Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. március 1., csütörtök]

Tájékoztatás általános iskolák 2018/2019. tanévre kijelölt felvételi körzetéről

Az alábbi csatolt dokumentumban letölthető a váci általános iskolák 2018/2019. tanévre kijelölt felvételi körzetei.

Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola, 2600 Vác, Árpád köz 1.

Váci Földváry Károly Általános Iskola, 2600 Vác, Nagymező u. 14.

Váci Juhász Gyula Általános Iskola, 2600 Vác, Báthori u. 17-19.

Váci Petőfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

Váci Radnóti Miklós Általános Iskola, 2600 Vác, Radnóti út 7.

Karolina Katolikus Általános Iskola, 2600 Vác, Konstantin tér 7.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Vac_iskolakorzet_2018-2019.pdf

Közélet [2018. február 27., kedd]

A februári testületi ülésről jelentjük

A februári ülésen az önkormányzati képviselő-testület elfogadta a város 2018-as költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege kerekítve 8 milliárd 967 millió forint.
Felújítási kiadásokra 53 millió 195 ezer forint szerepel az elfogadott költségvetésben. Tíz millió forint juthat a Kőszentes híd három, még felújítandó szobrának restaurálására, járda-, parkoló- és úthálózati javításokra csaknem 29 milliót irányoz elő a rendelet, közmű és egyéb felújításokra 8,5, intézményi javító feladatokra 6 millió forintot.
Beruházásokra - az uniós és állami támogatást elnyert kiemelt fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokkal együtt - valamivel több mint 3 milliárd forint szerepel a költségvetésben.
A saját, önkormányzati forrású fejlesztések közül a következő beruházások emelkednek ki a betervezett költségösszegek alapján:
A Damjanich téri forgalmas csomópont jelzőlámpás fejlesztése áll a lista élén, 28 millió forintos összeggel. A második helyen megcímkézett beruházási feladat fa- vagy könnyűszerkezetes szociális bérlakások építése, erre 25 milliót irányoz elő a költségvetési rendelet. Szintén kiemelt tétel a belváros-főtér forgalmát szabályozó süllyedő oszlopok beépítésére előirányzott csaknem 19 millió forint.
Tíz milliós keretösszeg állhat rendelkezésre a közvilágítási rendszer további fejlesztésére, újabb lámpatestek telepítésére. Csaknem 9 millió forint juthat parkolók kialakítására a Kölcsey utcában. Hozzávetőleg 7, 5 millióból újabb elektromos gépjármű-töltőállomások létesülhetnek három újabb helyen. Hat és fél millió forint előirányzat szerepel a rendeletben az Ambró Ferenc utca közvilágítási munkáira.
A testület módosította a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló korábbi rendeletet.
A módosítás egyik legfontosabb eleme a mélygarázs kedvezményes bérleti használatára jogosultak körének meghatározása.
Jogosultak: a Március 15. téren, a Köztársaság út főtértől a Dombay utcáig tartó részén, a Széchenyi utca főtértől a Dr. Csányi László körútig terjedő szakaszán, a Görgey utcának a Széchenyi utcától a Posta parkkal bezárólag végződő területén, a Káptalan utcának a főtértől a Piarista utcáig tartó szakaszán ingatlan-tulajdonnal bíró lakosok.
A testület nagy többséggel elfogadta a Váci Polgármesteri Hivatal múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, és egyúttal az idei évre vonatkozó feladatokat összegző tervezetet.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat elviekben támogatja a magántulajdonú Sajdik Ferenc-gyűjtemény, a Március 15. tér 20. szám alatt látható Váci Mosolyalbum kiállítás kollekciójának városi tulajdonba kerülését, a határozat értelmében az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály megrendeli a döntéshozatalhoz szükséges szakértői értékbecslést.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 26., hétfő]

Méltó megemlékezés a rabtemetőben

A kommunizmus áldozatainak emléknapja váci megemlékezésén az önkormányzat nevében Pető Tibor alpolgármester és Kovács Ágnes önkormányzati képviselő koszorúzott a rabtemető emlékkövénél, s koszorút, virágot helyezett el a mementónál Rétvári Bence államtitkár, több intézmény, civil szervezet képviselője és számos magánszemély.

A kegyeleti eseményen ezúttal Rétvári Bence államtitkár volt a szónok, aki kiemelte: az átkos rendszer bűnei miatt áldozatként kell gondolni a kivégzettekre, bebörtönzöttekre, kényszermunkatáborba hurcoltakra, internáltakra, kisemmizettekre vagy az elnyomó hatalom részéről bármilyen módon hátrányosan megkülönböztetett százezrekre.
- Az elmúlt években kiemelt kormányzati törekvés volt, hogy anyagi kárpótlással, a nyugdíjpótlék bevezetésével, erkölcsi igazságszolgáltatással, illetve az érdemtelenül kivételezett előjogokat élvező volt funkcionáriusok privilégiumainak megvonásával amennyire lehet, segítsük az egész társadalmat az általános igazságérzet visszanyerésében - fogalmazott a politikus.
Hozzátette: az antikommunizmusnak ugyanolyan alapeszménynek kell lennie, mint a nemzetiszocialista, fasiszta eszmék elutasításának, nem szabad elnéző különbséget tenni ezen a téren.
A megemlékezésen közreműködött Smál-Szilaj Gábor előadóművész, illetve népdalokat, rabénekeket adott elő Horváth Éva Sára és Szoboszlai Balázs.

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazókat, hogy társaságunk 2018. március 2-án 9:00-tól 5-én üzemkezdetig a

- 360 Szérűskert-Nagymező u.-Kórház
- 364 Autóbusz-állomás-Március 15.tér-Kórház-Autóbusz-állomás
- 365 Autóbusz-állomás-Kórház-Március 15.tér-Autóbusz-állomás

helyi autóbuszjáratokat terelőúton közlekedteti.
A terelés miatt a járatok nem érintik a Köztársaság út 40., Március 15. tér, Konstantin tér és Budapesti főút megállóhelyeket. A megállóhelyek kimaradásáról utasainkat tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a terelő útvonalon történő közlekedésből adódó többletköltségeket (teljesítményváltozás, utastájékoztatás)a tárgy év elszámolásakor figyelembe vesszük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Volánbusz Zrt.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 26., hétfő]

"Többes számban" a félgömb alakú sátorban

A nagy háború befejezésének centenáriuma alkalmából szervezett vándorkiállítás Vácra érkezett, a csütörtöki megnyitót követően a hónap végéig hátralévő napokban tekinthetik meg a bemutatót az érdeklődők a Duna-parti zenepavilon előtti térségen felállított félgömb alakú sátorban.

Többes számban: a kiállítás címe is utal arra, hogy a 20. században, a tömeggyártás, a tömegpusztítás és a tömegpropaganda első századában ebből a háborúból a frontra vezényelt katonák mellett az otthon, családfő nélkül maradt családtagok, így a gyerekek sem maradhattak ki. A háború miatt mindenkinek az élete megváltozott. Ez már valóban a tömegek háborúja volt, rengeteg katona és civil véráldozatával. A nemzetek háborújában valamiképpen mindenki részt vett, aki nem fegyverrel, az az otthon maradottak áldozatos munkájával.
A 18 méter átmérőjű félgömb alakú sátorban a látogatók nem egy hagyományos kiállításba lépnek be, hanem amennyire lehet, itt át is érezhetik, milyen lehetett a fronton vagy a hátországban élni száz évvel ezelőtt. A vándorkiállításon ugyanis nem a szokásos, könnyen mozgatható eszközökön, hanem a század elejének jellegzetes, stilizált tereiben, életnagyságú, interaktív installációk között lehet megismerni a korszakot.
A kiállítótérben helyet kapott a frontra induló katonák sorsát jelképező vonatkocsi, a hosszú, békés 19. századot megidéző, de idővel darabjaira hulló körhinta, a háborús propagandahivatalra utaló, óriás írógép és a családfenntartó nélkül maradt otthoniak megváltozott életét bemutató villamoskocsi is. Emellett ki lehet próbálni, milyen nehéz volt egy háborúban szolgáló katona menetfelszerelése, a több mint 700 kiállított eredeti tárgy között pedig megnézhetik a látogatók a későbbi miniszterelnök, Nagy Imre tábori levelezőlapját, Horthy Miklós sorhajókapitány levelét, illetve Szabó Lőrinc költő fényképes igazolványát, valamint cenzúrázott újságoldalak hosszú sorát.
A 10-18 óra között látogatható félgömb sátorban kialakított kiállítás megtekintése ingyenes!

Feladó: Városháza

A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete alapján 2018. március 10., szombat munkanap, 2018. március 16., péntek pihenőnap.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal
a március 10-i (szombat) napot március 02-án (pénteken),
7:30-16:30 óráig tartó munkarenddel dolgozza le.

AZ ÜGYGÉLFOGADÁS 8:00-12:00-ig tart.

Vác, 2018. február 23.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településrendezési és településképi rendeletmódosítási eljárások lefolytatását határozta el:

- A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolása;
- A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak módosítása;
- Az Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítása, a kapcsolódó településrész rendezése;
- A hatályos Helyi Építési Szabályzatnak a Településképi Rendelet megalkotását követő jogharmonizációs célú módosítása.
- A fenti településrendezési eljárásokhoz kapcsolódóan a településképi eszközök módosítási eljárása;

A Város Honlapján a „Hírek” menüpontban a Településrendezési tervmódosítások” cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítési irodán (emelet 114/B ajtó) a következő dokumentációk tekinthetők meg:

- A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolására vonatkozó Telepítési Tanulmány
- A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak módosítására vonatkozó Telepítési Tanulmány
- Az Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítására, a kapcsolódó településrész rendezésére vonatkozóan körülhatárolt településrendezési terület térképe
- A hatályos Helyi Építési Szabályzatnak a Településképi Rendelet megalkotását követő jogharmonizációs célú módosítására vonatkozó tervezete.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy módosítási elképzelésekkel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. március 28-ig juttassák el az alábbiak szerint:
- e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
- postán, illetve ügyfélfogadási időben személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.

A módosítási elképzelésekkel kapcsolatban a Madách Imre Művelődési Központban 2018. március 19-én 17 órakor lakossági fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre!

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolása kapcsán 2018. januártól benyújtott partnerségi észrevételek iktatásra kerültek.

Vác, 2018. február 23.

Tisztelettel:
Breczné Zsigmond Jolán sk.
főépítész

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 16., péntek]

Pályakarbantartási munkák a Isaszeg-Gödöllő vasútvonalon

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 1-től március 2-ig, március 5-től március 10-ig és március 12-től március 27-ig Isaszeg – Gödöllő állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmény_70_Isaszeg - Gödöllő_0301-0327.pdf

Közélet [2018. február 15., csütörtök]

Tájékoztató kiemelt beruházásokról, programokról

A napokban befejeződő szezonban közel 10 ezer sportolni vágyó használta a főtéren kialakított jégpályát - hangzott el összegzésként a városházán szerdán tartott sajtótájékoztatón.

- Értelemszerű, hogy zömmel váci lakosok éltek a korcsolyázási lehetőséggel, de beszédes, hogy a látogatók több mint harmada más településekről érkezett, tehát a jégpálya üzemeltetése ebben a gyönyörű környezetben idegenforgalmi szempontból is fontos - emelte ki a sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester.
A városvezető hangsúlyozta, hogy a mostani szezonban az oktatási intézmények a korábbiaknál is jobban kihasználták az iskolai testnevelés keretében a jégpálya kínálta téli sportolási lehetőséget.
Elhangzott a sajtótájékoztatón az is, hogy igen nagy az érdeklődés a sportcsarnokban február 24-én tartandó, az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából szervezett nagy koncert iránt - a programban a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar művészei és több száz énekes szólaltatják meg a zeneműveket.
Az állami támogatásból felépülő új bölcsőde projektje jelenleg az engedélyes- és kiviteli tervek kidolgozásának szakaszában tart, e tervek március közepén esedékes átvételét követően indítható el a kivitelező cég kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lefolytatása után - várhatóan június elején - lehet megkezdeni a Bauer Mihály utcai beruházás építési munkálatait.
A kiemelt állami projektek közé sorolt szérűskerti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházásával kapcsolatos támogatási szerződés aláírása március elején várható.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 15., csütörtök]

Pályakarbantartási munkák a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalon

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 3-tól 2018. március 4-ig Göd – Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Vácrátót - Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Feladó: Városháza

hirdetmeny71.pdf