Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2017. szeptember 11., hétfő]

Pályázat területi gondozó munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatások Háza védőnői szolgálat

területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Flórián utca

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, védőnő,
 büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/355-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett, és a kiírás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókkal történő elbeszélgetés alapján történő kiválasztás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 12.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 6., szerda]

Pályázat tiflopedagógus munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet Vác Város Önkormányzat óvodáiban

tiflopedagógus
tevékenység ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata 2600 Vác, Március 15. tér. 11.

A jogviszony időtartama: határozott idejű megbízási szerződés (a szerződés megkötésének napjától 2017/2018 tanév végéig)

A tevékenység jellege: megbízási szerződés alapján

A jogviszony kezdetének időpontja: a pályázat elbírálását és a szerződés megkötését követően azonnal

A munkavégzés helye:
Váci Deákvári Óvoda 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A megbízás tárgyába tartozó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű gyermek tiflopedagógiai ellátása
Megbízási díj: bruttó 3000 Ft/óra

Pályázati feltételek:
 Főiskola, tiflopedagógiai szakirányú végzettséggel
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 a megbízás tárgyának elvégzéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány,

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Vác Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével. 2600 Vác, Március 15. tér. 11.
Személyes leadás: Deákné dr. Szarka Anita, Vác Város Önkormányzat jegyzőjénél (2600 Vác, Március 15. tér. 11., 33. iroda)

A pályázati kiírásról további információt Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Önkormányzat jegyzője a 06-27/513-434-es, valamint Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán osztályvezetője a 06-27/513-444-es telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 6., szerda]

Pályázat házi gondozói munkakör betöltésére

Pályázat: házi gondozó szociális ápoló-gondozó végzettséggel

Jelentkezni személyesen Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 2600 Vác, Burgundia utca 9-11. szám alatt Szmolár Attila igazgató Úrnál, valamint az otthon11@freemail.hu email címen lehet Önéletrajz megküldésével.

Vác, 2017.08.30.

Szmolár Attila
igazgató

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 5., kedd]

Pályázat logopédus munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet Vác Város Önkormányzat óvodáiban

logopédus
tevékenység ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata 2600 Vác, Március 15. tér. 11.

A jogviszony időtartama: határozott idejű megbízási szerződés (a szerződés megkötésének napjától 2018. 05. 31-ig)

A tevékenység jellege: megbízási szerződés alapján, heti 10 órában

A jogviszony kezdetének időpontja: a pályázat elbírálását és a szerződés megkötését követően azonnal

A munkavégzés helye:
Váci Alsóvárosi Óvoda 2600 Vác, Vám utca 11.
Váci Deákvári Óvoda 2600 Vác, Deákvári főút 34.
Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda 2600 Vác, Nyár utca 1.

A megbízás tárgyába tartozó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű gyermekek logopédiai ellátása
Megbízási díj: bruttó 3000 Ft/óra

Pályázati feltételek:
- Főiskola, logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár vagy gyógypedagógus logopédiai szakirányon
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza
- a megbízás tárgyának elvégzéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány,

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Vác Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével. 2600 Vác, Március 15. tér. 11.
Személyes leadás: Deákné dr. Szarka Anita, Vác Város Önkormányzat jegyzőjénél (2600 Vác, Március 15. tér. 11., 33. iroda)

A pályázati kiírásról további információt Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Önkormányzat jegyzője a 06-27/513-434-es, valamint Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán osztályvezetője a 06-27/513-444-es telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 1., péntek]

Pályázat úszásoktató munkakör betöltésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet ÚSZÁSOKTATÓ munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Úszásoktató képesítés
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:
jó kommunikációs készség

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen.

Jelentkezési határidő : 2017. szeptember 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 1., péntek]

Pályázat pénztáros/fürdőszolgálatos munkakör betöltésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet pénztáros/fürdőszolgálatos munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Érettségi
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:
jó kommunikációs készség
adminisztrációban való gyakorlat
Számítógép felhasználó szintű ismerete

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen.

Jelentkezési határidő : 2017. szeptember 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 1., péntek]

Pályázat gépész munkakör betöltésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet GÉPÉSZ munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Kazánfűtő képesítés
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:
gáz vagy vízszerelő szakképesítés
uszodagépészeti gyakorlat

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen.

Jelentkezési határidő : 2017.szeptember 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. szeptember 1., péntek]

Pályázat uszodamester munkakör betöltésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet USZODAMESTER munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Uszodamesteri oklevél
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság


Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen.

Jelentkezési határidő : 2017. szeptember 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. augusztus 30., szerda]

Pályázat szakképzett ápoló-gondozó, konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Pályázat: szakképzett ápoló-gondozó, konyhai kisegítő

Jelentkezni személyesen Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 2600 Vác, Burgundia utca 9-11. szám alatt Szmolár Attila igazgató Úrnál, valamint az otthon11@freemail.hu email címen lehet Önéletrajz megküldésével.

Vác, 2017.08.30.

Szmolár Attila
igazgató

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. augusztus 30., szerda]

Pályázat német nyelv tanári munkakör betöltésére

A Piarista Gimnázium pályázatot hirdet német nyelv tanári állás betöltésére

A pályázat feltételei:
- szakmai felkészültség 5–12. osztályok tanítására (8 osztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
- elkötelezett vallásosság

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás

A pályázat mellékletei:
- önéletrajz
- motivációs levél
- egyházi (plébánosi) ajánlás
- diplomamásolatok
- erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

A rövid időre való tekintettel a pályázat iránt érdeklődők telefonáljanak a titkárságra: 27/512-290

Az elbírálásnál figyelembe vesszük:
- a piarista kapcsolódást
- pedagógiai gyakorlatot (egyetemi gyakorlóidő tapasztalatai vagy a pályán töltött idő)

Bérezés:
A KJT szerint (A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján)

A munkakör betöltése:
irányadó dátum: 2017. szeptember 1.

A meghallgatások időpontja:
megbeszélés szerint

A pályázat beadása:
Határideje: folyamatos
Módja e-mailben: kalasz.akos@vac.piarista.hu

Kalász Ákos
igazgató

Feladó: Városháza