Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2011. január 13., csütörtök]

Megkezdődik az idei vásárok sora

Vác Piac Kft. ezúton értesíti az állampolgárokat, hogy Vác, Vásártér területén 2011. január 16-án, vasárnap országos állat- és kirakodóvásárt szervez. Nyitva tartás: 6-13 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.


Vác Piac KFT
2600 Vác, Káptalan u. 3.
Tel; fax: 27/316-212
E-mail:vacpiackft@invitel.hu

(Az idei esztendőre érvényes teljes vásárnaptár képünkre kattintva megtekinthető.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Mint arról a testületi összefoglalónkban beszámoltunk, 2011. január 10-én rendkívüli ülésen választottak meg két vezetőt a Jávorszky Ödön Városi Kórház élére. Mindkét voksolás titkos urnás szavazás során dőlt el. Az egyaránt meghatározott időre, öt esztendőre bizalmat kapó vezetők közül a főigazgatói posztot dr. Kázmér Tibor 13, a gazdasági igazgatói feladatkört Zábó Edina 12 támogató vokssal nyerte el. A következőkben bemutatjuk a két kinevezett vezetőt.

Főigazgató: dr. Kázmér Tibor
Az egyetemi diploma megszerzése után kezdő orvosként a fővárosi János Kórházban helyezkedett el, ahol 1998-ig dolgozott. 1990 és 1998. között önkormányzati képviselő volt a főváros XV. kerületében. 1994-től a Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának elnökeként irányította az ellátás újraszervezését. Kiemelten érdekelték az ellátás szervezési, finanszírozási, működtetési feladatai, ezért végezte el a Közgazdasági Továbbképző Intézet Egészségügyi Menedzser Szakát. Érdeklődése középpontjában a kórházak működésének és működtetésének vizsgálata, valamint a társadalombiztosítási rendszerek tanulmányozása állt. 1998. szeptemberében az Egészségügyi Minisztériumba került helyettes államtitkári beosztásba. Legfontosabb feladatai voltak az egészségügyi ellátórendszer tárcaszintű operatív irányítása, szakmai szabályok jogalkotási feladataival kapcsolatos koordináció, tárcaközi egyeztetések, OEP-el való együttműködés irányítása, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszközök forgalmazását meghatározó jogszabályok, a jogharmonizációs rendeletek szakmai koncepcióinak megalkotása,
2001. március 1-től megbízott, majd 2001. május 01-től pályázati úton kinevezett főigazgatóként irányította az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetet. Fő feladata volt az intézmény gazdasági válságának felszámolása és az intézet stabilizációja, az OMSZ mentőkórházzal való integráció lebonyolítása, az ellátórendszerben az intézetet megillető helyének biztosítása.
2005. március 1-jén a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház kinevezett főigazgatója lett. A Kórházban önkormányzati biztos működött, az adósságállomány meghaladta az 1 milliárd forintot. Az önkormányzati biztos intézkedéseihez kapcsolódóan, vele együttműködve, további stabilizáló és eredményjavító intézkedések bevezetésével, a gazdasági egyensúly a 2005. évben biztosítható volt. A későbbiekben pozitív üzemgazdasági és pénzügyi eredmény volt elérhető.


Gazdasági igazgató: Zábó Edina (képünkön)
A Széchenyi István Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Corvinus Egyetemen egészségbiztosítási speciális szakközgazdász végzettséget (M.s.c.). Jelenleg a Corvinus Egyetem egészségügyi menedzserképző utolsó féléves hallgatója.
A pályázat elnyerését megelőzően 13 év versenyszférában eltöltött gazdasági vezetői munkakör után, a Marcali Városi Kórház Rendelőintézet gazdasági igazgatója, majd a Nagyatád Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató feladatait látta el. Jelenleg az OEP kaposvári kirendeltségén az egészségügy teljes vertikumában pénzügyi, szakmai szakellenőrzés területén dolgozik

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2011. január 11., kedd]

Új főigazgató a kórházban

A nyílt rész vonatkozásában igen rövid rendkívüli ülést tartott hétfőn kora este Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Bevezetőben javaslat érkezett egy napirendi pont levételére, illetve két téma zárt ülésből publikus tárgyalásba vonására, ám egyik sem kapta meg a teljes létszámban jelenlévő képviselők többségének támogatását. Így a nyílt ülés első napirendi pontjában a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatói pályázatának elbírálása következett. Az egyetlen jelölt dr. Kázmér Tibor (képünkön) volt, aki pályázatának kiegészítése után válaszolt a felmerülő kérdésekre. A jelölt végül nagy többséggel (13 igen – 1 nem – 1 tartózkodás) elnyerte a bizalmat. Megbízatása 2011. január 11-től 2016. január végéig tart.
A kórház gazdasági igazgatói posztjának betöltésére hat személy adta be jelentkezését. A testület zárt ülésen hallgatta meg őket, majd szintén titkos gépi voksolással úgy döntött, hogy Zábó Edinát bízza meg a feladat ellátásával. Ő is határozott időre, öt éves időtartamra lett kinevezve.
A zárt ülés befejezéseként döntés született (név szerinti szavazás után 14-0-0 arányban) arról, hogy az önkormányzat 500 millió forintos rövid lejáratú hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től, március végi futamidővel, éves szinten valamivel több, mint 7 %-os kamattal.
A rendkívüli tanácskozás ezt követően a nyilvánosság kizárásával folytatódott. A napirend szerint meghallgatták a kórházi önkormányzati biztos aktuális jelentését, döntöttek a művészeti díjak odaítéléséről, majd tárgyaltak a mélygarázs, illetve a létrehozandó „elismert vállalatcsoport” témakörében. Az utóbbiban döntés született a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, mely kapcsán az ügyvezető igazgatói posztjára kiírt pályázat weboldalunk PÁLYÁZATOK moduljából letölthető.
A képviselő-testület az éves munkaterv szerinti soros ülését január 20-án, csütörtökön 9 órai kezdettel tartja majd.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2011. január 10., hétfő]

Kéményseprés az év közepéig

Egy 1996-ban hozott szakminisztériumi rendelet kötelezően határozza meg mindazon kéményseprő-ipari szolgáltatói feladatokat, amelyeket Vác közigazgatási területén a Magyar Kémény Kft lát el.
A cég ezúton is értesíti a lakosságot, hogy arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozói a tevékenységet az év első felében, 2010. június 30-ig végzik el. A szolgáltatás díjköteles, a cég a Zrínyi utca 9. szám alatt található, illetve a (27) 307-499-es telefonszámon érhető el.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Karácsony óta hangulatosabban lehet vásárolni a váci piacon. Egy tavalyi fejlesztésnek köszönhetően ugyanis decemberben több hangfalat is felszereltek a piac területén, hogy nyitástól-zárásig kellemes zenei aláfestés fogadja a piac látogatóit és árusait.
A különböző, alkalomhoz illő dalokat a Piac Üzletház vezetői válogatják össze – ezzel is hangulatosabbá téve az itt dolgozó emberek és az itt vásárlók mindennapjait.
Újdonságnak számít az is, hogy a piac árusai, de akár a helyi vállalkozók is, reggel 7 órától, délután 15 óráig reklámidőt is vásárolhatnak a zenék között.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2011. január 8., szombat]

Rendkívüli testületi ülés

Munkaterven kívüli, rendkívüli tanácskozással kezdi az esztendőt Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 2011. január 10. 17 órára összehívott, a városháza tanácstermében megtartandó ülés meghívója szerint a nyílt részben elbírálják a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatói, illetve gazdasági igazgatói posztjára kiírt pályázatot és tárgyalnak a városi hitelkeretről is.
Ezt követően a tervek szerint zárt üléssel folytatódik a napirend: megtárgyalják a kórházban tevékenykedő önkormányzati biztos jelentését, döntenek a városi művészeti díjak odaítéléséről, a mélygarázs problémájáról. Végül Pető Tibor alpolgármester (képünkön) előterjesztésében "Elismert vállalatcsoport" címmel gazdasági jellegű témával fejeződhet be a rendkívüli ülés.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően az elfogadott éves munkaterve szerint január 20-á, csütörtökön 9 órától tartja majd rendes havi ülését.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2011. január 7., péntek]

Felhívás kitüntetés felterjesztésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogyatékos személyek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére "A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" egyéni és közösségi kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím bármely személynek, közösségnek adományozható. A kitüntetendő személyre vagy közösségre bárki javaslatot tehet 2011. január 31-ig. A javaslatokat a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökének (Fördős Attila polgármester) lehet benyújtani. A díjat a polgármester adja át a Fogyatékossággal Élő Emberek Esélyegyenlőségének Napján.

Vác , 2011. január 5.

Fördős Attila s.k.
Vác város polgármestere
A Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal néhány közérdekű, a jelenleg aktuális és fontos pénzügyi, adózási jogszabályokon alapuló kérdésre összeállított egy válaszsort, amely minden érdekelt szíves figyelmébe ajánlunk.
(A kérdések és válaszok mellékletünkből tölthető le.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
gyikkk.doc

Vác Város Önkormányzata a Váci Japán Magyar Baráti Társasággal és a Japán Nagykövetség J-Cat önkénteseivel január 8-án, szombaton 13 órától Japán Napot szervez a Madách Imre Művelődési Központ kamaratermében. A rendezvényre – amelynek részletes programja képünkön megtekinthető – mindenkit nagy szeretettel várnak.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2011. január 5., szerda]

Kisfiú az év első váci újszülöttje

Az újév első babája 2011. január elsején, délután 16 órakor született meg a Jávoszky Ödön Városi Kórházban. A Sándor nevet kapó, sződi család második gyermekeként világra jött újszülött közel három kilóval született és édesanyjához hasonlóan jó egészségnek örvend.
Január 3-án az első idei váci baba is megszületett. Őt Kristófnak keresztelték. Az elmúlt esztendőben egyébként közel ezer újszülöttnek adtak életet a váci kórházban.

FOTÓ: ES Híradó

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu