Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Szociális
 


Szervezet neve: Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
Vezető / Elnök: Járja Andrea intézményvezető
Cim: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon: 06-27-306-882
06-27-502-300
06-30-381-9113
Fax:
Email: vacicsalgyejokozp@gmail.com
Honlap: vcsgyk.hu
Ismertető: KÉSZENLÉTI ÜGYELET (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558.


1. Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény segítséget nyújt Vác, Kosd és Csörög településeken élő szociális és
mentálhigiénés
problémákkal küzdő, hátrányos helyzetben élő, veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került
gyermekek, felnőttek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, valamint az ilyen
helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermeket védő személyes szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének
megóvását, a családban történő nevelésének elősegítését, és a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését.

2. Család - és Gyermekjóléti Központ

Hatósági feladatokhoz kapcsolódóan a gyermekek védelmére irányuló tevékenységekben
közreműködés,
valamint speciális feladatok és szolgáltatások biztosítása a Váci Járás illetékességi
területén.

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait,
valamint
a gyermekek veszélyeztetése esetén javaslatot tesz a hatósági intézkedésre.

Közreműködik a hatósági intézkedések végrehajtásában.
Feladata továbbá a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának
elősegítése.