Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2017. október 9., hétfő]

Főhajtás a forradalom és szabadságharc mártírjai előtt

Az október 6-ai nemzeti gyásznapon ezúttal a Földváry Károly Általános Iskola diákjai adtak műsort, s az intézmény igazgatója, Álmos László mondott emlékbeszédet.

A hagyományosan a rózsakerti kegyeleti helyen tartott eseményen a szónok kiemelte, hogy az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc mártírjainak kultusza már az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése napján elkezdődött, és az utókornak kötelessége, hogy emlékük ne fakuljon, tiszteletük századok múltán is megmaradjon.
Álmos László megfogalmazta azt is, hogy a hősök, mártírok előtti tiszteletadás kapcsán számos emberi értéket szóba lehet hozni, többek között kiemelte a szabadságszeretetet, bajtársiasságot, állhatatosságot a közösségért vállalt önfeláldozást.
- A mártírok tudatosan vállalták sorsukat, méltó, hogy példaképekként tekintsünk rájuk minden korban - zárta szavait az igazgató.
A műsorban sorra röviden szó esett a mártírok életéről, fő jellemvonásaikról, s a nevek elhangzásakor a szereplő diákok térdet-fejet hajtottak a kis kert közepén álló jelképes koporsó előtt, virágokkal halmozva el azt.
A kegyeleti esemény a térséget határoló oszlopokon elhelyezett emléktáblák megkoszorúzásával zárult.

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 9., hétfő]

Széleskörű összefogásra van szükség a téli időszakban

A Szociális Szolgáltatások Háza szervezésében a téli időszakra való felkészülés jegyében kerekasztal beszélgetést tartottak a napokban művelődési központban a rászorulók segítésében együttműködő intézmények, hatóságok, egyházi- és civil szervezetek képviselői.

- A legutóbbi, hosszan tartó kemény tél nagyon komoly kihívás elé állította a hajléktalanok ellátásában dolgozókat. Akkor az éjjeli szálláskeresők száma jócskán meghaladta a Rákóczi tér 20. alatt található központunk befogadó képességét, a legkritikusabb időszakokban a művelődési központ nyújtott átmeneti segítséget. De egyértelmű, hogy hosszabb távú biztos megoldásra van szükség, ami csak széleskörű összefogással lehetséges - mondta Járja Andrea, a Szociális Szolgáltatások Háza igazgatója.
Járja Andrea kiemelte, hogy a télre készülve az idén is kérik a lakosság segítségét takarók, meleg ruhák és tartós élelmiszerek adományozásával, szavai szerint erre a már hagyományos, ezúttal november 3-án tartandó nyílt napjuk a legjobb alkalom, de természetesen minden időszakban szívesen fogadják az adományokat.

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2017. október 14-től 2017. október 15-ig Budapest-Keleti – Kőbánya-felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt hirdetmény tartalmazza.

Vájer-Szabó Katalin
Önkormányzati és társadalmi kapcsolatok vezető referens

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny_Bp-Keleti-Kobanya-felso_1014-1015.pdf

Közélet [2017. október 5., csütörtök]

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket

Október 4-én két 90 éves ünnepeltet látogatott meg otthonukban Mokánszky Zoltán alpolgármester és Zsidákovitsné Virsinger Anna, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály munkatársa, hogy átadják nekik az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város születésnapi ajándékát.

Durugy Andrásné (leánykori nevén Farkas Marianna) aktív éveiben mindvégig számviteli területen dolgozott, előbb az erdőgazdaságnál, utóbb pedig a gombgyárnál, s mivel a rendszerezés ma is erőssége, mindmáig besegít a család kis vállalkozásának adminisztrációs feladataiba - szabad idejében pedig sokat olvas, hallgatja a rádiót, de legszívesebb beszélget, mesél és mesél a múltról, az életéről gyermekeinek, unokáinak.
Marica néninek két fiú gyermeke van és már öt unokával büszkélkedhet, a család nagyon összetartó közösséget alkot, hiszik és vallják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az életben, amit példaadóan meg is élnek a mindennapokban.

Vass István ugyancsak nagyon aktív mind a mai napig, ahogy az ereje engedi, fúr-farag, alkot valamit, nagyszerű a kézügyessége - az önerőből felépített otthonát a ház falain belül és a kertben is különleges alkotások sora díszíti, műveivel elsősorban a magyar történelem sorfordító eseményeire igyekszik emlékeztetni, illetve a nemzet legnagyobbjainak emléket állítani.
Pista bácsi elsőként vas- és fémöntőnek tanult, majd lakatosnak, de összességében csaknem tucatnyi szakmát elsajátított, aktív éveiben mindvégig öntödei munkásként dolgozott.
Ami a családot illeti, egy gyermeke született, négy unokával és két dédunokával büszkélkedhet, s mint elmondta, hamarosan talán üknagyapa is lehet, de családi köre még inkább kiteljesül szerető és szeretett testvéreivel.

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 3., kedd]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Vác településen 2017. október 2. és december 15. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között. A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorsolnak ki.

2. Ha a személyes interjút választják, akkor kérdezőjük 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5 darab táblagépet sorsolnak ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, összesítve közölik, illetve egyedi azonosításra alkalmatlan módon bocsátják az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200 766 ingyenes zöldszámon adnak további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzájuk a mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

KSH Adatgyűjtési Igazgatóság

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 2., hétfő]

"Rejtőzködő Vénusz" - a Tragor Ignác Múzeum régészeti gyűjteményének új kincsei a főtéri kiállítóhelyen

A hét végéig látható a Tragor Ignác Múzeum főtéri Szent Mihály Altemplom kiállítóhelyén a "Rejtőzködő Vénusz" című, a múzeum régészeti gyűjteményének legújabb kincseit bemutató időszaki kiállítás.

A múlt szombati "Múzeumok éjszakája" program keretében tartott megnyitón Forró Katalin, a múzeum igazgatója köszönetet mondott az adományozó magánszemélyeknek illetve régész, restaurátor és gyűjteménykezelő kollégáinak.
Steidl Levente önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke kiemelte, hogy az utóbbi pár évben a múzeum gyűjteménye számos jelentős lelettel gazdagodott régészeti kutatások és adományozások révén, a fő új büszkeség értelemszerűen a "Verőcei Vénusz".
- Önkormányzatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy ezek a kincsek minél hamarabb méltó állandó kiállítási helyet kaphassanak, növelve városunk kulturális idegenforgalmi vonzerejét - mondta a bizottsági elnök.
A megnyitón Molnár Róbert és Mag Hella régészek több érdekes részletet elmondtak az utóbbi egy-két évben végzett régészeti feltárásokról, amelyek számos új kinccsel gyarapították a múzeum gyűjteményét, szavaik szerint a legutóbbi időszak különösen gyümölcsöző volt régészeti szempontból.
Mindazonáltal a gyűjtemény gyarapodásában kiemelt jelentőséggel bír a "Verőcei Vénusz" névvel titulált, női testet formázó, közel 7000 éves agyagplasztika, amelyet megtalálója, Lucza Gyula adományozott a váci múzeumnak.
A kivételes, szenzáció számba menő lelet az 1970-es évek közepén, a verőcei vasútállomás felújításakor került elő a földből, s megtalálója azóta őrizte, most pedig átadta a régészeti gyűjteménybe.

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok lépviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2017. október 2., hétfő]

Társasház épülhet az elhanyagolt sporttelepen

40 lakásos lakópark és műfüves focipálya is épülhet az egykori Tungsram-sporttelep területén. Ráadásul a kivitelező új parkolóhelyek kialakítását és a járdák megújítását is vállalja. Az önkormányzat és a vállalkozó megállapodása után a lakóövezeti besorolás engedélyeztetési eljárása következik, ezután kezdődhet az építkezés.

Vácnak fontos előrelépési lehetőséget jelenthet a lakáskínálat bővítése. Ezen a piacon nagy hiány van a városban új építésű, az egyre bővülő családtámogatási rendszer révén jó ár-érték arányban hozzáférhető társasházi otthonokból. Tehát célszerű támogatni a jelentkező beruházókat - hangzott el Dr. Manninger Péter önkormányzati képviselő és Pető Tibor alpolgármester sajtótájékoztatóján, melyet a Törökhegyi utca és a Mező utca találkozásánál lévő volt Tungsram-sporttelepnél tartottak.
- Egy hosszú évek óta kihasználatlan, elhanyagolt területen úgy bővülhet a város lakóingatlan kínálata, hogy a beruházó mélygarázsban biztosítja az új lakóknak a gépkocsi férőhelyet, illetve számos közcélú fejlesztést is megvalósít párhuzamosan. Utóbbiak kapcsán az első és legfontosabb, hogy régi hiányt pótolva műfüves korszerű sportpálya létesülhet a területen, ezen túlmenően kiszélesítéssel és felújítással jobban használhatóvá válhat a Mező utca, elkészülhet tizenkét új közcélú parkolóhely, de még a körzet játszótérfejlesztésére szánt támogatást is kiemelhetjük. Mindent összeadva feltehetjük a kérdést: ki ne szeretné, ha ilyen módon fejlődne a lakókörnyezete - mondta a sajtótájékoztatón Dr. Manninger Péter, a választókörzet egyéni önkormányzati képviselője.
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester elöljáróban megjegyezte: mindig mindenhol érzékeny kérdés, ha több lakásos társasházépítő beruházás van a napirenden, szavai szerint minden ilyen projekt kapcsán az a legfontosabb, hogy tiszták és jól megfontoltak legyenek a feltételek.
- Az ide tervezett társasházépítő beruházás esetében az az elsődleges, hogy végre hasznosíthatunk egy hosszú idő, lassan másfél évtized óta elhanyagolt területet, bővítve a lakáskínálatot, ráadásul ez úgy valósulhat meg, hogy nemhogy csökkenne, de inkább növekedhet a környék vonzereje - mondta az illetékes városvezető.
A sajtótájékoztatón kiderült: a szükséges engedélyeztetési eljárások után valamikor a jövő év közepén kezdődhet az építkezés, ebből következően 2019 vége felé valósulhat meg a tervezett beruházás.

Feladó: Városháza