Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Kulturális Intézmény
 


Szervezet neve: Tragor Ignác Múzeum, Középkori Pince
Vezető / Elnök: Vezető:Forró Katalin
Cim: 2600 Vác, Széchenyi u. 3-5.
Telefon: 06-27/200-868
06-30/555-7620
Fax:
Email: www.muzeumvac.hu
Honlap: -
Ismertető: Ismertető:Vác történeti városmagjában, a Március 15. téren és környékén évtizedek óta folynak változó

intenzitással régészeti kutatások. Az 1980-as évek második felében nagyarányú építkezések

kezdődtek a Széchenyi utcában: az építkezé¬sekkel párhuzamosan zajló feltárás a középkori Sáros

ut¬ca helyrajzának rekonstruálását tette lehetővé, valamint bepillantást engedett a középkori

polgárság gazdag anya¬gi kultúrájába. 1991. március 15-én nyílt meg az a kiál¬lítás, amely a

Széchenyi u. 3–7. számú telkeken végzett leletmentés tárgyi emlékeit a frissen feltárt középkori

pin¬cében mutatta be.

A város infrastrukturális fejlesztése és műemléki kutatása azonban ezzel még nem ért véget. A

Széchenyi utca és a Március 15. tér környezetrendezési terve 2003–2005 között magába foglalta az

egykori német polgárság plébániatemplomának teljes körű régészeti ku¬tatását, valamint műemléki

bemutatását. 2008–2009-ben a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (ma Magyar Nemzeti Múzeum

Nemzeti Örökségvédelmi Központ) 3500 m2-es felületre kiterjedő megelőző régészeti feltárást

folyta¬tott a kialakítandó mélygarázs területén. Itt az Árpád-kortól a modern korig terjedő

leletek mellett egy kiemelt művelődés¬történeti jelentőségű, a 14. századra keltezhető faburkolatú

pince ma¬radványait is sikerült dokumentálni. További intenzív régészeti kutatások folytak a

Köztársaság és Káptalan utcákban. A friss ásatási eredmények új megvilágításba helyezik a város

kialakulásáról, építészeti sajátosságairól, polgárságának mindennapjairól kialakított

elképzeléseinket.

A Vácon területi illetékességű Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Tragor Ignác Múzeuma, valamint a

mélygarázs megelőző feltárását végző Nemzeti Örökségvédelmi Központ összefogásával sikerült

kibővíteni a mindezidáig elsősorban a Széchenyi utca régészeti emlékeire és a közép¬kori

szőlőgazdálkodásra fókuszáló kiállítást. Intézményeink a megújuló belváros vonzó arcu¬latához egy

új, színvonalas kulturális programot kínáló, állandó régészeti kiállítással járulnak hozzá.Belépőjegy árak:

Teljes áru belépő: 600,- Ft/fő

Nyugdíjas, diák: 300,- Ft/fő

Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen! Nyitva: szerda-csütörtök 10.00-17.00

péntek-szombat-vasárnap 10.00-18.00

Kombinált jegyárainkról a Memento Mori Kiállítóhely pénztárában érdeklődhetnek vendégeink.