Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Közterület - Felügyelet

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-428
Fax 06-27-513-429
E-mail
kozterfelugy@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű
használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől
el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti
járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás), valamint a
parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása
esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása,
- kiadja a közterület-használati engedélyeket, vezeti a nyilvántartást,
- kiadja a behajtási engedélyeket, ellenőrzi annak jogos használatát,
- kivizsgálja a lakossági bejelentéseket.

Ügyfélfogadás: Március 15. tér 11.
Hétfő 14-18-ig
Szerda 8-16-ig
Péntek 8-12-ig

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Szeri Mihály - osztályvezető
Vandáné Halmai Rita - adminisztrátor
Balázsy Judit - adminisztrátor
Gresina Tibor - közterület-felügyelő
Horváth Zoltán - Közterület-Felügyelő
Mester Ábel - közterület-felügyelő
Mester Dávid - közterület-felügyelő
Mészáros Laura - adminisztrátor/parkolás
Mrena Gábor - közterület-felügyelő
Seres István - közterület-felügyelő
Szeles Péter - közterület-felügyelő
Szűcs István - közterület-felügyelő
Szucsik Norbert - Közterület-Felügyelő