Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Műszaki Osztály - Környezet- és Természetvédelmi Csoport

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-431
Fax 06-27-513-429
E-mail termeszet@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- a jegyző hatósági jogkörébe tartozó környezetvédelmi ügyek döntésre való
előkészítése
- szakhatósági állásfoglalásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok
ellátása
- hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben együttműködés a
Hulladékgazdálkodási Kft-vel és a Főmérnökséggel
- helyi és országos védelem alatt álló területek rendszeres ellenőrzése
- július 1. - október 30. között parlagfű és allergén gyomnövények elleni
kampány, fertőzött területek feltérképezése
- jegyzői hatáskörbe tartozó fakivágások ügyintézése (helyszínelés,
ügyiratok
előkészítése határoztatok előkészítése, kivágási munkálatok ellenőrzése,
fapótlás ellenőrzése)
- jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi eljárások lefolytatása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel
- környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések
kivizsgálása (pl.: állattartás, zaj, levegő, stb.)
- közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást
szolgáló
rendeletek előkészítésében
- ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása
- Eb nyilvántartás vezetése
- Környezetvédelmi Charta, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány, Göncöl
Alapítvány munkájának nyomon követése
- Közterületi fakivágási engedély kiadása

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Szomoru Gergely - környezetvédelmi referens