Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
Vezető / Elnök: Mohácsiné Dim Rita osztályvezető
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-444
Fax:
Email: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - Ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények felügyeletét,
vezeti a szükséges nyilvántartásokat.
- Koordinálja és ellenőrzi a gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális
intézmények szakmai és gazdasági munkáját, tovább az ellátási szerződésekben
foglaltak betartását.
- Előkészíti és segíti az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkáját,
végrehajtja döntéseit, valamint a Képviselő-testületi előterjesztéseket,
koordinálja a döntések végrehajtását.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szolgáltatások terén felmerülő
szükségleteket, és ezek alapján előkészíti a szociális szolgáltatástervezési
koncepció felülvizsgálatát, intézi az ágazathoz tartozó intézmények működési
engedélyeivel kapcsolatos feladatokat és az éves intézményi szakmai vizsgálatokat.
- Közreműködik a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények alapító
okiratainak, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatainak elkészítésében.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet
rendelkezései szerint ellátja az államigazgatási és önkormányzati hatósági
ügyeket: rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, gyermekétkeztetést,
lakásfenntartási támogatást, fűtési támogatást, ápolási támogatást, temetési
támogatást,
köztemetést, méltányos gyógyszertámogatásra való jogosultságot.
- Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők
beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Gondoskodik a
megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja
a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe
vett ellátást megszüntetni, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre.
- Ellenőrzi a visszakövetelt pénzösszegek megtérítését, foganatosítja a
végrehajtást.
- Végzi a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. Működteti a helyi
szociálpolitikai kerekasztalt.
- Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat.
- Dönt a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról.