Vác.hu
  

Nemzetiségi önkormányzatok

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti adatok:

Elnök:
Sikk Józsefné Tel: 06 30/482-4068

Tagok:
Dr. Demján Györgyné MUKE,
Sikk József MUKE,

e-mail:
sikkkriszti@citromail.hu

_______________________________________________________________________________

Alapfeladatok:

Szervezeti és Működési Szabályzat:
A Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szó 1993. évi LXXVII. tv. 27. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 102/c. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

_______________________________________________________________________________

VÁCI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HIRDETMÉNY


A Köztársasági Elnök 98/2015. (II.11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.)szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Jelöltet állíthatnak:

 a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
 a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),
 a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
 a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!
A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2015. április 24. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
 Tájékoztató
 A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
 Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
 Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2015. március 30.

Sikk Józsefné
Váci Ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke


Letölthető dokumentumok csatolva :

Szervezeti és Működési Szabályzat

Egyéb dokumentumok:

Váci Ukrán Nemzetiségi Tájékoztató

Munkaterv:

Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat


Az Ukrán Önkormányzat 2010. évi munkaterve:

Január:
Ukrán karácsonyi ünnep január 7-én Budapesten közösen az Országos Ukrán Önkormányzattal, ukrán hagyományok szerint. Fellép a kárpátaljai népdal kórus.
Január 26-án ukrán vízkereszt ünnep, közös rendezvény az Újpest Ukrán Önkormányzattal.

Február:
Február 24-én Ukrán kultúra napja, közös program az országban élő ukránokkal, Székesfehérvár, Miskolc, Szeged, Komárom, Várpalota, Újpest.
Önkormányzati ülés a 2010. évi terv elfogadása.
Február 27-én városi programokban való részvétel: téltemetés, kocsonya fesztivál.

Március:
Ukrán Önkormányzat részt vesz a városi március 15-i ünnepen, koszorúzás.
Megemlékezési est nagy ukrán költőről Tarasz Sevcsenkoról, a műsorban a költő versei, dalai hangzanak el.

Április:
Ukrán Húsvéti ünnepek ukrán hagyományok szerint (paszka szentelés ünnepi szent liturgia). Önkormányzati ülés, közös est megbeszélése a Ruszin Önkormányzattal.

Május:
Közös flórklór est a Ruszin Önkormányzattal a Művelődési Központban, fellépő vendégek, ruszin és ukrán együttesek.

Június:
Önkormányzati ülés, Váci Világi Vigalomban való részvétel megbeszélése.
Ukrán Pünkösd ünneplése ukrán hagyományok szerint.

Július:
Július 16-23-ig festőművészeti tábor közösen szolovák, ruszin és cigány önkormányzattal. Ukrán részről Puha Péter festőművész vesz részt a táborban. 23-án képzőművészeti kiállítás a Dunapresszóban.
Július 24-én a Váci Világi Vigalomban fellép Ukrán „Bandura” együttes Lvivból, flórklór műsort adnak elő.

Augusztus:
24-én Ukrajna függetlenség napja, közös program az Ukrán követséggel és az Országos Ukrán Önkormányzattal.

Szeptember:
Önkormányzati ülés, részvétel a váci Lecsófesztiválban.

Október:
Önkormányzati választások előkészítése.

_______________________________________________________________________________

Meghívó, Napirend:

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétől

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 10.-én (hétfő) 1400 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D

1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.


Vác, 2017. december 3.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné sk.

________________________________________________________________________________

Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétől


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án (csütörtök) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2017. november 15.

Tisztelettel:

Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétől


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 23-én (hétfő) 14:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2016. november 21.

Tisztelettel:

Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képvisel-testületének Elnökétől


M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 23-án (hétfő) 1400 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D
1.) Ukrán konyha kóstoló, Gitár duó rendezvény
2.) Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát (513-440 telefonszámon) értesíteni szíveskedjen.

Vác, 2015. november 12.

Tisztelettel:

Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől


M E G H Í V Ó:
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 8-án (hétfő) 15 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye:
Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D:
1., Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát /513-440 telefonszámon/ értesíteni szíveskedjék.

Vác, 2014. november 28.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné s.k.

_______________________________________________________________________________


Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől


M E G H Í V Ó:
Tisztelettel meghívom a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én (kedd) 15 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Az ülés helye:
Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. terem

N A P I R E N D:
1., Közmeghallgatás

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni, távolmaradás esetén Palócz Angelikát /513-440 telefonszámon/ értesíteni szíveskedjék.

Vác, 2013. december 4.

Tisztelettel:
Sikk Józsefné s.k.