Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Gazdasági Hivatal

Cím 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Telefon 06-27-314-814, 06-27-316-932
Fax 06-27-307-145
E-mail gh@pannonia.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

A polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatos gazdasági-, pénzügyi-,
műszaki-, működési és technikai feladatok ellátása. Közigazgatási szervek
tulajdonában lévő épületek kezelése, ingatlanok bérbeadása, hasznosítása,
üzemeltetési feladatainak ellátása.
Központi beszerzések lebonyolítása, alapellátáshoz tartozó orvosi rendelők
műszerparkjának pótlása. Orvosi rendelők használatba adása, háziorvosok és az
önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott, önkormányzati
feladatok végrehajtása.
Pénzbeli segélyek, gyámhatóság által folyósított ellátások kifizetése.
Pénztárak működtetése, működési feltételeinek biztosítása.
Vác közigazgatási területén lévő közoktatási intézményében a konyhák
üzemeltetése, közétkeztetés lebonyolítása az ezzel összefüggő gazdasági
feladatok ellátása.
Az általános iskolák, a gimnáziumok és egyéb intézmények működtetési
feladatainak megszervezése, lebonyolítása, óvodák gazdasági feladatainak
ellátása.
Költségvetéssel kapcsolatos beszámolók készítése, bevételek beszedése,
kiadások teljesítése.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Szentiványi Erika - hivatalvezető
Belencsák Ágnes - gazdasági vezető
Adamecz Sándorné - pénzügyi csop.vez.
Adáminé Varga Márta - pénzügyi főelőadó
Benicsek Jenőné - Adminisztrátor (Boronkay György Szki.)
Bíró Gábor - Gazdasági ea.
Birszkiné Hertel Ilona - pénzügyi előadó
Csillag Eszter - Gazdasági vezető helyettes
Dávid Ildikó - Gazdasági vezető helyettes
Dévényi Zoltánné Ildikó - pénzügyi főelőadó (segély)
Dudás István - Gondnok, Műszaki üi.
Espár Emese - pénzügyi főelőadó
Gémesi Józsefné - pénzügyi előadó (átutalások könyvelése)
Gulyás Gabriella - pénzügyi főelőadó
Huber Adrienn - Adminisztrátor
Illyés Anita - Pénzügyi ea.
Kátainé Venczler Borbála - pénzügyi főelőadó
Kemény Ágnes - Hivatalvezető hely.
Kovács Erzsébet - pénzügyi előadó
Krekóné Keresztesi Klára - munkaügyi főelőadó
Macska Roland - gépkocsi vezető
Majorné Pál Katalin - pénzügyi csoportvezető
Margai István - Rendszergazda
Margai Istvánné - pénztáros
Pálfalvi Anna - belső ellenőr
Sleng Brigitta - Munkaügyi főelőadó
Szpiszárné Laczkovich Éva - pénzügyi főelőadó
Téglás Tibor - Müszaki csop.vez.
Tóthné Hornyák Szilvia - Élelmezés szervező
Túri Tamásné - pénzügyi előadó
Ürmösiné Bognár Beáta - Munkaügyi főea.
Vasvári Ede - technikai vezető