Hírek

Dátum: Típus: Kulcsszó:  

Közélet [2017. szeptember 8., péntek]
Tájékoztatás nagyfelületű aszfalt felújítási munkákról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 12 sz. Vác – Szob másodrendű főút 0+025 – 0+355 km szelvények közti útszakaszán (Vác és Verőce települések között)

az aszfalt kopóréteg nagyfelületű felújítása ütemterv szerint 2017.09.07 és 2017.09.13 között zajlik, félpályás váltakozó irányú ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

A felújítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A felújítási munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről a kapcsolattartó:

Dobos Gábor
üzemeltetési és fenntartási művezető
Telefon: +36-30-435-2685
dobos.gabor@pest.kozut.hu

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. szeptember 6., szerda]
Szobrot kapott Migazzi Kristóf, a városépítő püspök

Szeptember 2-án ünnepi szentmisét követően leleplezték és felszentelték Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi érsek egész alakos bronz szobrát, mely a püspöki palota Konstantin tér felőli oldala előtt kapott helyet.

A szoboravatást megelőzően ünnepi szentmisét mutattak be a székesegyházban, a szertartást Christoph Schönborn bécsi érsek vezette, aki - Beer Miklós megyéspüspökkel együtt - hálás szívvel köszöntötte az egybegyűlteket.
- Mindannyian kapunk talentumokat ajándékba az Úrtól. Sőt, Isten mindent nekünk adott. Lehet, hogy ez nem pénzben mérhető gazdagság, de az evangélium, a mindenható szeretet mindennél többet ér - mondta Christoph Schönborn bécsi érsek a szoboravatást megelőző ünnepi szentmisén a napra szentelt evangéliumi részre reflektálva. - Az ajándékot eláshatjuk, talentumainkat elrejthetjük, de akkor a példabeszédben szereplő haszontalan szolgához leszünk hasonlóak. A másik lehetőség, hogy igyekszünk jól sáfárkodni isteni adományainkkal. Hogyan lehetséges ez? Növelnünk kell és másokkal is meg kell osztanunk hitünket, továbbadva az evangéliumi örömhírt.
Christoph Schönborn kiemelte: elődje, Migazzi Kristóf olyan személyiség volt, aki osztozott adományaiból, mindenhol építővé vált, ahova a szolgálata rendelte - jelentős épületek sorának elkészültét támogatta, de ennél is fontosabb, hogy a hitélet erősítésében is élen járt, példát adva az utókornak.
- Európában ma az előtt a kérdés előtt állunk, hogy elrejtjük kereszténységünket vagy megéljük azt. Ha csak konzerválni akarjuk hitünket, el fogjuk veszíteni azt, ha csak régi szép épületekként tekintünk templomainkra, akkor azok holt kövekké válnak. Hála az Úrnak, a krisztusi hitbuzgóság nem múlt el a világból, de nekünk itt az öreg kontinensen újra meg kell találnunk az igaz utat - figyelmeztetett a főpap.
Beer Miklós megyéspüspök a szentmise végén úgy fogalmazott, hogy ma az európai népeknek ugyanannyira szükségük van egymásra, az összefogásra mint évszázadokkal korábban.
A szertartást követően elérkezett a Migazzi-szobor (Raffay Dávid szobrászművész alkotása) leleplezésének és felszentelésének ünnepi pillanata, miután Dr. Áfra Tamás, a szoborállítást kezdeményező és az ügyet végigvivő Migazzi Alapítvány képviselője átadta az alkotást a város közösségének.
Az alapítvány az ünnepi alkalom kapcsán megalapította a Migazzi-díjat, melyet elsőként Pálos Frigyes őrkanonok és Szalay István, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete alapító elnöke érdemelt ki - az elismerést a jövőben minden évben Migazzi püspök születésnapján vehetik át a kitüntetettek.
A szoborállítás kezdeményezője a Migazzi Alapítvány volt, s a nemes célt értelemszerűen a püspökség és a városi önkormányzat és is támogatta, nem is beszélve a civil hozzájárulásról - templomi gyűjtések, jótékonysági kulturális események révén egyéni adományozóként is nagyon sokan hozzájárultak a költségek előteremtéséhez.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. szeptember 4., hétfő]
Sikeres iskolaszer gyűjtő akció

A város számos papír-írószer boltjában találkozhattak a vásárlók a tanévkezdés előtti hetekben egy jótékony célú adománygyűjtés felhívásával.

"Arra szeretnénk megkérni Önöket, hogy a taneszközök megvásárlásakor tegyenek a kosarukba: egy füzettel, színes ceruzával, ceruzával, rajzlappal, vonalzóval, bármi hasznossal többet, és hozzák el nekünk, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Vác, Deákvári Fasor 2.) augusztus végén eljuttathassa a rászoruló családoknak!" - állt a boltokban kihelyezett kis plakátokon.
Mint azt a kezdeményező intézmény igazgatója, Pető Csilla elmondta, igen sokan segítséget nyújtottak az akcióban, számosan valóban személyesen elvitték a központba a különböző iskolaszereket, mások az üzletekben hagyták adományukat, amelyeket több bolt további termékekkel egészített ki.
- Köszönetet mondunk mind az üzleteknek, mind az adományozóknak, akik csatlakoztak akciónkhoz, amelyet a szolgálat munkatársai, a polgármesteri hivatal és más önkormányzati intézmények dolgozói is nagyban segítettek - emelte ki Pető Csilla, hozzátéve, hogy tanév közben is várják a további iskolaszer adományokat.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. szeptember 4., hétfő]
Pályaépítési munkák (70-es vonal)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy:

• 2017. szeptember 9-től 2017. szeptember 10-ig,
• 2017. szeptember 15-én,
• 2017. szeptember 16-tól 2017. szeptember 17-ig és
• 2017. szeptember 18-án

Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendeket a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. szeptember 1., péntek]
Őszi ligettakarítás a Mária-búcsú előtti hétvégén

Már hagyomány, hogy a Hétkápolna kegyhely Mária-búcsúja előtt széles körű összefogás keretében százak segítenek a ligeti terület tisztábbá, rendezettebbé tételében - a jövő héten pénteken és szombaton is sok résztvevőre számítanak a szervezők.

Szeptember 8-án, pénteken elsősorban iskolai csoportok várnak a szervezők, majd másnap az iskolákon kívül mindenkit szívesen látnak, akik a szombat délelőttjüket egy kis közösségi takarítással, parkrendezéssel töltenék. Mindkét napon 9 órakor kezdődik a munka (találkozó a Hétkápolna templom mellett), melynek keretében szemétszedés, avargyűjtés, letört ágak összegyűjtése és egyéb kertészeti munkák várnak a résztvevőkre.
A programot Dr. Varga Lajos segédpüspök-plébános és a Hétkápolna templomi közössége, valamint Bíró György, a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány képviselője szervezik.
A résztvevőknek korlátozott mennyiségben kerti szerszámokat is tudnak biztosítani a szervezők, de kérik, hogy aki tud, vigyen magával gereblyét vagy egyéb szerszámot, védőkesztyűt.
A Váci Városfejlesztő Kft. felajánlotta az összegyűjtött hulladék elszállítását és újrahasznosítását, amit a szervezők ezúton is köszönnek.
További információ a 06/30 921-3924-es telefonszámon vagy a birogyorgy@yahoo.com e-mail címen kérhető.

***

A Vác-Hétkápolnai Szűz Mária nevének szentelt kegyhely búcsúja szeptember 16-17-én lesz, melyre szeretettel várják a híveket. Szombaton este 6 órakor Dr. Varga Lajos segédpüspök, vasárnap 10 órakor pedig Dr. Beer Miklós megyéspüspök tartja az ünnepi Szentmisét.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. augusztus 30., szerda]
Lakossági tájékoztató

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Vác településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. közötti időszakban.

A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 (80) 200 766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen adunk további felvilágosítást.
Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja (http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.

Központi Statisztikai Hivatal

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. augusztus 30., szerda]
Volánbusz menetrendi változás szeptember 1-jétől!

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2017. szeptember 1-jétől (péntek) Vác térségében az alábbi menetrendi módosítások lépnek életbe.

- A munkanapokon 5:05-kor Vácról induló 314-es autóbusz rövidí-tett útvonalon, Budapest, Újpest-Központig közlekedik.

- A munkaszüneti napokon 4:15-kor Galgagyörkről induló 338-as autóbusz Csővár érintésével közlekedik.

- Az iskolai előadási napokon 6:25-kor Gödöllőről induló 455-ös autóbusz meghosszabbított útvonalon, Vác, Szérűskertig közlekedik, és megáll Veresegyház, Templom, Veresegyház, Benzinkút és Szada, Dózsa György út 111. megállóhelyeken.

- Az iskolai előadási napokon 7:00-kor Vácrátótról Vác, Szérűsker-tig közlekedő 455-ös autóbusz 5 perccel korábban, 6:55-kor indul.

A módosított menetrendeket keressék a megállóhelyeken kihelyezett indulási jegyzékeken, továbbá a www.volanbusz.hu és a www.menetrendek.hu oldalakon.

Kellemes utazást kívánunk!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentum:
2155+1_mrk.pdf
2155+3_mrk.pdf
2155-1_mrk.pdf
2155-3_mrk.pdf
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. augusztus 28., hétfő]
Világháborús megemlékezés a kopjafánál

A Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete a II. világháború kitörésének hetvennyolcadik évfordulója alkalmából megemlékezést tart pénteken délután 17 órai kezdettel az alsóvárosi temetőben.

A ravatalozó melletti kopjafánál tartandó kegyeleti eseményen beszédet mond Kalász Ákos, a Váci Piarista Gimnázium igazgatója.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. augusztus 28., hétfő]
Váci sportember nagy úszása

A váci illetékességű Hidvégi-Üstös Pál arra készül, hogy ősszel 70 maratonnyi távval az eredettől a torkolatig végigfut a Duna mentén, de hát erre a nagy kihívásra alaposan fel kell készülni.

Pénteken indult útnak a kajak-kenu csónakház stégjétől a sportember, aki a felkészülése részeként még augusztusban Váctól Mohácsig leúszik a Dunán.
Hidvégi-Üstös Pálnak nem ez az első nagy sportútja. Célja a sportolás népszerűsítése. Emellett szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Duna kiemelten fontos ivóvíz bázis, közlekedési útvonal, továbbá - gyönyörű környezetével - a pihenés és sportolás helyszíne.
Ami az őszre tervezett nagy futást illeti, a 3200 kilométeres táv teljesítése várhatóan három hónapot vesz igénybe, a sportember a tervek szerint október 18-án érkezik Budapestre.
Útjai során Hidvégi-Üstös Pál kis pihenőidőkben konzultál a Duna-menti települések önkormányzati vezetőivel a folyóhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelésekről.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió

Közélet [2017. augusztus 25., péntek]
Városvezetői tájékoztató fontos fejlesztésekről, eredményekről

Jelentős fejlesztések aktualitásairól, Vác testvérvárosi kapcsolatainak eseményeiről volt szó a városvezetők csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A Magyar Közlönyben augusztus 18-án pénteken közzétett kormányhatározat szerint a Dunakanyar - ötödikként a sorban - kiemelt turisztikai térség státuszt kapott, a 70 települést felölelő régióban a következő években 35 nagy volumenű fejlesztést terveznek 69,81 milliárd forint hazai forrásból származó támogatással.
- A fejlesztések között kiemelkedő elem a dunai gyorshajózás infrastruktúrájának korszerűsítése és bővítése, ennek keretében új kikötőhely létesülhet a váci Duna-szakaszon. Nagyon fontos, hogy csaknem 3 milliárd forintos előirányzat szerepel a tervekben Vác barokk belvárosának fejlesztésére. Ugyancsak kiemelkedő eredmény, hogy hozzávetőlegesen 1 milliárd forint juthat a már régóta tervezett múzeumi negyedünk megvalósítására - sorolta a várható helyi beruházásokat Fördős Attila polgármester.
A városvezető ismertette, hogy befejeződött a mélygarázs pótlólagos munkálatainak elvégzésére vonatkozó pályázati eljárás, a kiválasztott kivitelezőnek a szerződéskötés után 60 napos határidővel kell végeznie a feladattal.
Elhangzott még, hogy a nyílt pályázaton értékesítésre kínált volt Karacs Teréz Kollégium megvásárlására nem kevesebb mint tizenhárom pályázat érkezett, a borítékbontás jövő hétfőn esedékes.
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester a tervezett mobilgát beruházásának aktualitásaként kiemelte, hogy az előkészítés szakaszában elvégzett felmérések alapján több vonatkozásban, több szakasz esetében meg kellett változtatni a védmű terveit, mindez megnöveli a költségeket, tehát a város igényt nyújtott be a korábban elnyert csaknem két és fél milliárd forintos támogatási összeg növelése érdekében.
- Nagyon fontos fejlesztésként, az állam biztosította forrásból új bölcsőde épülhet a Bauer Mihály utcában, ezzel hosszabb távra vonatkozóan is kielégíthetjük a kisgyermekek bölcsődei ellátására vonatkozó, növekvő igényeket - folytatta Pető Tibor a küszöbön álló fejlesztések sorát.
Végül megemlítette még, hogy jól halad a Magyar Kajak-Kenu Szövetség beruházásában megvalósítandó új csónakház kivitelezésének előkészítése.
Mokánszky Zoltán sportért és kultúráért felelős alpolgármester elöljáróban megemlítette, hogy Vác már a fesztiválváros titulust is kiérdemli, szavai szerint az idei idegenforgalmi főszezonban különösen gazdag kínálat csábította az érdeklődőket, s a rendezvények sorában ugyancsak nagy siker volt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep hétvégéjén rendezett kézműves sörfesztivál programja.
- Külkapcsolataink vonatkozásában kiemelt szerep jut a kultúrának és a sportnak, így, a teljesség igénye nélkül kiemelem a finn és a japán testvérvárosunkból érkezett diákcsoportok vendégül látását, a zetelakai néptánccsoport nagy sikerű fellépését - mondta az alpolgármester.
Mokánszky Zoltán az elkövetkező hetek kapcsán kiemelte a Dubnica testvérvárosban e hét végén tartandó - a helyi szintű V4-es együttműködések szempontjából is kiemelkedő jelentőségű - folklór fesztivált, az Ipolyság testvérvároshoz kapcsolódó Hont megyei kulturális napokat, a kárpátaljai Técső testvérváros új sportcsarnokának avatására szervezett programot, amelynek a váci női kézilabda csapat is főszereplője lesz egy gála mérkőzésen.

Feladó: Városháza
Küldje el ezt a cikket barátjának, ismerősének! Nyomtatható verzió


(1-10)(11-20) (21-30) (31-40) (41-50)  ... (5271-5276)   >>

Hirdetés
Cégajánló
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2007-2013. Impresszum Médiajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU    
APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU