Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Oktatási Intézmények
 


Szervezet neve: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye
Vezető / Elnök: Tagintézmény-igazgató: Kovács Borbála
Cim: Vác, Naszály út 29.
Telefon: 06-30-447-7844
Fax:
Email: pmpsz.vac@gmail.com
Honlap: pestmszaksz.hu
Ismertető: Ismertető: Intézményünk a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye
központ: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. OM: 202802
megbízott főigazgató: Pinterics János

Ellátási körzetünk:
Vác, Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Váckisújfalu

A bejelentkezés személyesen, telefonon vagy interneten is történhet.

A tanítási szünetek ideje alatt előre megbeszélt időpontban biztosítjuk, hogy a szülők
felkereshessék munkatársainkat.

Szolgáltatásaink ingyenesek.

Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási
körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézménybe járnak.

Bejelentkezés módja:
A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelő nyomtatvány kitöltésével
a)a szülő beleegyezésével az oktatási-nevelési intézmény (óvoda/iskola), részletes pedagógiai
jellemzés kíséretében,
b)a szülő személyes bejelentkezés során,
c)a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes bejelentkezés során.
A gyermekgondozásba vételét/terápiáját kérheti
d)a szülő személyes vagy telefonos bejelentkezés során,
e)a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes vagy telefonos bejelentkezés
során.
A nevelés, oktatás rendszerében, mint speciális feladatokkal felruházott intézmény veszünk részt.
A szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak nyújtunk fejlesztő, támogató szolgáltatást.

Tevékenységeink:
1.Vizsgálatok
a.Pedagógiai vizsgálat: A pedagógiai vizsgálat célja a gyermek képességeinek feltárása,
fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél közvetlenül kérhető, nem kell hozzá a rendeletben
meghatározott formanyomtatvány kitöltése.
b.Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak
megfelelően – tagintézményi kereteken belül, sztenderd vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre
kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, a gyenge iskolai teljesítmény okai. A vizsgálatok a
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) megállapítását célozhatják. A vizsgálatot a
szülő, az óvoda és az iskola is kérheti. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos
szakértői vélemény készül. A vizsgálat eredményéről a szülő azonnal tájékoztatást kap és az
intézmény is értesül a vizsgálatról a szakértői vélemény formájában.
A szakértői vizsgálat előnye, hogy tanulási nehézség mögött rejlő okok feltárásában körültekintő,
komplex vizsgálatot biztosít, és eredményeképpen az óvoda, iskola fejlesztő támogatást tud nyújtani
a vizsgált gyermekeknek.
A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a „Szakértői vélemény iránti kérelem” című nyomtatvány
kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértői
vizsgálat akkor kezdhető meg, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelen vannak.
Iskolaérettségi vizsgálat: Az iskolaérettségi vizsgálatot olyan gyermekek esetében végezzük el,
akiknél felmerül, hogy iskolakezdése az adott tanévben nem feltétlenül indokolt. Ennek számos oka
lehet, pl: szociális éretlenség vagy figyelmi, mentális problémák, esetleg speciális tényezők,
beszédhiba. A vizsgálatot kérheti a szülő is, gyakrabban az óvodán keresztül történik a bejelentkezés.
Az iskolaérettségi vizsgálat célja annak felmérése, hogy a gyermek fejlettsége a szükséges
területeken megfelel-e az elvárt szintnek. A vizsgálat éppen ezért minden szükséges területre
kiterjed, és egy átfogó képet nyújt a gyermek aktuális állapotáról.

2.Terápiák
a.Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia: A szakszolgálatunkban biztosított fejlesztés azoknak a
gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz
képest gyengébben teljesítenek. Fontos annak megállapítása, hogy miért van ez így. Ezért a fejlesztő
munka első lépése a háttérben megbúvó okok kiderítése. A szülővel közösen gondolkodva team munkában
(pedagógus, pszichológus, logopédus közreműködésével) feltérképezzük a problémák gyökerét.
Megismerjük a gyermekek képességeit, mely részterületek igényelnek fejlesztést, melyek azok a
készségek, amelyekre lehet támaszkodni a fejlesztésben. A terápia hatékonysága érdekében sokszor
szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülőktől szoktunk segítséget kérni.

b.Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.
A szakember és a gyermek családjának együttműködésének első lépcsőfoka az első interjú. A gyermek
pszichológiai vizsgálatát minden esetben megelőzi a szülőkkel (lehetőség szerint mind az
édesanyával, mind az édesapával vagy nevelőszülőkkel) folytatott feltáró beszélgetés. A szülőkkel
folytatott beszélgetés, a probléma körvonalainak megismerése után kerül sor a gyermekkel való
találkozásra, feltáró vizsgálatot végzünk. Miután megtörtént a gyermek feltérképezése, a
tapasztalatokat megosztja a pszichológus a szülővel/szülőkkel szülőkonzultáció keretében, és
megbeszélik a további tennivalókat.
A probléma jellegétől és mélységétől függően a szakember továbbirányíthatja a szülőket és a
gyermeket további szakvizsgálatokra (pl. orvosi vizsgálat) vagy más szakemberhez (pl.
gyermekpszichiáter).
Amennyiben a szülők és a szakember egyetértésével a gyermek problémája pszichoterápiás úton
rendezhető, intézményünk ezt a folyamatot is vállalja.

c.Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési
elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia,
a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését
szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket
betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye
alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának
kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.
A logopédiai ellátás egyéni, kiscsoportos foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból
álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

d.Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi
szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint
prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Fejlesztő, preventív,
korrekciós és rehabilitációs célú testnevelés oktatást végez. Ez a foglalkozás a gyermekek
intézményében kerül megszervezésre.
A gyógytestnevelés tehát komplex, pedagógiai környezetbe, nevelési – oktatási folyamatba ágyazott
testnevelés tanóra, mely a gyermek testi képességeinek, mozgásműveltségének fejlesztése által nem
csak rehabilitál, preventál, korrigál, hanem kialakítja a sportolás iránti igényt is.