Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. július 3., kedd]

Vénégy Fesztivál és Színházi találkozó: nagyszabású gálaműsor volt a nyitány

A V4-es regionális államközi összefogás soros magyar elnökségi éve egyik záróakkordjaként a kulturális együttműködés még szorosabbá fűzésének lehetőségeiről szóló tanácskozást rendeztek - tárcavezetők részvételével - június 29-én Vácott.

A találkozó után a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó hivatalos nyitórendezvénye következett, melynek programjában mind a négy ország képviseltette magát előadóművészekkel, s melynek keretében a minisztériumi vezetők a kapcsolatok további erősítésének szándékáról szóló közös nyilatkozatot írtak alá.
A miniszteriális tanácskozást követő sajtótájékoztatón Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a visegrádi országok akkor tudnak erős pozíciót elfoglalni Európában, ha összefognak.
Ąubica Laąąáková kulturális miniszter, a szlovák delegáció vezetője kiemelte: a kultúra híd, amely összeköti az embereket.
Petra Smolíková cseh miniszterhelyettes úgy fogalmazott, hogy a kultúra olyan eszköz, amelynek segítségével a kapcsolatok más területein is el lehet mélyíteni az együttműködést.
Pawel Lewandowski lengyel miniszterhelyettes elmondta: a visegrádi partnerek egyetértettek abban, hogy a kultúra számára minden kormányzatnak nagyobb pénzügyi támogatást kellene juttatnia, szavai szerint a kultúrára alapozva fel lehet építeni, meg lehet erősíteni a népek Európáját.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a találkozó fővédnöke a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó hivatalos megnyitóján hitet tett arról a meggyőződéséről, miszerint a V4-es együttműködésben nagy kulturális és gazdasági erő rejlik és emellett fontos, hogy politikai erő is legyen a V4 Európán belül, hogy mások is elismerjék a térség államainak teljesítményét.
Schőberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy a magyar V4-es elnökség egyik fő célja a kulturális kapcsolatok ösztönzése volt, hiszen ez jó hátteret ad a politikai és gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, valamint egymás jobb megismeréséhez.
Fördős Attila polgármester, fővédnök megfogalmazta: a V4-es tagállamok kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésében még sok lehetőség rejlik, s az összefogás erejét D'Artagnan és a három testőr "egy mindenkiért, mindenki egyért" elvének következetes érvényre juttatása szavatolhatja.
Kis Domonkos Márk színház- és fesztiváligazgató köszönetet mondott a támogatásért a kormánynak, a váci önkormányzatnak és a szponzor cégeknek, szavai szerint ez a háttér garantálhatja, hogy évről évre nagyon színvonalas színházi fesztivál házigazdája lehessen a város.
- Idei fesztiválunk nagy újdonsága, hogy a résztvevő társulatok ezúttal már óriás színházi sátorban adhatják elő önálló előadásaikat és a rendezvényt záró közös produkciójukat, a sátorállítás kezdettől a tervek között szerepelt, de most az az örömteli tény is indokolta ezt az előrelépést, hogy a nyáron a kormány támogatásával nagyszabású felújításon esik át a Váci Dunakanyar Színház épülete - emelte ki az igazgató.
A világszínvonalú cirkuszművészeti nyitógálát - minisztériumi támogatással - több Vác környéki gyermekotthonból érkezett fiatalok is megtekinthették.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. július 2., hétfő]

Nyári 50 százalékos gyermekkedvezmény

A Képviselő-testület 163/2018. (VI.21) sz. határozata alapján a gyermekeiket egyedül nevelő szülők nyári gyermekkedvezménye tárgyában született döntés alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 2018. július 01-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra 10 alkalommal 50 %-os kedvezmény nyújtásának lehetőségét a gyermekét egyedül nevelő szülők és gyermekeik részére a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. saját szervezésű (váci sportcsarnok, váci stadion, váci strand), valamint a Madách Imre Művelődési Központ rendezvényein.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. július 2., hétfő]

A júniusi testületi ülésről jelentjük

A júniusi ülésen több mint harminc napirendi pontól tárgyaltak az önkormányzati képviselő-testület tagjai.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről rendelkező, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, illetve az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló rendeletet.
Mint már évek óta minden nyári szünidőben, úgy az idei vakáció időszakában is félárú kedvezményt kaphatnak - tíz alkalommal - a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülők strandbelépéshez, a művelődési központ, a sportcsarnok rendezvényein való részvételhez.
A testület döntése értelmében az önkormányzat támogatja, hogy 2018. október elsejei hatállyal a Szociális Szolgáltatások Háza az utcai szociális munka szakfeladatot is ellássa, egyúttal megbízták az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjét, hogy tegye meg a feladatbővítéshez szükséges adminisztratív intézkedéseket a Pest megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál.
Az új feladat ellátásának személyi feltételeit az intézmény a jelenlegi munkatársak munkaszervezésével kívánja biztosítani, s a legfontosabb eszköz, az intézményi gépkocsi is rendelkezésre áll, értelemszerűen azzal a velejáróval, hogy az autóhasználati költségek emelkedni fognak.
Az ülésen kiderült, hogy Espár Péter megbízott osztályvezető közös megegyezéssel távozik posztjáról, a város vezetése köszönetét fejezte ki a szakembernek több évtizedes áldozatos munkájáért.
A képviselők döntése értelmében az idén Zöldi Szilvia, Homoki-Nagy Eszter, Bálint Zsófia, Sapka Dorina, Hertai Katinka, Petró Erik, Trinyik Dorina és Hontvári Balázs érdemelte ki a "Vác Város Kiváló Diákja" kitüntető címet, a "Vác Város Közszolgálatáért" díjat pedig Bodzásné Bóka Szilvia osztályvezetőnek ítélte oda a testület.
A grémium hozzájárult ahhoz, hogy éjszakánként le lehessen zárni a Vác belterület 3195/2 helyrajzi számú ingatlan közterületi részét, a megállapodás akkor lép hatályba, ha azt az érintett Széchenyi utca 3 - 5 - 7. alatti társasház közgyűlése érvényesen elfogadja.
A képviselő kérdések, hozzászólások napirendi pont tárgyalásakor Fördős Attila polgármester bejelentette: a hivatal megrendelte a vásártér egykori úgynevezett lengyel piaci területén lévő épülettorzók elbontását, aminek köszönhetően rendezettebbé válhat a térség.

***

H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 21.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 18/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről.
A hátralékok rendezésének szabályairól szóló szakasz módosítása célszerűvé vált, a felhalmozott hátralékok vonatkozásában - figyelemmel a kintlévőség kezelési szabályozás szigorítására - megnőtt a fizetési hajlandóság.
- 19/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) sz. rendeletről.
Valamennyi 1 MFt-ot meghaladó értékesítés, illetve hasznosítás esetén szükséges a pályázat kiírása.
- 20/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 9.121.073 eFt lesz.
- 21/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről.
A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, valamint a közigazgatási bírság kiszabásának alapjául szolgáló eljárási jogszabályi háttér megváltozása indokolja a rendeletmódosítást.
- 22/2018.(VI.22.) sz. rendeletalkotás – a váci 4526/8 hrsz-ú kivett közterületből 480 m 2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
A terület értékesítésével és lekerítésével az ingatlanok védettebbé válnak, jobban karbantarthatók, biztonságosabb környezet alakul ki.
- 23/2018.(VI.22.) sz. rendeletalkotás – a váci 3765/2 hrsz-ú kivett közterületből 77 m 2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
Az utca ezen szakasza természetben, mint utca nem létezik, a forgalom elől kerítéssel elzárt füves terület, értékesítést követően a terület rendezett, karbantartott lesz.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. június 28., csütörtök]

Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja, 2018. augusztus 23.

Hagyományosan minden év augusztus 23. napján Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezésében hivatalos megemlékezést, és emlékmenetet rendez a „Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja” alkalmából.

Az augusztus 23-i emléknapot magyar - lengyel - litván kezdeményezésre az EU-országok igazságügyi minisztereinek 2011. júniusi luxembourgi tanácskozásán fogadták el hivatalosan, a 1939-ben ugyanezen a napon a nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió között létrejött megnemtámadási szerződés, a Molotov – Ribbentrop paktum megkötésének évfordulóját kijelölve az emlékezés napjaként. A megemlékezés célja, hogy a XX. században európai népeit különösen sújtó két diktatúra, a kommunizmus és a nemzetiszocializmus áldozatairól együtt emlékezzünk meg, hangsúlyozva azt, hogy semmilyen ideológia nem igazolhatja ártatlan emberi életek kioltását, testi-lelki meghurcolásukat.

Az emlékmenet ünnepi köszöntővel indul a Parlament előtt felállított színpadtól, a megemlékezők elsőként a „Cipők a Duna-parton” emlékművet koszorúzzák meg ahonnan a Terror Háza Múzeumig vonulnak. A Terror Háza Múzeumnál az ünnepi megemlékezést mécses gyújtás és koszorúzás zárja. Az útvonal hozzávetőleges hossza 2-2,2 km. A menet várhatóan 30-45 perc alatt ér a Terror Háza Múzeum épületéig.

A megemlékezés kezdete: 2018. augusztus 23. csütörtök, 18 óra.

Kérjük, hogy az emléksétára legyenek szívesek magukkal hozni településük zászlaját, tábláját is.

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vác, Március 15. téri autóbusz-megállóhely áthelyezéséhez, valamint a süllyedő hengerek üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok befejeződtek.

A Köztársaság út – Dózsa Gy. út viszonylatban közlekedő helyi autóbuszok megállója a Fehérek temploma mellől áthelyezésre került a Köztársaság út 11-13. sz. ingatlan elé.

A menetrend szerint ezen a vonalon közlekedő helyi autóbuszok 2018. június 30. (szombat) reggeli üzemkezdettől az új megállóban állnak meg.

Kérjük, hogy utazásaik során a változásokat figyelembe venni szíveskedjenek.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. június 27., szerda]

Közmeghallgatás a Városházán

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 12-én, 17 órakor közmeghallgatást tart, ahol a város polgárai közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kozmeghallgatas.pdf

Közélet [2018. június 27., szerda]

Rágcsálók elszaporodása

Az elmúlt hónapokban több panaszbejelentés érkezett a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályához, melyek szerint Vác több részén elszaporodtak a rágcsálók, jellemzően a patkányok. A magántulajdonban lévő ingatlanokon a patkányirtás elvégzése az ingatlan tulajdonosának feladata, de ezen kötelezettségüknek sok esetben nem tesznek eleget.

A problémás ingatlanok környezetében rendszerint tapasztalható gondozatlan, gazos ingatlan, valamint lomok, hulladékok felhalmozása, melyek a rágcsálók számára ideális búvóhelyül szolgálhatnak. Mivel a lakosság körében nagyfokú tájékozatlanságot tapasztalunk, ezért a rágcsálók elszaporodásának megakadályozására a legfontosabb intézkedéseket az alábbiakban foglalom össze:

A megelőzés során olyan körülményeket szükséges kialakítani melyek a behatolást megnehezítik, vagy ha mégis bekerültek megtelepedésüket és elszaporodásukat meggátolják.
Ennek módszerei a hulladék, ételmaradék és házi szemét gyűjtésének, tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes szemétgyűjtő tartály), valamint azok folyamatos elszállítása és a tisztaság biztosítása a patkányok életfeltételeit rontja.
A fészkelésre alkalmas zugok megszüntetése, a fellelhető patkány-és egérlyukak betömése, az épületek környékén található lom, törmelék, téglarakás, fa-és építőanyagok, széna- vagy szalmakazlak elszállítása, vagy megszüntetése, egerek esetében a fészkelő helyek zavarása, bolygatása ugyancsak életfeltételeiket rontó tényező.

A védekezésre elsősorban vegyi módszerek használhatóak, melyek zárt rendszerben lévő szabadforgalmú készítmények. A mérgezett csalétket a patkányfészek kijáratához, vonulási útjaikra célszerű kihelyezni. A mérgezett csalétek biztonságos lakossági felhasználását már lezárt etetőtálcában, zárt tasakban elhelyezett szerforma könnyíti meg. Arra kell törekedni, hogy a csalétekhez a rágcsáló elegendő mennyiségben hozzáférjen, ezt az elfogyasztott csalétek pótlása biztosítja. A csalétek fogyását 3-7 naponta ellenőrizni kell és mindaddig friss csalétekkel pótolni, amíg a fogyasztás meg nem szűnik. (Egy- egy etetőhely csalétekigénye kb. 0,5 kg, de erős fertőzöttség esetén a 4-6 kg-ot is elérheti.)

Amennyiben a magánszemély rágcsálók megjelenését tapasztalja, javasoljuk egyénileg az irtás elvégeztetését, illetve a patkányméreg kihelyezését, valamint a Népegészségügyi Osztály munkatársai tájékoztatást tudnak adni az egészségügyi gázmesterek – rágcsálóirtó szakemberek – elérhetősége ügyében.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. június 27., szerda]

A város kiemelkedő közszolgálati tevékenységéért Bodzásné Bóka Szilviát díjazták

Vác Város Közszolgálatáért kitüntető címet kapott Bodzásné Bóka Szilvia, az önkormányzat Szervezési és Tájékoztatási Osztályának vezetője. A képviselő-testület évek óta díjazza azoknak a hivatali dolgozóknak a munkáját, akik tevékenységükkel a városért, Vác hírnevéért tesznek, emberi értékkel gazdagítják a helyi közösségek mindennapjait.

17 éve, a Váci Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán ismerték meg a hivatal akkori dolgozói Bodzásné Bóka Szilvia egyéniségét és munkáját, aki belépése óta folyamatosan képezte magát. Néhány évvel később igazgatási ügyintézőként, majd sajtóreferensként folytatta pályafutását. A szervezeti ranglétra több fokozatát végigjárta, közben pontos, alázatos, magas színvonalú munkájával bizonyította, hogy osztályvezetői pozícióban is nagyszerűen megállja a helyét. Teljesítményértékeléseken kiváló minősítést kapott, nem hiába: minden évben több tucat rendezvényért felel, a megemlékezések méltó megszervezése, kulturális és protokoll események koordinálása is az ő kezében vannak. Mindeközben kiemelten kezeli a különböző külföldi és belföldi találkozókat, a városi intézmények főbb rendezvényeit. Így például kiemelt szerepe van régóta az országosan elismert Váci Világi Vigalom szervezésében is.

A látogatók, a Vác iránt érdeklődők az osztályvezető vendégszeretetének, vendéglátásának vagy éppen az általa rögzített soroknak, marketing és média-megjelenéseknek köszönhetően, jó hírét viszik városunknak.
- Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy elismerik az osztály által végzett munkát, amit alázattal, néha a szabadidőt is feláldozva végzünk azért, hogy például a rendezvényeken mindenki jól érezze magát. Míg korábban az emberek szociális problémáinak megoldásán dolgoztam, mára a szervezés dominál az osztály vezetése mellett. Ezen a területen az a legfontosabb, hogy az emberekkel hatékonyan, jól tudjak együtt dolgozni. Éppen ez a szépsége és a nehézsége a munkámnak, mert minden ember más, és mindenki más megközelítést igényel ahhoz, hogy a végeredménnyel a lehető legtöbben elégedettek legyenek. A különböző kiadványok elkészítésén is nagyon sokan dolgozunk. Kollégáimmal együtt az érzelmi világunk és a várossal kapcsolatos látásmódunk is megjelenik a munkánkban. Egy-egy könyv szerkesztése, megjelenése, Vác jó híre mindig megerősít abban, hogy a munkám a hivatásom. - mondta a hivatal elismert kollégája.

Bodzásné Bóka Szilvia idén azért kapta az elismerést, mert a hivatalba lépése óta, minden feladatát teljes odaadással végzi, hivatásának tekinti munkáját, szabadidejében is sokat tesz a városért.

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. július 6-án, július 7-től július 8-ig Verőce - Nagymaros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Vác – Szob állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.

2018. július 9-én Verőce - Nagymaros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

Közélet [2018. június 22., péntek]

Emlékezés a holokauszt áldozataira

A Vác és a tágabb régió zsidósága deportálásának 74. évfordulója emlékére a váci zsinagógában június 19-én tartott kegyeleti eseményen részt vett és beszédet mondott Yossi Amrani, Izrael állam hazánkba delegált nagykövete is.

Fördős Attila polgármester beszédében felhívta a figyelmet, hogy a magyar zsidóság szenvedéstörténete nem a huszadik században kezdődött.
- Nem feledkezhetünk el arról, hogy már Mária Terézia rendeleti kormányzása idején súlyos jogfosztást szenvedtek el a Habsburg birodalom izraelita polgárai, ugyanakkor ez a történelmi tény nem enyhíti azt, hogy a vészkorszakban a megszállott magyar állam nem állt ellen és nem védte meg a zsidó honfitársakat - hangsúlyozta a városvezető.
Hozzátette: a többség és a kisebbségek viszonyában a közbeszéd hangvétele is sorsdöntő, nem szabad engedni, hogy bármilyen formában "kihangosítást" kapjanak a kirekesztő, gyűlöletkeltő eszmék.
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke azzal kezdte beszédét, hogy a holokauszt ejtette sebek soha nem gyógyulnak be, mivel a népirtás szinte teljesen elvette az újrakezdés esélyét az európai, s benne a magyar zsidóságtól.
- Óriási küzdelem a ránk hagyott értékek megőrzése, a helyi vonatkozású történelmi tények kutatása. Szinte csoda, hogy sikerült megmentenünk és felújítanunk ezt a zsinagógát, bár még nagyon sok a munka az állagmegóvás érdekében. Ugyanakkor kiemelkedő eredmény a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató és Kutató Központ létrehozása - emelte ki Turai János.
Yossi Amrani nagykövet elöljáróban köszönetet mondott a helyi hitközségnek és az önkormányzatnak az emlékápolásért, s ennek kapcsán rögtön hozzátette: nem szabad feledni, mert ez az egyik legfontosabb feltétele, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg a shoah, azaz a holokauszt.
- Fel kell tenni a kérdést, hogy biztonság van-e ma Európában, és sajnos azt kell látnunk, hogy nincs, ám most elsősorban az ellenőrizetlen, illegális migráció miatt - reflektált a diplomata a jelen kor egyik fő kihívásának kérdésére.
Hozzátette: Magyarország ma biztonságos hely a zsidó közösségnek, amiért szavai szerint köszönet illeti a kormányzatot, ugyanakkor megemlítette, mennyire lényeges, hogy az egyes emberek személyesen is felelősséget vállaljanak a biztonság megőrzésében.

Feladó: Városháza