Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Vác településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2018.

Az összeírók november 26-a és december 15-e között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén a kérdezőbiztos neve: Szaszovszky Valentina

A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek, a háztartások mezőgazdasági tevékenységének a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről a www.ksh.hu oldal nyújt tájékoztatást.


Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 21., szerda]

Válasz az ellenzéki sajtótájékoztatóra

Négy baloldali ellenzéki politikus a napokban egy sajtótájékoztatón számonkérő kérdéseket fogalmazott meg Mokánszky Zoltán alpolgármester nyári japán kiutazásával kapcsolatban. A városvezető kedden szintén sajtótájékoztatón válaszolt, elöljáróban leszögezve, hogy a jelek szerint a baloldali ellenzék már kampány üzemmódba kapcsolt, noha még csaknem egy év múlva következnek a helyhatósági választások.

Mokánszky Zoltán sajtótájékoztatóján a következő nyilatkozatot tette:

„Diszkrét bája van annak, hogy egy utazást azok kérnek számon rajtam, akiknek egy része volt városvezető Vácon és az akkori utazások haszonélvezői voltak, amellyel
kapcsolatban sok kérdés felmerül, de válaszok a mai napig nincsenek.

Ezen képviselő Uraknak sem erkölcsi, sem morális alapjuk nincs ahhoz, hogy számon kérjenek.

Szegénységi bizonyítvány az Uraktól, hogy utánam kutakodnak, ahelyett, hogy érdemi munkát végeznének.
Nincs mondanivalójuk, a városért úgy látszik nem akarnak dolgozni, így próbálnak lejáratni.

A japán kulturális találkozóra nem saját kérésre utaztam, mint városvezető Vácot képviseltem.
Az utazást egészségügyi okok miatt csak úgy vállaltam, ha azzal egészségemet a továbbiakban nem veszélyeztetem.
Az utazás különbözeti költségét, természetesen én vállaltam, melyet be is fizettem.
Bezzeg Ferjancsics úr, Bóth úr, Krauze úr és Juhász úr gyalog járt mindenhova.

Az igazság utat tör magának.”

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 20., kedd]

Elismerések szociális munkáért

Az idén három szakember a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet nyerte el, továbbá hét segítő munkatárs a kiemelkedő munkájáért oklevelet vehetett át. A díjak átadására a hagyományokhoz híven a művelődési központban tartott ünnepi esemény adott alkalmat.

A „Szociális Munka Napja” városi ünnepségén Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte az ezen a területen dolgozó helyi szakembereket és segítő munkatársakat.

- Társadalmi érdek, lelkiismereti kötelesség a szociális munka méltó megbecsülése. A területen dolgozók áldozatvállalása példát adhat mindannyiunknak. A bulvármédia közvetítette álságos kiemelésekkel, sztárolással szemben itt vannak az igazi hősök, akiknek az elesettek felkarolása a hivatásuk - fogalmazott a városvezető.

Szavaira nagyszerűen rímelt az esemény műsora: a Fónay-Humánia Társulat Karánsebessy Balázsnak az alkalomra írt, „A Bárczy-díj” című kis darabját adta elő, a Ruzicska László rendezte előadás mondandója röviden úgy foglalható össze, hogy a magamutogató önérvényesítés nem pálya, az ilyen sztárolt figurák valójában szót sem érdemelnek, ezzel szemben a másokat segítő önzetlen emberek érdemlik meg a megbecsülést.

A „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető cím idei díjazottjai: Farkas Lívia, Pető Csilla, Szabó Erzsébet

Kiemelkedő munkájukért oklevélben részesültek:

Arnold Sándorné, Bálint Gáborné, Fischer Kornél, Homovics Emese, Rab Katalin, Váci Mónika, Viczencz Tiborné.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 16., péntek]

Lakossági tájékoztató – Avar és kerti hulladék hasznosítása

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 30/2006. (VI. 26.) sz. rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a alapján:

Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladékot (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) elsősorban vagy helyben történő komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

A közszolgáltató a zöldhulladék elszállítását idén még két alkalommal, 2018. november 17. napján (szombaton) és 2018. december 1. napján (szombaton) fogja végezni. Ennek keretében háztartásonként legfeljebb 10 db zöldhulladékos zsákot, valamint legfeljebb 1 köbméternyi, kötegelt gallyat szállítanak el (a kötegelt ágak átmérője max. 6 cm, hossza max. 150 cm lehet).

Fentiektől eltérően a kerti hulladék kivételesen indokolt esetben a rendeletben foglaltak szerint égetéssel semmisíthető meg a rendelet 5. § bekezdéseinek betartásával:
(1) Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot lehet égetni.
(2) A kerti hulladékok égetése kizárólag október 15. és november 30., valamint március 15. és április 30. közötti időszakokban, hetente kétszer, szerdai és szombati napokon (amennyiben nem ünnepnap) délelőtt 9-12 óra és délután 14-17 óra között engedélyezett. Ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra legyen.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, homok, stb.).
(5) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Túlzott füst, illetve koromképződés esetén a tüzet el kell eloltani és a levegőszennyezést meg kell szüntetni.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(9) A kommunális és ipari hulladékok nyílttéri égetése szigorúan tilos. A zárt térben történő hulladékégetés csak a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével lehetséges a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet határértékeinek betartásával.
(10) A kommunális és ipari eredetű hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. előírásai szerint kell kezelni, hasznosítani illetve ártalmatlanítani, figyelembe véve a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat.
(11) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 30/2006. (VI. 26.) sz. rendelete erre a linkre kattintva érhető el.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 14., szerda]

A Forte Fotóklub Vác ismét csoportos kiállítással zárja az évet

December 10-éig látható a Madách Imre Művelődési Központ emeleti galériájában a Forte Fotóklub Vác már hagyományos évzáró csoportos kiállítása.

A „Fotó ünnepe” című tárlat megnyitóján Cservenák Péter klubelnök megköszönte az önkormányzat és a művelődési központ támogatását, külön kiemelve az intézmény két munkatársának, Koltai-Dietrich Gábornak és Tábori Katalinnak a tárlat berendezéséhez nyújtott segítségét.

A kiállítást Lencsó László muzeológus ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, mindenek előtt kiemelve a klub hagyománytiszteletét, ami szavai szerint már az egykor itt működő Forte-gyárra emlékeztető névválasztásukban megnyilvánul, továbbá abban, hogy a tagok a nagynevű elődök nyomdokaiban járva igyekeznek felmutatni a fotózás értékeit.

- A képzőművészet és a hiteles dokumentáció értékei egyaránt jelen vannak a fotózásban, amit ez a tárlat is bizonyít. A digitalizáció világa viszont nehézzé teszi mind az alkotók, mind a befogadók helyzetét, hiszen úgymond képzabálók lettünk. Naponta millió számra készülnek fotók, és szinte válogatás nélkül kerülnek a nagyközönség elé az internet, a közösségi média közvetítésével, ami nem feltétlenül jó, mert így nem könnyű kiszűrni, észrevenni az igazán igényes felvételeket - mondta Lencsó László, hozzátéve, hogy a váci fotóklub ebben, az érzékeny szemlélésben, értékelésben is igyekszik segíteni.

A megnyitón közreműködött Siket Anna zeneiskolai növendék, aki nagy sikert aratott hegedű előadásával.

Fotó : Porszász Krisztián

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 13., kedd]

Időjárás-előrejelzés a légszennyezettség várható alakulása szempontjából Vác térségére (2018.11.13.-2018.11.18.)

Szerdáig lassú javulás vagy stagnálás, majd kedvező fordulat

Előrejelzés a mai napra (11.13):
Ma a mérsékelt, időnként élénk déli, délkeleti szél miatt jelentős átkeveredés nem várható. A szennyezők mennyisége ezért stagnálhat, így napi átlagban a PM10 koncentrációja néhány helyen továbbra is elérheti a tájékoztatási határértéket.

Előrejelzés a következő 2 napra (11.14-11.15.):
Éjszaka átvonul felettünk egy hidegfront, ennek hatására szerdán a keveredési réteg növekedésére számíthatunk, illetve hidegebb, tisztább levegő beáramlása valószínűsíthető. Mindez az erős északnyugati széllel együtt szerdára jelentősen (többnyire az eü. határérték alá) visszamérsékeli a légszennyezettségi mutatókat. Csütörtökre leáll a szél, de jelentős romlásra nincs kilátás.

Kilátások a hét második felére (11.16-18.):
Folytatódik a lehűlés, viszont érdemi csapadék nem várható. Az élénk északkeleti szél napközben jó levegőminőséget okoz, azonban az éjszakai feldúsulásoknak köszönhetően a légszennyező anyagok (főként a PM10) mennyiségének stagnálása vagy bizonytalan mértékű emelkedésére számíthatunk egészen vasárnapig, amikor viszont egy újabb, erős front érkezhet, amely ismét javíthat a levegőminőségen.

2018.11.13. 8:50

Kuntár Roland
OMSZ-IEO

Feladó: Városháza

Közélet [2018. november 12., hétfő]

„Zöld városok, élhető vidék”

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2018. november 21-én konferenciát szervez „Zöld városok, élhető vidék” címmel.
A konferencián szó lesz a hazai és uniós programokról, valamint a fenntarthatóan működő települések kialakításának és működtetésének példáiról, amelyek hozzájárulhatnak az élet- és munkakörülmények jobbá tételéhez, a klímaváltozás hatásaihoz történő sikeresebb alkalmazkodáshoz.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Zold_varosok_Programterv_11.21.pdf

Közélet [2018. november 7., szerda]

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Váci polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) eb rendészeti feladatai ellátása érdekében az időszakos ebösszeírást elindítja.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Váci polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Vác város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából
2018. október 15. napja és 2019. február 28. napja között ebösszeírást végez.


Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők:
- a Váci Polgármesteri Hivatal portáján (2600 Vác, Március 15. tér 11.),
- a Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Csoportjánál (115. iroda),
- a váci állatorvosi rendelőkben,
- letölthetők a www.vac.hu honlapról,
- továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén:

• Levélben, postai úton a 2600 Vác, Március 15. tér 11. levélcímre.
A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!
• Személyesen leadható a Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve.
• Elektronikus úton, a termeszet@varoshaza.vac.hu címre küldve.
• Elektronikus úton feltölthető a www.vac.hu honlapon található E-ügyintézés/ Nyomtatványok/Településüzemeltetés menüponton keresztül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. február 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2019. február 28. napját követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Együttműködésüket köszönjük!

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző


Az adatlap a csatolt dokumentumban érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ebosszeiras.pdf

Közélet [2018. november 5., hétfő]

Köszöntjük a szépkorú Jónás Jánosnét!

Jónás Jánosné a közelmúltban betöltötte 90. életévét, s ebből az alkalomból - az önkormányzat nevében - Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felkeresték, hogy átadják neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város ajándékát.

Jolika néni aktív éveiben csaknem végig egy munkahelyen, a Forte-gyárban dolgozott, harmincöt éven át volt a legendás cég munkatársa.

Ami a családot illeti, az bizony igen népes, az ünnepelt tíz unokával és már tíz dédunokával is büszkélkedhet, a szép famíliából többen külföldön élnek, de ők is szinte teljes létszámban hazajöttek a múlt hét végi "szűkkörű" születésnapi köszöntésre, amin harmincheten vettek részt.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 30., kedd]

Díjazták a Virágos Vác verseny kitüntetettjeit

A tizenhatodik kiírás alkalmával is nagyon sokan beneveztek a "Virágos Vác" környezetszépítő versenyre, így aztán nem meglepő, hogy az október 29-én tartott ünnepélyes díjkiosztóra zsúfolásig megtelt a városháza díszterme.

Az eseményen Fördős Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket.
- Versenyezni csak a magunk kedvére is jó lehet, de akkor különösen szép a kihívás, ha a versengés egyben közösségi célt szolgál. A Virágos Vác mozgalom erről szól, az egymásra és egyben a környezetünkre való odafigyelésről. Köszönet jár hát mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek - mondta a városvezető.
A díjakat a polgármester és Kasnya Sándor korábbi főkertész adta át a kitüntetetteknek.

A mozgalom sikerét bizonyítja, hogy a négy díjazás után járó Virágos Vác, virágos ház tábladíjat már elnyert résztvevők közül igen sokan ezen elismerésük után is töretlen lelkesedéssel részt vesznek a versenyben - ők már bronz-, ezüst-, arany-, illetve gyémánt okleveleket vehetnek át az évenkénti díjkiosztókon.

Mezei Helga főkertész, a verseny főszervezője külön köszöntötte Vojtkó Pálnét, Surina Istvánnét és Révuti Károlynét, akik már évek óta lelkesen mozgósítják társasházi közösségüket a környezetszépítő versenyben.

Különdíjat, egy míves vasrózsát kapott Baharev Ali nyugdíjas pedagógus, aki példa értékű felajánlást tett.
- Nagyon szeretem a virágokat, különösen a rózsákat, így aztán úgymond örökbe fogadtam néhány virágágyást, igyekszem gondosan ápolni az ide ültetett töveket - nyilatkozta érdeklődésünkre a kitüntetett.
Az eseményen kis műsort adtak a Kertész utcai tagóvoda apróságai, majd zárásként Banda Pál cimbalomművész örvendeztette meg a közönséget virtuóz játékkal.

Feladó: Városháza