Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Szervezési és Tájékoztatási Osztály (Polgármesteri Titkárság)
Vezető / Elnök: Bodzásné Bóka Szilvia osztályvezető
Cim:
Telefon: 06-27-513-419
Fax: 06-27-513-430
Email: sajto@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - közreműködik a polgármester, az alpolgármester(ek) munkájának
szervezésében, munkafeltételei biztosításában
- ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredő szervezési
feladatokat, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat
- figyelemmel kíséri a város idegenforgalmi helyzetét, javaslatokat dolgoz ki
az önkormányzat érdekkörébe tartozó idegenforgalmi fejlesztésekre,
együttműködésre, ennek keretében együttműködik a Váci Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezettel
- közreműködik a polgármester regionális, Európai Uniós és egyéb külföldi
feladatainak ellátásában
- szervezi a városi rendezvényeket, ezek közül kiemelten a Váci Világi
Vigalmat
- figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, szervezi a
sajtóval, a tömegkommunikációval a rendszeres kapcsolattartást
- gondozza a Városháza internetes honlapját, működteti a közadattárat
- segíti a polgármestert a város-marketing tevékenységében, rendezvényei
szervezésében
- ellátja a kommunikációs és protokoll feladatokat a polgármester
irányításával
- gondoskodik az informatikai eszközök beszerzéséről, telepítéséről, üzembe
helyezéséről és folyamatos üzemeltetéséről
- folyamatosan figyelemmel kíséri az informatikai rendszer működését,
javaslatokat dolgoz ki azok továbbfejlesztésére, segítséget nyújt az
intézményi informatikai munkában