Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2013. június 27., csütörtök]

INGYENESSÉ vált a parkolás

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 20. napi ülésén hatályon kívül helyezte a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 13/2001 (IV. 23.) sz. rendeletet, aminek következtében Vác Város közigazgatási területén INGYENESSÉ vált a parkolás a közterületeken.
Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy az új szabályozás nem vonatkozik a magán parkolók díjaira.


Fördős Attila s.k.
Vác Város Polgármestere

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Vác Város Jegyzője

A katás vállalkozások mindenképp ellenőrizzék, van-e adótartozásuk. Ugyanis azt a vállalkozást, amelyiknek 100 ezer forintnál nagyobb végrehajtható adótartozása lesz a folyószámláján 2013. június 30-án, a NAV kizárja a „kata-körből”.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége, ha a katás vállalkozás 2013. június 30-án 100 ezer forintot meghaladó végrehajtható adótartozással rendelkezik, az a választott adóalanyiságának megszűnését eredményezi. Bármilyen okból szűnik is meg a kata alanyiság, a megszűnéstől számított 24 hónapig újra nem is választható.

Részletek a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Veszelyben_a_katasok_15_szazaleka.pdf

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében
július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, és 2001. óta munkaszüneti nap,

ezért

2013. július 1-jén, hétfőn
a Hivatal zárva tart!


Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

A BM OKF tájékoztatása alapján Szob-Dunakeszi és a Szentendre-Budakalász vízparti szakaszaira pót szúnyogirtás kerül elrendelésre.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos bővebb információról a csatolt link alatt olvalhatnak.

Feladó: Városháza

Kapcsolódó hír: katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hiri

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, mely munkaszüneti nap.

2013. július 1-én (hétfőn) a Váci Járási Hivatal és Szakigazgatási Szervei a fentiekre tekintettel zárva tartanak.

Szíves megértésüket köszönjük!

Dr. Maruszki Gábor
hivatalvezető

Feladó: Városháza

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B §-a értelmében Július 01-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A fentiek alapján a háziorvos, gyermekorvos, illetve a fogorvosi rendelés 2013. július 01-i napon nem lesz, sürgős esetben kérem, hogy a városi ügyeletet keressék fel.

Dr. Bánhidi Péter sk.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Sport [2013. június 26., szerda]

Váci iskolák a legeredményesebbek

Elkészítették Pest megye általános és középiskoláinak országos diákolimpiákon elért eredményességi rangsorát. A pontversenyben kettős váci siker született.
Szinte naponta érkeztek az utóbbi időben a hírek arról, hogy milyen remekül szerepeltek a váci diákok a különböző diákolimpiai megmérettetéseken. Amint ez alapján sejteni lehetett, az bebizonyosodott a mérleg készítéskor is: mind az általános, mind a középiskoláknál városunk tanintézete szerezte a legtöbb pontot az elért helyezések alapján.
A kimutatásból kitűnik, hogy a középfokú tanintézeteknél éppúgy, mint az abszolút rangsorban kimagasló eredménysorral dicsekedhet a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. A boronkaysok négy csapataranyat gyűjtöttek és összesen 15 dobogós helyezést értek el az ott tanuló diákok. Az általános iskolák közül is váci volt a legjobb: az Árpád Fejedelem Általános Iskola szerezte a legtöbb pontot.
Összesen 51 Pest megyei iskolából került ki olyan egyéni sportoló, vagy csapat, amely az országos diákolimpián pontszerző helyen végzett.
A részletes táblázat képünkön megtekinthető.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. június 25., kedd]

Nyári, illetve téli ítélkezési szünet

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Budapest Környéki Törvényszék szervezeti egységei, valamint a helyi bíróságai vonatkozásában nyári, illetve téli ítélkezési szünet megtartására kerül sor, így a Váci Járásbíróságon is.
A nyári időszakban 2013. július 16. napjától 2013. augusztus 16. napjáig,a téli időszakban 2013. december 30. napjától 2013. december 31. napjáig tart.

Ezen időszak alatt nem folynak tárgyalások, a pénztári, elnöki félfogadás és a bűnjelek átvétele szünetel.
A büntető (fszt.7.), polgári (fszt.8.) és végrehajtói (fszt.9.) kezelőirodákon az ügyfélfogadás hétfőn 9-12 óráig és 13-15:30 óráig tart, szerda, csütörtök, pénteki napon 9 órától - 11 óráig tart, a keddi napon ügyfélfogadás nincs.
Ezen túlmenően a felek beadványaikat a bíróság bejáratánál felszerelt gyűjtőládában helyezhetik el.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyári ítélkezési szünetben a panasznap ellátását a Váci Járásbíróság és a Dunakeszi Járásbíróság közösen, az alábbi megosztásban látja el:

- 2013. év július 22. napján, július hó 29. napján a Váci Járásbíróság,
- 2013. év augusztus hó 05 napján és augusztus hó 12. napján a Dunakeszi Járásbíróság
(Dunakeszi, Verseny utca 12. szám) tart ügyeletet.

Az ítélkezési szünet tartama alatt az elnöki félfogadás szünetel, ezt követően a legközelebbi elnöki félfogadás időpontja a szokásostól nem tér el (minden hónap második hétfő).

Tájékoztatjuk ügyfeleinket továbbá, hogy az 1997. évi LXVII. törvény 38/A § alapján július 15-e a Bíróságok Napja, amely a bíróságokon - az igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedően - munkaszüneti nap, melynek értelmében a bíróságok a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint működnek.

Tisztelettel:

VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁG
dr. Léhmann Zoltán
mb. elnök

Feladó: Városháza

Közélet [2013. június 25., kedd]

Képviselői kérdések, hozzászólások

A működés szabályozása szerint a júniusi képviselő-testületi ülésen is az Egyebek tárgysorozat elején reagálhattak a képviselők az előző tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Ezt követően napirend utáni hozzászólások és új kérdések felvetése következett.
A napirend utáni képviselői hozzászólások elején dr. Bánhidi Péter köszönetet mondott a Vácon kívülieknek a városunkért tett árvízi munkáért. A továbbiakban elmondta, a közelmúltbeli sajnálatos haláleset ellenére sincs veszélye egy fertőző agyhártyagyulladás járvány kialakulásának.
Csereklye Károly is köszönetet mondott az árvízi segítségért, kiemelve a kisváciak munkáját és segítséget kért a használt homokzsákok kezeléséhez.
Dr. Bóth János egy lakossági fórum alapján a rendőrség körzeti megbízotti rendszer kihasználatlanságát említette meg és ennek javítására tett javaslatokat.
Kiss Zsolt lakossági bejelentés alapján a kórház büféjére kiírt pályázat kapcsán felvetette annak „mutyigyanúját”.
A kérdések sorát dr. Váradi Iván Attila nyitotta meg. Az oktató-nevelő intézetekbe tervezett új rendszerű étkeztetésre kérdezett rá, majd a trafikügy vonatkozásai közül az üzletek területi elhelyezkedését és az itt található munkahelyi állások számát firtatta.
Dr. Bóth János tapasztalata szerint a lakótelepi tájékoztató táblákból egyre kevesebb van. Sürgette, hogy a járdák hibáit is folyamatosan javítsa a holding.
Balkovics Péter a Sejcei út javításának ütemezésére kérdezett rá. Válaszában Pető Tibor elmondta, hogy az állam jogszabályok miatt nem adja önkormányzati tulajdonba a területet, így annak rendbetétele csak közös erőfeszítéssel oldható meg.
Katonáné Doman Erika a jégkrémes autó hétvégi hangjelzése miatti lakossági panaszt továbbította és dicsérően szólt a holding locsolási tevékenységéről.
Csereklye Károly egyebek mellett több utca lakóinak kérését tolmácsolta, mely szerint a vasúti fejlesztés során zajvédő falat igényelnének.
Kiss Zsolt ismételten rákérdezett az általa „trafikmutyiként” említett problémakörre, majd csatlakozott azokhoz, akik köszönetet mondtak a lakóknak az árvízi munkáért és sürgette a parlagfű elleni tevékenység hatékonyabbá tételét.
Dr. Bánhidi Péter örömmel vette a közlekedést veszélyeztető növények kezelésének megindítását, majd a művelődési központ igazgatójának nyugdíjba vonulása kapcsán tett fel a munkáltatói jogkörre vonatkozó kérdéseket.
Kriksz István az árvízvédelem pozitív tapasztalatait említette meg, köszönetet mondva Fördős Attilának a magas színvonalú munkájáért. Továbbá a parkok hiányos vagy hibás padjairól is szólt, kérve azok kijavítását.
Mokánszky Zoltán lépéseket sürgetett a bizottsági ülésekről távollévők szankcionálására.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Anyakönyv [2013. június 25., kedd]

Vácott született váci lakosok

Marinovszki István és Szabó Adrienn gyermeke: Márk
Balázs András és Mezei Judit gyermeke: Zoé Jázmin
Válóczy Balázs és Szabó Anett gyermeke: Szófia
Farkas Krisztián és Vereczkei Andrea gyermeke: Renáta
Pereházy Gábor és Mille Tünde gyermeke: Hunor
Drenkovics Gábor és Pápa Zsuzsanna gyermeke: Lia

Feladó: Városháza