Vác.hu
  

Városházi munkatársak

Vandáné Halmai Rita


Beosztás adminisztrátor
Osztály Közterület - Felügyelet
Szoba 39
Telefon 06-27-513-428
Fax 06-27-513-429
E-mail kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
Az eredményes önkormányzati munka érdekében eseti feladatokat végez el a polgármester, a jegyző, illetve felettese utasítása alapján.
Tájékoztatás nyújtása az állampolgároknak mind a közterületen, mind a felügyelet hivatalos helyiségében.
Közterület-foglalási engedélyek kiadása, nyilvántartás vezetése.
Behajtási engedélyek kiadása, nyilvántartás vezetése. A közterület és behajtási engedélyek díjainak számlázásához adatszolgáltatás nyújtása.