Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szegfű utcai Bölcsőde
Vezető / Elnök: Brellosné Faludi Szilvia részlegvezető
Cim: 2600 Vác, Szegfű u. 1.
Telefon: 06-30/631-1815
Fax:
Email: faludi.szilvia@freemail.com
Honlap: -
Ismertető: A Szegfű utcai Bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő, 1 évestől 3 éves korú váci
gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus
testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Az ellátásról tájékoztatást szülői fogadóórában az intézmény részlegvezetője ad: hétfőnként 13-16
óra között és szerdánként 8-11 óra között telefonon illetve személyesen.