Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. január 24., péntek]

F E L H Í V Á S kitüntetési javaslattételre

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a váci fogyatékossággal élő emberek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére minden évben „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető címet adományoz.
A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet. A javaslatokat - részletes írásos indokolással – minden év január hó 31. napjáig lehet benyújtani a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökének. Személyesen az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodában, e-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tart.
- A Jávorszky Ödön kórház kiterjesztett területének rendezési terv módosítása – partnerségi egyeztetési dokumentáció
- Hatályos HÉSZ módosítása a 4397/1; 7002/2; 7002/8; 0360/41-43 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában - partnerségi egyeztetési dokumentáció.


A lakossági fórumra a Madách Imre Művelődési Központ Kamaratermében 2020. január 30-án 15.00 órától kerül sor.

A témákkal kapcsolatos előzetes egyeztetési dokumentációk megtekinthetők a város honlapján a „Hivatal” menüpont „Partnerségi egyeztetések” cím alatt. További információ nyújtására ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán (114/B) is van lehetőség.

A Jávorszky Ödön kórház partnerségi egyeztetési dokumentációját az alábbi linken közvetlenül is el lehet érni:
http://czsz.hu/vac_2020/htm/vac.htm
azonosító: vac
jelszó: Vac2020

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 24., péntek]

A Városháza vendége volt a cseh nagykövet

Folytatva a városvezetés hazai és külföldi kapcsolatfelvételeket szorgalmazó találkozóit, csütörtökön délben a Városházán fogadta Csehország magyarországi nagykövetét a váci polgármester. A megbeszélés eredményeként már a közeljövőben erősödhetnek városunk csehországi kapcsolatai, különös tekintettel az Otrokovicével fennálló testvérvárosi együttműködésre.
A Matkovich Ilonával folytatott beszélgetése során kiderült, hogy Bial Tibor cseh nagykövet polgármesterünkhöz hasonlóan külkereskedelmi diplomával rendelkezik. Mivel anyanyelvi szinten beszél magyarul az eszmecsere végig a mi nyelvünkön folyt. A közvetlen tárgyalásokat a nagykövet úr már nem sokkal a magyar önkormányzati választás után kezdeményezte, melyhez nagy segítséget nyújtott a váci szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, dr. Alt Gyula is.
A megbeszélések során teljes volt az egyetértés, hogy mélyíteni kell Vác és Otrokovice együttműködését, a két város között fennálló szerződést gyakorlati tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a fiatalokat céloznák meg a kapcsolatok kiszélesítésében. Bial Tibor ismertette azokat a lépéseket, melyekkel nyitottságra törekszenek. Példaként említette, hogy közös rendezvényeket szerveznek azon települések képviselőinek bevonásával, akiknél testvérvárosi kapcsolat áll fenn. Megegyeztek abban is, hogy a közös történelmi múlt jelenkori ápolásával mindkét fél szerencsésnek tartja például a barokk Vác Mária Terézia korát idéző eseményeinek ismételt felelevenítését.
Matkovich Ilona váci polgármester és Bial Tibor, Csehország nagykövete végül megállapodott abban, hogy a mostani kapcsolatfelvételt az adott területek szakértőinek bevonásával a közeljövőben részletes elképzelésekkel, tervekkel bővítik ki.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 23., csütörtök]

A Magyar Kultúra Napja városunkban

Idén is a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében került sor a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó díjkiosztó ünnepségre és gálára.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-i keltezésű Himnusz-kéziratára emlékezve hazánkban 1989-től tartják meg a Magyar Kultúra Napját. Az idei váci ünnepség kapcsán KÖTELÉK címmel megnyílt a váci művészek alkotásaiból az Emeleti Galériában megrendezett sokszínű kiállítás, majd a színházteremben az ünnepi gálán a Himnusz eléneklését követően Bognár Szilvia énekművész és Kónya István lantművész előadása következett. Az ünnepség szónoka Inotay Gergely volt.
Az alpolgármester Dsida Jenő nemzetféltő hangulatú verssorait idézve erősítette meg: a magyarság baljós történelmi eseményei ellenére a művészet alkotó óriásainak is hála – a mostanság dívó, művelődésellenes tendenciákat legyőzve – a magyar kultúra hazánk egyik mozgatórugója, ékköve. A helyi művelődésért is felelős városvezető büszkeséggel említette meg városunk igen magas nívójú, a váciakat sokszínűen kiszolgáló kulturális palettáját és a Kultúra Magyar Városának Kölcseyhez méltó művészeti életét.
Ezt követően a város művelődési díjainak átadása következett. Az elismeréseket Matkovich Ilona polgármester, Fehér Zsolt szakbizottsági elnök és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető adta át:
- „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” kapott elismerést: Ribainé Zeller Piroska, a Katona Lajos Könyvtár munkatársa;
- a „Vác Város Művelődéséért” díjat Németh Árpád festőművész vehette át;
- „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetésben részesült: Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes vezetője;
(A díjazottak méltatása mellékletünkben megtalálható.)

Az ünnepélyes percek után Patrik Judit és Toldi Tamás műsora aratott nagy sikert, majd a Magyar Kultúra Napja váci ünnepsége a Szózat közös eléneklésével zárult.

Fotó: Sándor Lajos

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
mknmeltatas.pdf

Közélet [2020. január 22., szerda]

Múzeumi épületek kerülhetnek városi tulajdonba

Mint ismeretes – mintegy fél évszázados megyei üzemeltetés után – a váci Tragor Ignác Múzeum 2013. januárjától ismét helyi önkormányzati működtetésben van. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) még tavaly tavasszal kereste meg az előző városvezetést azzal, hogy a már városi vagyonkezelésben lévő, de még állami tulajdonú ingatlan és tárgyi állományt át kívánja-e venni saját tulajdonba.
A nemrégiben ismételt megkeresés érkezett az MNV-től, azt tudakolva, mi a szándéka a városnak a kérdésben. Miután az új városvezetés áttekintette a múzeumi feladatellátáshoz rendelt ingatlanvagyon helyzetét, Matkovich Ilona polgármester előterjesztésében a január 21-i testületi ülésen döntés született az ingyenes tulajdonba vételről.
Eszerint Vác a Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai központi épületét, a Katona Lajos utcai Görög templom kiállítóhelyét, illetve a tervezett új múzeum telkét és a Káptalan utcában lévő, egykori Hincz Gyűjtemény ingatlanát szeretné Vác saját tulajdonba kapni. Nem kívánja a város átvenni a Széchenyi utcában a múzeum régészeti kiállítótermeként szolgáló középkori pincét.
Az erről szóló határozati javaslatot a testület kérdés és vita nélkül, egyhangú szavazással fogadta el.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 21., kedd]

Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület

Vita nélkül, egyhangúlag meghozott döntések mellett éles viták is tarkították Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének idei első munkaülését. A reggel nyolc órakor kezdődő, és a nyílt ülés tekintetében délben befejeződő tanácskozáson minden mandátummal rendelkező képviselő jelen volt.

Szomorú pillanatokkal indult a munkanap: a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt testnevelőre, edzőre, a Pro Urbe díjas Szikora Gyulára.

A napirendi sort megelőzően a szokásos beszámolók mellett áttekintették a folyamatban lévő beruházások aktualitásait, majd az előterjesztők kérésére elhalasztották pár, januárra betervezett téma megvitatását. A Váci Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, illetve versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után a cégcsoport által benyújtott ingatlanértékesítési ügyekben született döntés.
A likviditási jelentés elfogadását a városi büdzsé szokásos frissítése követte, majd egyetértettek a törvényi szabályozás miatt kötelező építésügyi igazgatási feladatok járásnak történő átadásának mikéntjével. A város kezdeményezi négy, jelenleg is vagyonkezelésében lévő múzeumi épület tulajdonba vételét. Elfogadták a hat, Vácott megalakult nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési szerződés tartalmát, majd ingatlan elővásárlási ügyekben hoztak döntéseket.
Néhány pontban módosították, illetve egységesítették a városi tulajdonú bérlemények hasznosításáról szóló rendeletet, így például a jövőben lakástulajdonnal rendelkezők nem pályázhatnak önkormányzati lakásra. Ezt követően három, ellenzéki oldalról érkezett önálló képviselői indítvány került megvitatásra.

A kormánypártiak három olyan előterjesztéssel próbálkoztak, melyek célja a kétharmados többségű új városvezetés kötelezése volt. Polgármesteri bocsánatkérést, és egy, a törvényi szabályozással összhangban álló utasítás visszavonását is kérték. Ezek közül egyik sem kapott többségi egyetértést. Elfogadásra került viszont Fehér Zsolt képviselő azon kezdeményezése, hogy a hivatal nyújtson jogi segítséget azoknak a képviselőknek, akik nem voltak tisztában azzal: a polgármester nem alkothat rendeletet. Kiderült: az előző városvezetés által a polgármesteri hivatal vonatkozásában létrehozott szervezeti és működési szabályzat több helyen korlátozóbb a Fidesz-KDNP által most támadott polgármesteri utasításnál.
Rozmaring Sándor javaslatára határozatban szólították fel az előző két ciklus alpolgármestereit (Pető Tibort és Mokánszky Zoltánt): kérjenek bocsánatot a váciaktól azért, mert a multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása ügyében még a megvalósíthatósági tanulmány sem készült el. Valamint, Tótváradi-Nagy Bence kérésére tájékoztatást kértek az előző 9 év gazdasági ügyeket intéző alpolgármesterétől (Pető Tibortól) arra, hogy milyen tárgyalásokat folytatott 2010-től miniszterekkel és államtitkárokkal. Inotay Gergely javaslatára elfogadták: a polgármester levélben forduljon a szakminisztériumhoz és a MÁV-Start illetékeséhez, jelezve feléjük a vasúttal történő utazás aktuális problémáit.

Mokánszky Zoltán több költségvetési javaslatot adott be, melyeket nem fogadtak el. Azonban támogatták, hogy a volt alpolgármester adjon választ arra: vajon a felsorolt problémák megoldásáért mit tett az elmúlt 3, illetve 9 évben.
A folytatásban határozatban szólították fel bocsánatkérésre Mokánszky Zoltán képviselőt, mivel korábban felesleges kiadásnak nevezte azt a főtéri feltárást, melynek eredményeként a Szent Mihály templom romjai és értékes tárgyak kerültek felszínre. A testület szorgalmazza, hogy a képviselő a jövőben felkészültebben tegye meg javaslatait.

A napirend utáni hozzászólás nem volt és az új képviselői kérdések is jobbára regionális problémákat tartalmaztak.
Ezt követően zárt ajtók mögött a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatóról volt szó és több, parkolási büntetéssel kapcsolatos fellebbezést is elutasítottak.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv szerint legközelebb 2020. február 19-én ülésezik, amikor várhatóan elfogadják Vác idei költségvetését is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 20., hétfő]

Az idei első ülését tartja kedden a váci képviselő-testület

Január 21-én, kedden reggel 8 órától tartja meg éves munkaterv szerinti idei első tanácskozását Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tervezett napirendi sorban – a tájékoztatók és a zárt ülésre rendelt témakörökön túl – mintegy húsz, nyílt ülésen megtárgyalandó előterjesztés szerepel.
A Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, majd versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után néhány ingatlankérdésben kell döntést hozni. Ezután sorakoznak majd a gazdasági tárgyú napirendi pontok: a likviditási jelentés, illetve a városi költségvetés aktualizálása. Az építésügyi igazgatási feladatok törvényi előírás szerint átkerülnek a járási hivatalhoz. Ennek rendezését a múzeum épületek tulajdonba vételét célzó határozat követi majd.
Három ingatlan elővásárlási jogáról is döntenek a képviselők, hogy aztán a folytatásban a tervek szerint a városi bérleményekről szóló rendeletet is módosítsák. Három – tartalmában politikai indíttatású – ellenzéki önálló indítvány is napirendre kerülhet és egy, a költségvetést előzetesen érintő sürgősségi javaslat is benyújtásra került.
A nyílt ülés végén mód lesz a napirend utáni hozzászólások elmondására, illetve új képviselői kérdések felvetésére. A kiadott Meghívó szerint már zárt ajtók mögött tárgyalnak majd a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről, a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, illetve két fellebbezésről is döntés születik.

A Meghívó és a tervezett napirendi sor mellékletünkben látható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meghjan.pdf

Közélet [2020. január 16., csütörtök]

Tájékoztatás a Sajdik Gyűjteményről

Mint ismeretes, Vác Város Önkormányzata még az előző ciklusban úgy döntött, hogy megvásárolja a Március 15. téren található, addig magántulajdonban lévő Sajdik Gyűjteményt.
Tájékoztatjuk a tisztelt Váci Polgárokat, hogy a város tavaly decemberben kifizette az utolsó vételi részletet is, ami után 2020. január 1-jével köztulajdonba került az értékes gyűjtemény. Inotay Gergely, művelődésért és kultúráért felelős alpolgármester tájékoztatása szerint az átadás-átvétel, illetve a leltározás folyamatban van, továbbá a közszemlére tétel mikéntjére is megszülettek a szükséges döntések. Így a kiállítás hamarosan látogatható lesz mindenki számára, addig a városvezetés az érdeklődők türelmét kéri.
A megnyitásról és a gyűjtemény nyitva tartásáról, látogatásának feltételeiről tájékoztatjuk a közvéleményt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 15., szerda]

Az év első vásárnapja

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Vác, Vásártér területén 2020. január 19-én 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 14., kedd]

Szeretettel köszöntjük a szépkorú Rácskay Józsefnét

Kilencvenedik születésnapja alkalmából ma köszöntötte otthonában Rácskay Józsefnét, Inotay Gergely alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető, akik átadták a miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, illetve városunk ajándékát.
A mai is igen aktívan dolgozó Erzsi néni több, mint nyolc évtizede lakik Quell Rudolf utcai otthonában. Már tanulmányait is város iskoláiban végezte. Mint könyvelő dolgozott és dolgozik nyugdíjba vonulása után magánvállalkozóként ma is aktívan. Három gyermeke, hat unokája és jelenleg 3 dédunokája van, ám hamarosan kettő dédunokával gyarapodhat a család.
Önkormányzatunk ezúton is még sok, családja körében egészségben és boldogságban eltöltött esztendőt kíván Rácskay Józsefné, Erzsi néninek!

Feladó: Városháza