Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és Speciális Csoport
Vezető / Elnök: Tenczel Ferencné részlegvezető
Cim: 2600 Vác, Baba u. 2.
Telefon: 06-30/632-3924
Fax: 06-27/504-105
Email: bfi@bfi.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: A Bölcsőde és Speciális Csoport olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő, 1 évestől 3 éves korú váci
gyermekek számára. A bölcsőde vállalja elsősorban váci illetve Vác vonzáskörzetében élő hat éven
aluli fogyatékos gyermek gondozását,szakértői
vélemény alapján. A bölcsőde feladata a gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Az ellátásról tájékoztatást szülői fogadóórában az intézmény részlegvezetője ad: hétfőnként 13-16
óra között és szerdánként 8-11 óra között telefonon illetve személyesen