Vác.hu
  

Városházi munkatársak

Bodzásné Bóka Szilvia


Beosztás irodavezető
Osztály Polgármesteri Kabinet - Szervezési és Tájékoztatási Iroda
Szoba 108
Telefon 06-27-513-430
Fax 06-27-513-430
E-mail sajto@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: Mint Irodavezető gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Irodához tartozó köztisztviselők tekintetében.
A Polgármesteri Kabinetvezető közvetlen irányítása mellett szervezi, irányítja és ellenőrzi a Szervezési és Tájékoztatási Iroda munkáját, a referensek feladatellátását.
- a városi és egyéb rendezvények szervezésének és lebonyolításának irányítása
- a város marketing és propaganda tevékenységének összehangolása, ismertető kiadványok, publikációk, televíziós és rádiós megjelenések szervezése, lebonyolítása
- az előkészítéstől a végrehajtáson át az értékelésig összehangolja, irányítja és felügyeli a Váci Világi Vigalom szervezésével járó feladatokat
- a külkapcsolati feladatok ellátásának irányítása, a delegációk fogadásának és kiküldetésének egyeztetése
- az önkormányzati és egyéb intézményekkel szoros kapcsolat kialakítása, a feladatok koordinálása, esetenkénti ellenőrzése
- az önkormányzati honlap szerkesztésének folyamatos ellenőrzése, a közlemények jóváhagyása
- városi weblap (honlap, www.vac.hu) kezelése, feltöltése változások leegyeztetése, tartalmi fejlesztésére javaslatok készítése, a kommunikációs referens távolléte esetén
- menü pontok kiegészítő információk megjelenésére javaslatok elfogadása
- az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény rendelkezése alapján közzéteendő közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok (az adatok összegyűjtése, az informatikáért felelős miniszter által működtetett központi elektronikus jegyzékben való közzététel, a folyamatos karbantartás).