Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Igazgatási Osztály
Vezető / Elnök: dr. Grmela Judit osztályvezető
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-410
Fax: 06-27-513-414
Email: aljegyzotitkar@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - Lefolytatja a birtokvédelmi eljárásokat,
- nyilvántartásba veszi az ipari tevékenységet (telepengedélyezési eljárás,
illetve bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele),
- nyilvántartásba veszi az üzletek tevékenységét és engedélyezi a működési
engedély köteles tevékenységet,
- engedélyezi a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet,
- engedélyezteti a vásár, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetését,
- engedélyezteti a zenés táncos rendezvények megtartását,
- kereskedelmi hatóságként lefolytatja az ellenőrzéseket, kivizsgálja a
lakossági panaszbejelentéseket,
- elkészíti a feladatkörével összefüggő statisztikai adatszolgáltatást a KSH felé,
- kezeli a címnyilvántartót és a TSZR rendszert,
- kezeli a hirdetményeket,
- ellátja az osztályonkénti irattározást, kezeli az ügyiratokat, kiadja az
ügyiratokat és irattárba helyezi,
- ellátja a postázási, fénymásolási feladatokat,
- felvezeti a beérkezett küldeményeket, közlönyöket a postakönyvbe.

Anyakönyvi Csoport:
Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait,
valamint a halálesetekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos hatósági
feladatokat, különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
- elkészíti a hagyatéki helyszíni ingóleltárt,
- leltározza a kiskorú, gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan
vagyonát,
- anyakönyvezi a névváltozást, születést, házasságkötést, halálesetet,
- lebonyolítja a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolatot, névadókat,
házassági évfordulókat,
- felveszi a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezéséhez szükséges jegyzőkönyvet,
- lebonyolítja az állampolgársági esküt,
- teljesíti a házassági névváltozási kérelmeket,
- átveszi a születési névváltozási kérelmeket,
- felveszi a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a születendő és
megszületett gyermek részére,
- kiadja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot,
- kiállítja az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hatósági bizonyítványt,
- feldolgozza a bíróságtól érkező válási lapokat,
- ellátja a gyermek családi jogállásának rendezése után az újbóli születési
anyakönyvezést,
- szervezi az esküvőket.