Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. március 20., kedd]

Nemzetközi diákcsoport vendégeskedik Vácott

Hétfőtől csaknem egy héten át török, görög, német, olasz és lengyel diákok és kísérőik vendégeskednek Vácott az „Eat-Compeat-Get fit” elnevezésű, az egészséges életmódot a középpontba állító Erasmus-projekt keretében, amelynek a Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium is részese.

A külföldi vendég diákok helyi társaikkal együtt számos szakmai gyakorlaton vettek és vesznek részt az iskolában: elsősegélynyújtással, csecsemőgondozással kapcsolatos és egyéb más feladatokat gyakorolnak, prezentációkat tartanak, továbbá természetesen látogatást tesznek a Jávorszky Ödön Kórházban.
Az egymás jobb megismerésére is alkalmat adó szabadidős programok sorában helyi városnézés, budapesti, dunakanyari kirándulás szerepelt és szerepel, továbbá a vácrátóti botanikus kert és a gödöllői királyi kastély megtekintése.
A külföldi vendég diákok és kísérő tanáraik hétfőn délután a városházára is ellátogattak, ahol Fördős Attila polgármester fogadta őket, s tájékoztatást adott nekik a város történelméről, gazdag építészeti örökségéről és más büszkeségeiről, illetve meginvitálta őket a patinás épület folyosóin látható nemzetközi Mobil MADI kiállítás megtekintésére.
A városvezető egyúttal köszönetet mondott az egészségügyi szakgimnáziumnak, amiért segítik diákjaik külföldi tapasztalatszerzését, egyúttal a város nemzetközi kapcsolatait is színesítve.
A program váci projektgazdája, a Selye János iskola szakmai igazgatóhelyettese, Rodney Ágnes elmondta, hogy a mostani projekt keretében tavaly ősszel három diákjuk látogathatott el hasonló programra Törökországba, az idei év során több tanulójuk juthat el Olaszországba vagy Görögországba, a németországi és lengyelországi viszontlátogatás pedig 2019-ben esedékes.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2018. március 19., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Kiss Dávid és István Beatrix gyermeke: Erik Csaba /Vác/
Werner Tamás és Dr. Varga Orsolya gyermeke: Ármin /Vác/
Orosz István és Hegedűs Hajnalka gyermeke: Máté /Vác/
Csepregi József és Matlaszkovszky Anna Petra gyermeke: Péter József /Vác/
Juhász Attila Sebastian és Markocsan Kornélia Elizabet gyermeke: Elizabet Hanna /Vác/
Pauman Márk Balázs és Árvay Nóra gyermeke: Júlia Nóra /Vác/
Felső Ákos János és Farkas Mónika gyermeke: Nimród /Vác/

Feladó: Városháza

Nagy János Gyula /1963/ Vác
Fábián Károly Géza /1945/ Vác
Szabó Ferenc /1934/ Vác
Kaczor Ferencné sz: Simon Amália /1937/ Vác

Feladó: Városháza

Sport [2018. március 19., hétfő]

Pontot szerzett a férfi kézilabda csapat

A férfi kézilabda NB I. újabb fordulójában hosszú idő után újra pontot szerzett a Váci KSE.
Városunk csapata idegenben lépett pályára, a mérkőzés végeredménye: Cegléd - Váci KSE: 25-25. A legközelebbi ellenfél - március 24-én - a Budakalász gárdája lesz.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. március 19., hétfő]

Egészségügyi Alapellátási Fejlesztési Pályázat

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki a Vác Város Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel bíró házi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek ellátási színvonala fejlesztésének támogatása céljából az alább meghatározott feltételek szerint:

Egészségügyi Alapellátási Fejlesztési Pályázat


A pályázat finanszírozása: minden évben, egyösszegű kifizetéssel - Vác város költségvetésének elfogadását követően a költségvetési soron meghatározott összeg mértékéig.
Pályázat beérkezési határideje: 2018. március 29. 15 óra

A pályázatok leadása:

Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

Pályázati feltételek:
– pályázhatnak Vác Város Önkormányzatával szerződésben álló, területi ellátási kötelezettségű házi-, házi gyermekorvosok és fogorvosok
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati összeg felhasználásának pontos megjelölését tételesen, a várható költség feltüntetésével.
– a megvásárolt eszköz nem kerül a pályázó tulajdonába, az az orvosi rendelő tartozékát képezi

A pályázaton elnyert összeg a hivatalos minimál standard körébe tartozó tárgyi eszköz(ök) beszerzésére használható fel.

Dr. Manninger Péter s.k. Bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. március 19., hétfő]

Pályázat primer prevenciós tevékenységek támogatására

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2018. évben 2.500.000.-Ft.

Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek. (Tehát nem pályázhat pl.: költségvetési intézmény, vagy annak része, egyéni és társas vállalkozás, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének elsősorban erre a területre kell esnie. A tevékenységét jelző dokumentációban ( pl. alapítványnál alapító okirat ) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges megelőzési tevékenység az egészségügy területén.

Megfelelően dokumentálni kell, hogy a pályázó szervezetnek milyen gyakorlata, szakmai kompetenciája van a megjelölt tevékenység végzésére (korábbi szakmai tevékenységek, eredmények).

A pályázat részletei a csatolt dokumentumban találhatók!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
P.Prevenció.pdf
Pályázati adatlap.docx
Programűrlap.docx

Közélet [2018. március 17., szombat]

Megemlékezés a nemzeti ünnepen

Március 15-e nemzeti ünnepén a már évek óta jól kiforrott menetrend szerint emlékezhettek meg a váciak az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc kitöréséről.

Az események sorozata ezúttal is a Báthori utcai Petőfi emléktáblánál kezdődött a Juhász Gyula Iskola diákjainak műsorával, a mementó megkoszorúzásával. A folytatásban - a helyi sajtó képviselőinek vezetésével - szintén koszorúk kerültek az egykor a 12 pontot és a Nemzeti dalt kinyomtató Landerer Lajos nyomdásznak a róla elnevezett utcában lévő emléktáblájához, közben a művelődési központban történelmi játszóház kezdődött.
Délután, a Kossuth téri toborzón a hagyományokhoz híven -gyalogosan vagy lóháton - ezúttal is felsorakoztak a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium hagyományőrzői, indulókat játszott a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, a Nemzeti dalt - mint évről évre szokás - a Váci Reménység Egyesület ünnephez kötődő szavalóversenyének nyertese, ezúttal Ősi Péter szavalta el.
A ligeti honvéd emlékműnél rendezett ünnepi műsorban közreműködött Plásztán Anett énekes, a Váczi Néptáncegyüttes, a Fónay-HUMÁNIA Társulat és a Bartók-Pikéthy zeneművészeti konzervatórium számos növendéke.
Az ünnepi beszédben egyebek mellett elhangzott: a történelem során Magyarország sokszor nem állhatott a saját lábán, hosszabb-rövidebb ideig idegen nagyhatalmak vagy külföldi pénzintézetek befolyásolták a haza sorsát, de mára talpra állt az ország, a nemzet, amelynek nagy erőre van szüksége, mert 2015 táján olyan korszak kezdődött, amelyben ismét veszély fenyegeti a függetlenséget.
A városi megemlékezés sorozat a mementó megkoszorúzásával zárult.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. március 14., szerda]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény Pedagógiai Programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, Óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12.

Feladó: Városháza

Közlemények [2018. március 14., szerda]

Tájékoztató a Központi Címregiszterről

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biztosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik.
A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet az új címek létrehozásán túl a különböző nyilvántartásokban eltérő elemekkel rendelkező címek felülvizsgálatáról is rendelkezik.
A Váci Polgármesteri Hivatalban a város jegyzőjének nevében a központi címregiszter naprakészen tartásáról az Igazgatási Osztály, új címek képzéséről, valamint a meglévő címadatok felülvizsgálatáról az Építési Osztály továbbá a Műszaki Osztály gondoskodik.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a t. lakosság megértését és együttműködését.

A címkezeléssel érintett címek listája a mellékelt dokumentumban a közzétételtől számítva egy hónapig megtekinthető.

Tájékoztató a 2015. január 1-től érvényben lévő Központi Címregiszterrel kapcsolatos címkezelési eljárásról emelet-ajtó tekintetében:

A központi címregiszter és címkezelésről szóló, 2015. január 1-től hatályba lévő 345/2015 (XII. 23.) számú kormányrendelet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki címképzésért felelős szervként. Emellett előírja a címképzési szervnek az illetékességi területen található címek felülvizsgálatát.

A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán olyan címre kérnek bejelentkezést, melyet a Címnyilvántartás nem tartalmaz (vagy csak részben tartalmazza a tulajdoni lapon feltüntetett címet), a cím felülvizsgálati eljárás alá esik, melynek befejeztéig a bejelentkezés nem lehetséges.

Az újonnan képzett, illetve felülvizsgálat alá eső címek esetében a fenti kormányrendelet címképzésre vonatkozó előírásai az irányadóak, melyek szerint társasházaknál emelet-ajtó meghatározása esetén a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

Tehát abban az esetben, ha egy adott címre nem sikerült a bejelentkezés emelet-ajtó probléma miatt, szükséges a lakás helyrajzi száma és a helyrajzi számhoz tartozó cím igazolása (emelet-ajtóra vonatkozóan is).
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza a két adat egymáshoz rendelését (tehát a konkrét lakás helyrajzi számának és a pontos, emelet-ajtóval ellátott címének egy helyen történt rögzítését), abban az esetben a címképzéshez elengedhetetlenül szükséges a tulajdonosi közösség javaslatának benyújtása a jegyző felé közgyűlési határozat formájában.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Cimregiszter_2018_februar.pdf

Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. március 14. napján (szerda) 14 órakor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11.
124. sz. szoba


N A P I R E N D

1. Kifogás elbírálása
2. Egyebek


Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.Vác, 2018. március 14.


Tisztelettel:


Dr. Oroszi Sándor sk.
Választási Biz. Elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_kifogas_180314.pdf