Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Ellenőrzési Osztály
Vezető / Elnök: Kökény Krisztián osztályvezető
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-474
Fax: 06-27-513-408
Email: ellenorov@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési (bizonyosságot
nyújtó és tanácsadó) feladatok ellátása Vác Város Önkormányzat és az
önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (költségvetési szervek,
gazdasági társaságok) működésére vonatkozóan, valamint ellenőrzések végzése az
önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél.
Tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat tesz, javaslatokat fogalmaz meg és intézkedéseket kezdeményez.