Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Műszaki Osztály - Környezet- és Természetvédelmi Csoport
Vezető / Elnök:
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-431
Fax: 06-27-513-429
Email: termeszet@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - a jegyző hatósági jogkörébe tartozó környezetvédelmi ügyek döntésre való
előkészítése
- szakhatósági állásfoglalásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok
ellátása
- hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben együttműködés a
Hulladékgazdálkodási Kft-vel és a Főmérnökséggel
- helyi és országos védelem alatt álló területek rendszeres ellenőrzése
- július 1. - október 30. között parlagfű és allergén gyomnövények elleni
kampány, fertőzött területek feltérképezése
- jegyzői hatáskörbe tartozó fakivágások ügyintézése (helyszínelés,
ügyiratok
előkészítése határoztatok előkészítése, kivágási munkálatok ellenőrzése,
fapótlás ellenőrzése)
- jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi eljárások lefolytatása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel
- környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések
kivizsgálása (pl.: állattartás, zaj, levegő, stb.)
- közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást
szolgáló
rendeletek előkészítésében
- ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása
- Eb nyilvántartás vezetése
- Környezetvédelmi Charta, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány, Göncöl
Alapítvány munkájának nyomon követése
- Közterületi fakivágási engedély kiadása