Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Ellenőrzési Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-474
Fax 06-27-513-408
E-mail ellenorov@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési (bizonyosságot
nyújtó és tanácsadó) feladatok ellátása Vác Város Önkormányzat és az
önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (költségvetési szervek,
gazdasági társaságok) működésére vonatkozóan, valamint ellenőrzések végzése az
önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél.
Tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat tesz, javaslatokat fogalmaz meg és intézkedéseket kezdeményez.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Krisztián - osztályvezető
Heinczné Vuklovszki Erika - belső ellenőr
Papp Katalin - belső ellenőr
Tumbász Andrásné - belső ellenőr