Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Iskola- egészségügyi Szolgálat
Vezető / Elnök: Vezető: Dr. Marton Anita
Cim: Vác város általános és középiskolái (lásd: szocialishaz.hu)
Telefon: +36-27-313-412
06-30-648-1549
Fax:
Email: vaciskolaorvos4@gmail.com
Honlap: szocialishaz.hu
Ismertető: Az iskola-egészségügyi tevékenység az iskolaorvosok és iskolavédőnők együttes
feladatellátása az általános iskolákban, amely magában foglalja:
- az alapszűrések elvégzését,
- a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését,
- az elsősegélynyújtást,
- az orvosi vizsgálatokat, a védőoltások beadását,
- az egészségtan oktatásban való részvételt.

Az ifjúság-egészségügy az ifjúsági orvos és az ifjúsági védőnők által a
középiskolákban végzett tevékenység, amelynek keretében elvégzik:

- a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrését,
- az alkalmassági vizsgálatokat,
- a közegészségügyi és járványügyi feladatokat,
- az elsősegélynyújtást,
- a környezet-egészségügyi feladatokat,
- valamint részt vesz a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő
tevékenységében