Vác.hu
  

Városházi munkatársak

dr. Neuhauser Ágnes


Beosztás jogi referens
Osztály Jegyzői Kabinet
Szoba 33
Telefon 06-27-513-465
Fax
E-mail jogasz3@varoshaza.vac.hu
Feladatkör: -jogi véleményezést végez a rendelkezésre bocsátott jogszabálytervezetekről,
-közreműködik a felettes szervek általi törvényességi vizsgálatok előkészítésében, lefolytatásában, valamint elemzésében,
-igény szerint közreműködik a polgármesteri, jegyzői fogadóórákon megjelenő ügyfelek panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekű bejelentések és panaszok intézését,
-segítséget nyújt az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai jogi feladatainak ellátásában,
-törvényességi véleményezést végez a jegyző megbízása alapján a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület bizottságai által hozott határozatok tekintetében,
-jogi véleményezést végez a rendeleteket és határozatokat illetően,
-közreműködik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint egyéb helyi rendeletek, okiratok, továbbá a hivatali belső szabályzatok megalkotásában, módosításában, évenkénti felülvizsgálatában,
-ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.