Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Civil Szervezet
 


Szervezet neve: Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
Vezető / Elnök: Ternay István elnök
Cim:
Telefon: 06-20-229-5573
Fax:
Email: -
Honlap: www.facebook.com/vaciote
Ismertető: Az Egyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti település tűzvédelmének biztosításában
való
részvétel, tűzoltási, kárelhárítási szaktevékenység végzése, valamint a tűzoltó hagyományok
megőrzése.

A cél megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenysége az alábbiakra terjed ki:
a) biztosítja a tűzvédelmi hagyományőrzést,
b) megőrzi és ápolja az előd egyesület emlékeit, felszereléseit,
c) végzi a lakosság tűzvédelmi felvilágosítását,
d) segíti a gyermekek óvodai, iskolai tűzvédelmi képzését,
e) közreműködik a tűzvédelmi kiadványok megjelentetésében, terjesztésében,
f) részt vesz - elsősorban - a város és annak közigazgatási területén keletkező tűzesetek
oltásában,
g) részt vesz - elsősorban - a város és annak közigazgatási területén keletkező káresetek,
balesetek
felszámolásában,
h) hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápol,
i) közéleti tevékenységén keresztül kiáll a gyermek- és ifjúságvédelem, a környezetvédelem, a
kultúra, a helytörténet, helyi honismeret, az épített és természetes kulturális örökség
megóvása,
műemlékvédelem mellett.
j) a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi és speciális mentési
feladatokat
ellátó, élet és vagyonmentési, a közrend védelmét ellátó szervezetek segítése, társadalmi
támogatása, műszaki, technikai fejlettségének emelése, valamint a lakosság közbiztonsági
szintjének
növelése.