Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Közterület - Felügyelet
Vezető / Elnök: Szeri Mihály
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-428
Fax: 06-27-513-429
Email: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű
használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől
el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti
járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás), valamint a
parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása
esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása,
- kiadja a közterület-használati engedélyeket, vezeti a nyilvántartást,
- kiadja a behajtási engedélyeket, ellenőrzi annak jogos használatát,
- kivizsgálja a lakossági bejelentéseket.

Ügyfélfogadás: Március 15. tér 11.
Hétfő 14-18-ig
Szerda 8-16-ig
Péntek 8-12-ig