Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Jogi Osztály
Vezető / Elnök: dr. Zsidel Szilvia - osztályvezető
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-492
Fax:
Email: jogititkar@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: Ellátott feladatok ismertetése:
- ellátja a Bizottságok és a Képviselő-testület jegyzőkönyvvezetésével
járó feladatokat, valamint előkészíti a Nemzetiségi Önkormányzatok
közmeghallgatásait
- döntésre előkészíti az önkormányzat intézményeivel és gazdasági
társaságaival kapcsolatos szervezési és egyéb ügyeket
- közreműködik a polgármesteri, jegyzői fogadóórákon megjelenő ügyfelek
panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekű bejelentések és
panaszok intézését
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai,
jogi feladatainak ellátásához
- törvényességi véleményezést végez a jegyző megbízása alapján a
képviselő-testület, valamint a bizottságok által hozott határozatok
tekintetében
- közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb helyi
rendeletek, szabályzatok okiratok megalkotásában és módosításában
- polgármesteri és jegyzői rendelkezés szerint végzi a szerződések
előkészítését, valamint jogi véleményezését
- kapcsolatot tart a Hivatal és az Önkormányzat jogi képviseletével
megbízott ügyvédi irodával
- előkészíti az osztályt érintő bizottsági és képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó ügyeket, az ülések előkészítéséről, gondoskodik a
döntések végrehajtásáról,
-ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
-ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.