Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Civil Szervezet
 


Szervezet neve: Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány
Vezető / Elnök: Dr. Tótváradi Zsuzsanna
Cim: 2600 Vác, Deákvári főút 33.
Telefon: 06-20-348-4173
Fax:
Email: tome@citromail.hu
Honlap: -
Ismertető: Az Alapítvány 1995-ben alakult, célja Vác város és vonzáskörzetében az

iskoláskorú diákok körében

- az egészség megőrzése, szenvedélybetegségek megelőzése (alkohol,

dohányzás, drog), ismeretterjesztés szervezése iskolai és azon kívüli keretek

között;

- pedagógusok egészségnevelő munkájának segítése (konzultáció,

továbbképzés),

- addiktológiai programok bevezetése egyes oktatási intézményekben;

- szülőcsoportok szervezése, szülők tájékoztatása, segítése a tárgyban

felmerült problémáikat illetően;- 2009. január 1-jétől közösségi pszichiátriai ellátás megszervezése és

végzése,

-Közösségi koordinátor: Dr. Tótváradi Zsuzsanna

-Telephelye: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

-Elérhetőség: 06 27 312-800

-Célja: az ellátottak pszichiátriai betegségéből adódó károsodás, pszicho-

szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy az

ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak,

illetve, ha betegségükből adódóan már kirekesztődtek a társadalomból,

reintegrálódjanak a közösségbe.

-Célcsoport: azon 18. életévüket betöltött, otthonukban élő, intenzív

támogatást igénylő, de nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akik

betegsége ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de

szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális

biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.•2010. április 1-jétől a szenvedélybetegek közösségi addiktológiai ellátása

megszervezése és végzése.

-Közösségi koordinátor: Csürös Judit

-Telephelye: 2600 Vác, Pap Béla u. 10.

-Elérhetőség: 06 30 412 9229

-Célja: a gondozott szenvedélybetegek életminőségét javítsa, közösségi

visszailleszkedését elősegítse. Ennek érdekében a gondozás és a

pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját nagyrészt a

szenvedélybeteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget

nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában;

meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a

mindennapi életükben adódó konfliktusok és egyéb problémák minél hatékonyabb

kezelésében; szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi

ellátáshoz való hozzájutásukban.

-Célcsoport: elsősorban a saját otthonukban élő addiktív betegek, akiknek a

betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik

életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.-2010. április 1-jétől a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának

megszervezése és végzése.

-Koordinátor: Klinger Mária

-Telephelye: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

-Elérhetőség: 06 30 575 0730

-Az ellátás igénybevételének módja és helyszíne: az ellátás igénybevétele

önkéntes, ingyenes és anonim. A kliensekkel megkereső munka során saját

lakókörnyezetükben, droghasználók által preferált helyeken vesszük fel a

kapcsolatot, illetve a Szociális Szolgáltatások Háza kliensszobái és

klubhelyisége.

-Ügyeleti idő: keddi napokon 16.00-20.00 között, illetve pénteki napokon 16.00-

20.00 között.

-Célja: a meglévő erőforrások felhasználásával a droghasználat okozta ártalmak

(fertőzések, túladagolás stb.) csökkentése, információk nyújtása, a motiváció

felkeltése, illetve fenntartása, az életvitelbeli változás elindítása és

segítése, kezelésbe irányítás, és a későbbi rehabilitáció megkönnyítése.

Továbbá fontos, hogy a szenvedélybetegek és az addiktológiai problémával küzdő

emberek az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat megismerjék, és azokat

igénybe vegyék.

-Célcsoport: a potenciális ellátottak köre a fentiek alapján a Vác városában

élő illegális szereket használó fiatalok. A rejtőzködő droghasználók – akik az

egyéb intézményi ellátást nem preferálják, a terápiás kezelésre

motiválatlanok, illetve azzal szemben bizalmatlanok. A tüneteket mutató, de

eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve az addiktív probléma

kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek.