Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Műszaki Osztály - Környezet- és Természetvédelmi Iroda
Vezető / Elnök:
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: ügyintézők szerint választani
Fax: 06-27-513-429
Email: -
Honlap: -
Ismertető: - fogadja és továbbítja a „zöld számon” érkezett bejelentéseket a Váci
Városfejlesztő Kft., illetve a jegyző felé,
- ellátja a Környezetvédelmi Tanács előkészítő és adminisztratív feladatait,
- együttműködik a helyi környezetvédelmi szervezetekkel, alapítványokkal (Zöld
Menedék Állatvédő Alapítvány, Környezetvédelmi Charta, Vác Város Környezetvédelméért
Alapítvány, Göncöl Alapítvány, Klímabarát Települések Szövetségének váci
megbízottja),
- kivizsgálja az irodát érintő lakossági panaszbejelentéseket (hulladék,
szennyvíz, levegő, zaj- és talajszennyezés),
- jelzi az észlelt környezeti problémákat, indokolt esetben eljárást
kezdeményez az illetékes hatóságoknál,
- évente két alkalommal vízmintavételt végez a Ligeti tó, a Buki tó, a Duna,
illetve a Gombás patak 12 db mintavételi pontján,
- ellenőrzi a helyi jelentőségű természetvédelmi területeket,
- együttműködik a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.-vel és a Főmérnökséggel
hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben,
- lebonyolítja július 1. – október 30. között a parlagfű és allergén
gyomnövény elleni kampányt, feltérképezi a fertőzött területeket, illetve
kivizsgálja az ezzel kapcsolatos lakossági bejelentéseket,
- előkészíti a jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalásokat,
- a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján gondoskodik a csörögi és a
derecskei felhagyott hulladéklerakó utógondozásáról,
- ellátja a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendeletben foglalt feladatokat,
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a jegyzői
hatáskörbe tartozó zaj- és rezgésvédelmi hatósági eljárások lebonyolítása,
- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § alapján a jegyzői hatáskörbe
tartozó fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel,
fapótlások ellenőrzése,
- ellátja a méhészettel és vadkárral kapcsolatos ügyintézést.