Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2017. március 20., hétfő]

Pályázat egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2017. évben 2.500.000.-Ft.

Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek. (Tehát nem pályázhat pl.: költségvetési intézmény, vagy annak része, egyéni és társas vállalkozás, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének elsősorban erre a területre kell esnie. A tevékenységét jelző dokumentációban ( pl. alapítványnál alapító okirat ) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges megelőzési tevékenység az egészségügy területén.

Megfelelően dokumentálni kell, hogy a pályázó szervezetnek milyen gyakorlata, szakmai kompetenciája van a megjelölt tevékenység végzésére (korábbi szakmai tevékenységek, eredmények).

Pályázni lehet:
• Betegségmegelőző, egészségmegőrző programok végzésére. Meg kell jelölni azt a betegséget, vagy betegségek azon körét, amire a program vonatkozik, ennek megfelelően meg kell jelölni a veszélyeztetettek körét is.
• Elsősorban szakmai tevékenységre, az eszközvásárlás a pályázati összeg 20%-ánál több nem lehet.

Nem fogadhatóak el:
• az egészséget általában pozitívan befolyásoló tevékenységet végzők pályázatai konkrét prevenciós program nélkül, például különféle sporttevékenységet végzők, kirándulásokat szervezők, úszást oktatók, stb.

Nem lehet pályázni:
• gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre,
• kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

A pályázat beérkezési határideje: 2016. március 31., 12 óra.

A pályázatok leadása:
Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

A pályázat elbírálása után a pályáztató az eredményről minden pályázót postai úton értesít.

A kitöltendő adatlap, a programűrlap (a pályázati kiírás 1. és 2. sz. melléklete) és további információk az alábbi csatolt dokumentumban elérhetőek.

Dr. Manninger Péter s.k.
bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
primer_prevencios_tevekenyseg_palyazat_reszletei.pdf

Váci Deákvári Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a csatolt mellékletben!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
3.pdf

Vác Deákvári Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Vác Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda
dajka

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a csatolt mellékletben!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
2.pdf

Váci Deákvári Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Vác Deákvári Óvoda Sirály utcai tagóvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázat megtekinthető a csatolt mellékletben!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
1.pdf

Pályázatok [2017. március 8., szerda]

Intézményvezető (magasabb vezető)

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

Intézményvezető (magasabb vezető)


beosztás ellátására.

A pályázat megtekinthető a csatolt mellékletben!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat_chazar.pdf

Pályázatok [2017. március 7., kedd]

Környezetvédelmi referens

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
Környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, helyszíni szemlék, lakossági panaszok kezelése. Döntés előkészítés, javaslattétel, környezetvédelmi költségvetés elkészítése, kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel. Tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást szolgáló rendeletek előkészítésében. Helyi és országos védelem alatt álló területek rendszeres ellenőrzése. Hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben együttműködés az illetékes szervekkel. Jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Környezetvédelem

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
• Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
• Polgármesteri Hivatalban eltöltött - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• A 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
• Motivációs levél.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• Hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 06-27/513-434-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11046/2017. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens
vagy
elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vac.hu - 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) bérbeadásra vagy értékesítésre hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hirdetes_17-03.pdf

Pályázatok [2017. március 2., csütörtök]

Pályázat tagintézmény-vezető (magasabb vezető munkakör betöltésére

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Simon Antal Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15-ig szól

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Naszály út 29.

Pályázattal kapcsolatos részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat.pdf

Pályázatok [2017. február 28., kedd]

Pályázat műszaki ügyintéző (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző (mérnök)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Ellátandó feladatok:
Közösségi közlekedés. Részt vesz más hatósági jogkörbe tartozó mélyépítési, út és közlekedési tevékenységek koordinálásában. Pályázatok előkészítése. A felújítás, fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó pályázatok. Szerződések előkészítése, teljesítések, számlák igazolása. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, építmények építésével, felújításával kapcsolatos feladatok előkészítése. Ellátja az önkormányzati intézmények felújításának, fejlesztésének pénzügyi és műszaki előkészítését és koordinálja az engedélyezési és kivitelezési munkákat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy villamosmérnök, vagy mélyépítőmérnök, vagy gépészmérnök, vagy szerkezetépítőmérnök,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- Polgármesteri Hivatalban eltöltött - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- A 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- Motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 06-27/513-434-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-39/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök).
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. február 28., kedd]

Pályázat tiflopedagógus munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet óvodáiban tiflopedagógus tevékenység ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér. 11.)

A jogviszony időtartama: határozott idejű megbízási szerződés (a szerződés megkötésének napjától 2017/2018 tanév végéig)

A tevékenység jellege: megbízási szerződés alapján

A jogviszony kezdetének időpontja: a pályázat elbírálását és a szerződés megkötését követően azonnal

A munkavégzés helye: Váci Deákvári Óvoda (2600 Vác, Deákvári főút 34.)

A megbízás tárgyába tartozó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű gyermek tiflopedagógiai ellátása
Megbízási díj: bruttó 3000 Ft/óra

Pályázati feltételek:
- főiskola, tiflopedagógiai szakirányú végzettséggel
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza
- a megbízás tárgyának elvégzéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány,

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Vác Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével. 2600 Vác, Március 15. tér. 11.
Személyes leadás: Deákné dr. Szarka Anita, Vác Város Önkormányzat jegyzőjénél (2600 Vác, Március 15. tér. 11., 33. iroda)

A pályázati kiírásról további információt Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Önkormányzat jegyzője a 06-27/513-434-es, valamint Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán osztályvezetője a 06-27/513-444-es telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17.

Feladó: Városháza