Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Vezető / Elnök: Kiszelák Ferenc tű.alezredes, kirendeltség vezető
Cim: 2600 Vác, Szilassy u. 6-10.
Telefon: 06-20-806-1511
Fax: 06-27-315-536
Email: vac.pv@katved.gov.hu
Honlap: -
Ismertető: Polgári védelmi felügyelő: Jakab Edit tű. százados
Közbiztonsági referens: Nagyné Mokánszky Éva
Polgári védelmi feladatok ellátása, katasztrófavédelem, árvízvédelmi
feladatok, közreműködés a kárelhárítási és kárenyhítési munkálatokban.