Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. június 5., kedd]

Székelyudvarhelyi nyugdíjas dalkör ad műsort a főtéren

Szerdán Vácra érkezik az erdélyi testvérváros, Székelyudvarhely Dr. Pál Gyula Nyugdíjas Klubjának énekkara.

A Csutak Ildikó karnagy vezette delegáció a vendégeskedés során találkozik helyi nyugdíjas közösségek tagjaival, többek között ellátogatnak a Burgundia utcai idősek otthonába, ahol kis műsorral kedveskednek a gondozottaknak.
Az énekkar szerdán délután öt órai kezdettel a főtéren is fellép, szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket erre a programra.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. június 4., hétfő]

A váci jegyző családbarát céljait és munkásságát ismerték el

A fővárosban vehette át oklevelét Deákné dr. Szarka Anita a Váci Polgármesteri Hivatal jegyzője a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványtól. A Kopp-Skrabski-díj jelöltjeként a családokért tett intézkedéseiért, a társadalom lelki egészségéért, az egyedi ötleteiért és a közösségben végzett elkötelezett munkájáért is elismerték.

Deákné dr. Szarka Anita város jegyzőjeként számos olyan javaslatot tett az elmúlt években, amelyek hozzájárulnak a gyermekvállalási kedv növeléséhez.
A város az elmúlt években egyebek mellett három családbarát díjjal is gazdagodott, és családbarát munkahelyként a Váci Polgármesteri Hivatal is sok kezdeményezést indított a jegyző javaslatára. Bevezették például a húsvét és a pünkösd keddi szünnapot, illetve lehetővé tették, hogy a kisgyerekesek később kezdhessék a munkaidőt. A jegyző a családi programok népszerűsítésére is számos pályázatot dolgozott ki. Így lett egyebek mellett Vác Kerékpárosbarát település, valamint Nyugdíjasokat támogató település. Ezek elérésében a személyes odaadása, a kitartása és a családokba vetett hite vezérlik.
A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a személyekre akik, kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, mások boldogulásáért, a kívánt gyermekek megszületéséért.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. június 4., hétfő]

Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére:

-VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
-PRO URBE: - SZEMÉLYI;
-PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI
díj adható.


VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. §-ának értelmében:
„4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.
5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a Képviselő-testület tagja, továbbá Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”


PRO URBE

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. §-ának értelmében:
„6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.
(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.
(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”


Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Fördős Attila polgármesternek címezve, 2018. június 15-e (péntek) 12 óráig Deákné dr. Szarka Anita Vác város jegyzője részére személyesen: a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. irodájába, postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 2018. augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik.

Vác, 2018. május 11.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Vác város jegyzője

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 30., szerda]

Pályaépítési munkák (70)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. június 9-én, 10-én és 11-én Verőce - Nagymaros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

Közélet [2018. május 30., szerda]

Megszaporodtak a gázvezeték szakítások a megyében

Az elmúlt hetekben több esetben is riasztották a tűzoltókat gázvezeték szakítás miatt. Csak ebben az évben a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó egységeinek tizenöt esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó káreseményeknél –olvasható a váci katasztrófavédelmi kirendeltség közleményében.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen káresetek döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például a földmunkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munkavégzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég vagy személy sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó közműtérképet. Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járhatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükség van a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 tűzoltót és három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-sérülés miatt keletkező károk felszámolása akár 100 ezer forintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás) zajlik, illetve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet a területileg illetékes földgázszolgáltatóval. A műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal is könnyű megsérteni, így minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, hiszen a gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi szerszámokkal szabad dolgozni.

Feladó: Városháza

Az idei év Diákmunka programját az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával közösen szervezi, 2018. július és augusztus hónapban.

Vác Városában 16-25 év közötti nappali tagozatos vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezését várjuk 2018. június 11-ig ügyfélfogadási időben az Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán (39-es szoba).

A munkavégzés ideje: 1 hónap (2018.július vagy 2018.augusztus)
A munkavégzés helye: Vác Város Intézményei
Munkabér: bruttó 103500 Ft

Mohácsiné Dim Rita s.k.
osztályvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 29., kedd]

A májusi testületi ülésről jelentjük

Az önkormányzat májusi ülésének egyik legfontosabb döntéseként a képviselő-testület felszabadított a költségvetésből 28 millió forint fedezetet lámpás gyalogos-átkelőhely kialakítására a Damjanich téri forgalmas útkereszteződésnél.

Forrást biztosított továbbá a grémium a Bauer Mihály utcában felépítendő új bölcsőde, illetve a tervezett vizes sportok háza külső közműveinek kialakítására, valamint utóbbi létesítmény esetében a sólya megépítésére, illetve fedezetet különítettek el két darab motoros fűkasza beszerzésére, valamint a Sirály utcai óvoda belső felújításának folytatására.
Köszönetnyilvánítást hozzáfűzve elfogadta a testület a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Váci Rendőrkapitányság múlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat.
A képviselők döntést hoztak számos helyi kitüntetés díjazottjairól is, a napirend tárgyalása során, személyes érintettség okán Fördős Attila polgármester egy alkalommal nem voksolt.
A "Vác Város Egészségügyért" kitüntető címet Kramár Rozália veheti át. A "Váci Katedra Pedagógiai Díj" kitüntetettjei: Dóra Erzsébet, Fördősné Rozmán Edina, Konopás Anna, Nagy Irén és Vanderlik Tamás. A "Vác Város Tehetséggondozásáért" kiitüntető cím díjazottjai: Csatainé Neuman Rita, Gál Zoltán, Gyombolai Ferenc, Horváthné Tóth Erika, Pajorné Menyhárt Mónika, Party Andrásné, Rodney Ágnes, Szabó Csaba, Szilfai-Gyóni Ibolya, Uhlár Péter és Véglesiné Bíró Erzsébet. A "Vác Város Oktatást Segítő Munkáért" elismerésben részesülnek: Heidtné Csölle Krisztina, Plachi Dénes Jánosné, Rigó János és Szegner Jakab. A "Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" elismerés egyéni díjazottja Bunna Katalin, közösségi kategóriában pedig a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének fejlesztő napközi otthona.
A testület döntése értelmében az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Váci Waldorf Alapítvány jelzálog bejegyzést kérhessen a használatában lévő, iskolaként szolgáló ingatlan tervezett felújításához és óvodájuk ide költöztetéséhez szükséges bankhitel felvételéhez kapcsolódóan.
A grémium döntése értelmében - Dr. Hetényi Katalint váltva - Dr. Marton Anita házi gyermekorvos folytathatja a praxist a II. számú (Deákvári főtér 29. alatti központú) háziorvosi körzetben.
A testület határozata értelmében az önkormányzat - kerekítve - 88 millió forint erejéig, legfeljebb 2018. december 28-ig tartó határozott időtartamra készfizető kezességet vállal a Váci Dunakanyar Színház állami támogatásból megvalósuló átfogó épületfelújítása forgalmi adójának előteremtéséhez szükséges bankhitel felvétele kapcsán.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző és Fördős Attila polgármester meghívására részt vett az ülésen a Gödöllői útnál lévő volt kavicsbánya terület tulajdonosának jogi képviselője, aki tájékoztatást adott a kötelező rekultivációval kapcsolatos tudnivalókról. A lényeg, hogy a cég alapvetően építési törmelékből származó zúzalékkal kívánja feltölteni a kialakult bányató nagy részét, megalapozva a térség növényesítő helyreállítását. A beruházás kapcsán több képviselő lakossági fórum összehívását kezdeményezte, tehát hamarosan ilyen formában is értesülhet a lakosság a pontosabb információkról.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 28., hétfő]

Diákcsere Donaueschingen - Vác

Május 19 -26. között, diákcsere program keretében donaueschingeni delegációt fogadott a Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnáziuma.
Testvérvárosunk tanulói három iskola, a Fürstenberg-Gymnasium, a műszaki gimnázium (Technisches Gymasium) és az ipari szakiskola (Gewerbliche Schulen) képviseletében érkeztek városunkba, hogy egy felejthetetlen hetet töltsenek el a magyar diákokkal.
Vácon fogadta őket Beer Miklós megyéspüspök, valamint Fördős Attila polgármester is, aki a találkozáskor köszöntőjében röviden ismertette Vác történetét és méltatta a Donaueschingen és Vác közötti testvérvárosi kapcsolat jelentőségét.
A német diákok az egyhetes magyarországi tartózkodásuk alatt megismerték városunk nevezetességeit, kirándultak Visegrádra, Szentendrére, s természetesen a budapesti városnézés sem maradhatott ki a programjukból.
Az eseményekben gazdag hetet a donaueschingeni diákok, a fogadó magyar családok és tanárok vidám hangulatú közös vacsorával zárták.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 24., csütörtök]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ- Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. május 30. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. május 31- június 01. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: CORATRIN

Feladó: Városháza

Közélet [2018. május 23., szerda]

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésről

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Vác település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók május 23-a és június 15-e között keresik fel háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2218 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Szaszovszky Valentina.

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!

Feladó: Városháza