztés napja 2008. november 25.
· Az eljáró Hatóság neve: Vác Város Jegyzője
· az ügy iktatási száma: 7/1533-15/2008
· A döntés tárgya: elvi építési engedély
· A kérelmező neve: Magnum Hungária Epszilon Kft Budapest
· A létesítmény hatásterülete: Götz u- Ivánka u. - ipari feltáró
út - Nádas út- tervezett 410/2 hrsz-ú gyűjtő út - az ipari
gazdasági terület határa - belterületi határ -Szent László út
· az ügyintéző neve: Simon R. Ferenc, I. emelet, 117 szoba,
telefon: 27/513-494


Ügyfélfogadási idő:

· Hétfőn 14,00 órától 18 óráig

· Szerdán 8,00 órától 12 óráig és13 órától 16 óráig

· Pénteken: 8,00 órától 12 óráig


Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján az ügyre vonatkozó terveket, és egyéb okmányokat megtekinthetik, illetve az oda kirendelt köztisztviselőtől további felvilágosítást és segítséget kapnak.

a Jegyző nevében és megbízásából:

Dienes Zsigmond
osztályvezető sk.

A hatósági hirdetmény 2008. december 10-ei nappal kihirdetettnek minősül.

Feladó: Városháza

TISZTELT VÁCI POLGÁROK!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzata megbízásából az URBANÍTÁS Tervező és Tanácsadó Kft. meg-kezdte Vác Város Településszerkezeti Tervének 6. sz. módosítását, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 5. sz. módosítását. A terv készítésének célja az alábbiakban olvasható.
Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket 2008. június 30-ig a Főépítészi Irodához megküldeni szíveskedjenek.

Dr. Bóth János sk.
Vác város polgármestere

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kozzetetel.foep.doc

7/607 - 10 /2008 számú
H I R D E T M É N Y

Vác, Gombási út 32-38.sz., 1578/2 hrsz-ú társasházon elhelyezendő Vodafone antenna építési engedélyezési eljárásának megindításáról


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi eljárás megindításáról értesítem az érintetteket:
Az ügy tárgya: Vodafone Magyarország Zrt. építési engedély kérelmet nyújtott be Vác, Gombási Út 32-38. számú, 1578/2 hrsz-ú társasház tetején, távközlés technikai berendezés elhelyezésének ügyében.
Az eljárás iktatási száma: 7/607/2008
A kérelmező megnevezése: Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest,Lechner Ödön fasor 6.
Az érintett hatásterület: Vác, Gombási út 32-38.sz. alatti társasházi ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulajdonosok )

Ügyintéző neve: Dóka Edit
Hivatal elérhetősége: 27-513-465
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az eljárással kapcsolatos dokumentációt ügyfélfogadási időben Vác Város Polgármesteri Hivatal építési osztályánál megtekinthetik.
Az eljárás megkezdését a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Kifüggesztés napja: 2008. április 1.


Vác, 2008. márc. 20.

a jegyző nevében és megbízásából
Dienes Zsigmond
osztályvezető

Feladó: Városháza

Hatósági [2008. február 4., hétfő]

Üzleti működési engedély (Zrínyi u. 39.)

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a tevékenység hatásának kitett további érintetteket, hogy az alábbi tevékenység körrel, a Lavina Szerviz Kft. részére működési engedély kiadása ügyében döntés született.

Az üzlet engedélyezett üzletkörei:

5700. üzletköri jelzőszámmal Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár


A döntési dokumentáció a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Osztályán (Március 15. tér 11. 33. szoba) megtekinthető.

A döntés ellen az érdekeltek a közlés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének (Bp. V. Váci u. 62-64.) címzett, de Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál (Március 15. tér 11.) előterjesztett - 5 000 Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége nem áll fenn.

A közlés napjának a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot kell tekinteni.

Vác, 2008. február 4.

A jegyző nevében és megbízásából:

Fehér Irén
osztályvezető sk.

Feladó: Városháza

1 2   >>