Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Kulturális Intézmény
 


Szervezet neve: Tragor Ignác Múzeum ,Memento Mori
Vezető / Elnök: Vezető: Forró Katalin
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 19.
Telefon: 06-27/200-868
06-30/555-7620
Fax:
Email: www.muzeumvac.hu
Honlap: www.muzeumvac.hu
Ismertető: Ismertető:Felbecsülhetetlen értékű kultúrtörténeti kincs került napvilágra 1994-ben Vácon, amikor a Domonkostemplom helyreállítási munkálatai során a templom alatti kripta több, mint 150 évvel ezelőttelfalazott lejáratára bukkantak az építők. A megtalált kriptában 262, többnyire jó állapotúszínes, díszített koporsóban a 18. század középső harmadától kezdődően, illetve a 19. századelején elhunyt és betemetett, a különleges klímának köszönhetően jó állapotban fennmaradt, spontánmumifikálódott váci polgárok testei nyugodtak; férfiak, nők, gyermekek, mesteremberek,szerzetesek, papok, katonatisztek, hivatalnokok... A többségében a 18. századból származókoporsók, holttestek, a viseletek, lábbelik, fejrevalók, és a temetési kellékek - rózsafüzérek,feszületek, szentképek, érmek, skapulárék - egy része a múzeum “Memento Mori” kiállításántekinthető meg. A kriptaleletek jelentős része még restaurálás alatt áll.Az 1998-ban megnyitott állandó kiállítás a főtér egyik lakóházának középkori pincéjében nyertelhelyezést. A meredek lépcsőn a hűvös és mély pincébe leereszkedő látogatót a korabeli Václátképe mellett azon váci polgárok névsora fogadja, akiket koporsófeliratuk alapján sikerültbeazonosítani.A pince impozáns nagytermében festett, színes (sárga, szürke, barna) felnőtt és (kék, zöld)gyermekkoporsók kerültek elhelyezésre. A koporsókon látható Krisztus-ábrázolások, vallásos éshalálszimbólumok a korabeli ember vallási világképére, halálhoz való viszonyára is utalnak. Aterem hátsó részében Stefanovics György szabómester, egy név szerint nem ismert középkorúpolgárasszony és egy csecsemő nyugszik, rekonstruált, az eredeti alapján készült viseletbenüvegkoporsóba zárva. Ezáltal a látogatók betekintést nyerhetnek a 18. század végi, 19. századeleji temetkezési, ravatalozási szokásokba.Belépőjegy árak:Teljes áru belépő: 1.000,- Ft/főNyugdíjas, diák: 500,- Ft/főKombinált jegyárainkról a Memento Mori Kiállítóhely pénztárában érdeklődhetnek vendégeink.