Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2017. február 9., csütörtök]

Tehetséges fiatalok tárlata

A Garay Képzőművészeti Stúdió – Madách Imre Gimnázium növendékeinek munkáiból nyílt kiállítás a múlt hét végén a könyvtár galériájában.

- A Kultúra Magyar Városa cím nem csupán egy elismerés városunknak, de egyúttal kötelezettséget is jelent, többek között arra vonatkozóan, hogy lehetőségeink szerint minél inkább támogassuk a szárnyaikat bontogató tehetséges fiatalokat. Ebben a küldetésben pedig nagyon fontos szövetségesünk Garay-Nagy Norbert festőművész. Növendékeinek tárlata ékes bizonyítéka az értékteremtő munkának, a nívós tehetséggondozásnak - mondta a megnyitón a kiállítás méltatásaként Vácy Károly képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság tagja.
A tárlaton bemutatkozó fiatalok: Balázs Borsika, Bognár Zsombor, Csobod Réka, Csutorors Réka, Fedor Zsófia, Gyarmati Viktória, Hadi Kornélia, Hájas Laura, Hunyadkürti Lilla, Jörös Enikő, Képíró Imre, Lesták Erzsébet, Megyeri Kinga, Molnár Luca, Nagy Benedek, Pajor Petra, Szabó Anita, Szabó Hanga, Toldi Flóra, Tóth Máté, Törincsi Krisztián, Vincze Aliz.
- Mérföldkő nekünk ez a tárlat, hiszen korábban még nem volt hasonló bemutatkozásunk. Ráadásul a könyvtár galériája nagyszerű helyszín, igazán színvonalas kiállító hely. Köszönettel tartozunk tehát a lehetőségért - mondta Garay-Nagy Norbert festőművész, a fiatal kiállítók mestere.

Feladó: Városháza

Sport [2017. február 9., csütörtök]

Érvényesült a papírforma Győrben

A női kézilabda bajnokság élvonalában szerdán este Győrben vendégszerepelt városunk csapata. A mérkőzésen nem borult fel a papírforma, magabiztosan győztek az európai elitbe tartozó házigazdák.
A nem túl nagy tempójú mérkőzésen a Győri ETO hamar nagy gólkülönbséget alakított ki, a végeredmény: Győri ETO - Ipress Center Vác: 33-22.
Szilágyi Zoltán, a Vác mestere elmondta: igyekeztek lassítani klasszis ellenfelük játékát, ami többé-kevésbé sikerült is, és a főleg a második félidőben látott biztató jelek alapján tovább tudnak építkezni a következő mérkőzésekre.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. február 8., szerda]

Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör.

Ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelői tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai határrendészeti szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendészeti szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
- Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményben) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség közterület-felügyelői vizsga,
- azonos munkakörben szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.§, 85.§ szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-29/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. február 8., szerda]

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatások Háza

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Flórián utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Teruleti_vedono_Florian.pdf

Pályázatok [2017. február 8., szerda]

Pályázat szociális munkatárs munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hajléktalanok Átmeneti Szállása

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Rákóczi tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szociális munkatársi feladatok végzése a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Szocialis_munkatars.pdf

Pályázatok [2017. február 8., szerda]

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatások Háza

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. 04. 13-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Teruleti_vedono_Deakvar.pdf

Pályázatok [2017. február 8., szerda]

Pályázat iskolavédőnő munkakör betöltésére

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakközépiskola és Szakgimnázium

iskolavédőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Naszály út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolavédőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Iskolavedono_Kiraly_Endre_Szki.pdf

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére 4 db kulcsból álló kulcscsomót adott át, amelyet Vác, Damjanich utca 9. számú társasház előtti parkolójában 2017. február 05-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2017. február 6.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2017. február 6., hétfő]

A rendkívüli testületi ülésről jelentjük

Két napirendi ponttal rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott február 2-án Vác Város Önkormányzata.

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében az önkormányzat csaknem 33 millió forint összegű támogatást biztosít a Váci KSE TAO-rendszerben, tehát zömmel állami forrásból épülő új munkacsarnoka megvalósításához.
A rendkívüli ülésen született határozat értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására az egyesülettel - ugyanis ez az egyik feltétele, hogy a város hitelt vehessen fel a vállalt önrész biztosítására.
A sürgősséget az indokolta, hogy az önrészre a klub banki hitelt vett fel, és a visszafizetésig ennek kamatai jelentős terhet jelentenek az egyesületnek.
A Galcsek u. 9. alatti, társas bérházzá alakuló ingatlan (volt kommendánsi hivatal) alapító okiratának korábbi elfogadása után már nincs akadálya lakások bérbeadásának, és amint azt a rendkívüli ülésen Fördős Attila megfogalmazta, az otthonok hasznosítása kiemelt érdek.
Több hivatal, társadalmi- vagy sport szervezet bérlő kijelölési joggal bír az ingatlanban, és a testület zárt ülésen egyhangúlag támogatta a Vác Városi Evezős Club javaslatát, így tehát az egyik lakás bérlésére határozott, 3 éves időtartamra Galambos Péter, az egyesület négyszeres világbajnoki érmes versenyzője kapott jogosultságot.

Feladó: Városháza

Tisztelt Partnereink!

Honlapunkon a „HÉSZ 2016” menüpont alatt a „Partnerségi Egyeztetések” mappában tettük közzé a Vác város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során lefolytatandó KÖRNYEZETI VIZSGÁLATI (KV) eljárásában elkészített KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSI DOKUMENTÁCIÓ (KÉ) EGYEZTETÉSI ANYAGÁT, véleményezés céljából.

Tisztelettel:
Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza