Vác.hu
  

Tisztelt ingatlantulajdonosok, építkezők, épületfelújítók, építésztervezők!

Az épületenergetikai előírások változása és az épületeinkkel szemben támasztott elvárásaink szigorodása miatt a homlokzati hőszigetelések és nyílászárócserék időszakát éljük. Sokan azonban úgy kezdenek bele ezekbe az átalakításokba, hogy előzetesen nem tájékozódnak azokról az előírásokról, amelyeket Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017.(XII.15.) számú, a Településkép védelméről szóló rendelete (TKR) tartalmaz.

Sajnos, a TKR előírásaival ellentétes anyag-, szerkezet-, és színválasztás, a településképi bejelentési eljárás elmulasztása településképi bírságot és az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét vonja maga után, ami a Polgármesteri Hivatal munkatársait és az építtetőt is feleslegesen terheli meg. Kérjük, építkezés, épületfelújítás, de akár egy nyílászárócsere esetén is tájékozódjon a hatályos településképi előírásokról, kétely esetén a Főépítészi Osztály munkatársai szívesen adnak felvilágosítást!

Az említett rendelet teljes tartalma megtalálható:
http://www.vac.hu/docs/31_telepuleskep_vedelmerol_12.14._.pdf

Tisztelt Lakosság!

A Képviselő-testület februári ülésén a Településképi Rendelet módosításának partnerségi egyeztetését lejárta, ezt követően a tervezetet az illetékes államigazgatási szervek véleményeztek, így a májusi polgármesteri döntés értelmében az hatályba lépett. A módosított Településképi Rendelet pontosabban határozna meg a követendő településképi előírásokat, egyes településkép szempontjából meghatározó (TMT) területeken a túl szigorú, anyaghasználatra, tömegformálásra vonatkozó előírásokat enyhíti, máshol a túlságosan engedékeny előírásokat szigorítja, egyértelműsíti, reagál az építéstechnológia fejlődése során az építészetben megjelenő új anyagokra, szerkezetekre.

A lakóterületeken telekmérettől függően szabályozott épületegységek száma, és az előírt tervi konzultációs kötelezettségek a lakóterületek építészeti egységességét, a már beépített területek struktúrájához történő jobb illeszkedést, a lakóterületek élhetőségét fogja majd szolgálni.

Változnak az egyszerűsített bejelentési eljárással épülő lakóépületek kötelező szakmai konzultációjának szabályai, és a településképi bejelentési eljárások köre, a településképi kötelezési eljárásra és a helyi egyedi védelemre vonatkozó tulajdonosi kötelezettségek. Jelen módosítás során a rendelet mellékletei nem változtak.

Tisztelt Lakosság!

Vác polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hatályos településképi rendelet 2. módosításának elindításáról határozott, mely ezúttal főként a mellékletünkben található helyi védett értékek felülvizsgálatáról szól. ***

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Településrendezési eszközök módosítása - Hekk terasz 20038 hrsz. területre vonatkozó partnerségi egyeztetés anyaga is, melyet szintén a Hivatal/Partnerségi egyeztetések menüpontban, illetve mellékletünkben találnak.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) c) pontja alapján az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Ezért lakossági fórumot nem tartunk.

A véleményeket, észrevételeket kérjük, hogy a Főépítészi Osztályra juttassák el elektronikus úton (foepitesz@varoshaza.vac.hu) vagy személyesen legkésőbb 2020. 07. 25.-ig.

2020. június 25.
Zöldi Péter főépítész