Vác.hu
  

Városházi munkatársak

Nagy-Gödéné Draxler Anna


Beosztás szociális előadó
Osztály Igazgatási és Szociális Osztály - Szociális Iroda
Szoba 39
Telefon 06-27-513-478
Fax
E-mail szocassist@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: - A-Zs betűvel kezdődő ügyfelek esetén ellátja az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály feladatkörébe tartozó alábbi ügyekben a kérelmek elbírálásához szükséges előkészítő feladatokat.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- tanulmányi támogatás
- ápolási támogatás (méltányos)
- közszolgáltatási díj kedvezmény
- első lakáshoz jutók támogatása
- Előkészíti a feladatköréhez tartozó ügyekben a jogorvoslati döntéseket.
- A döntéshozatalhoz szükség esetén, illetve megkeresésre helyszíni környezettanulmányt készít.
- Feladatköréhez tartozó ügyekben vezeti a kötelezően előírt nyilvántartásokat, és azokat számítógépen rögzíti.
- Kiadmányozási joga van a jogokat és kötelezettségeket meg nem állapító ügyiratoknál.
- A szociális támogatások megállapításáról, megszüntetéséről, elutasításáról szóló határozatait számítógépen elkészíti a feladatkörébe tartozó ügyekben.
- Gyermekvédelmi támogatások kifizető listáinak elkészítése, egyeztetése a gépi - analitikus nyilvántartással.
- Javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít a városban élő gyermekeket érintő kérdésekben
- Ellátja az esélyegyenlőségi munkatárs feladatait, valamint az esélyegyenlőségi program előkészítési munkálatait, közreműködik a felülvizsgálatában.
- Köteles Tóth Sándorné távolléte esetén a helyettesítési feladatokat ellátni
Fentieken kívül köteles ellátni az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője által adott egyéb feladatokat