Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Fejlesztési Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-410
Fax
E-mail aljegyzo@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények
rendszerezése.
- A pályázatok megvalósításával kapcsolatos ütemtervek készítése, a szükséges
intézkedési javaslatok összeállítása és vezetők elé tárása.
- A megjelent pályázatok pénzügyi vonatkozásainak véleményezése, a pénzügyi források
feltárása, a jövőbeni pénzügyi kockázatok felmérése.
- Beruházási terv készítése és – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás során a
beruházáshoz kapcsolódó műszaki feladatok ellátása a műszaki osztály
együttműködésével.
- Az egyes projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése. A projekthez
kapcsolódóan beérkező számlák kontrollálása, megfelelőségük ellenőrzése,
dokumentálása a pályázati elszámolás szempontjából.
- Közreműködés a projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozó
tételes – és az ellenőrzés céljára elkülönített – nyilvántartás vezetésében.
- Kapcsolattartás és rendszeres kommunikáció a Támogatóval, valamint a projektben
szerződött partnerekkel, továbbá egyeztetések lebonyolítása a projektben érintett
szereplőkkel.
- A projekt megvalósítása során jogi szakértelem biztosítása, szerződések/szerződés
módosítások előkészítése, a kapcsolódó jogszabályok értelmezése.
- A beszerzések/közbeszerzések koordinálása, kapcsolattartás a közbeszerzési
szakértővel.
- A Támogatói Okiratban/támogatási szerződésben/pályázati felhívásban foglalt
előírások figyelemmel kísérése, a szükséges beavatkozási javaslatok megtétele.
- A projekteknek a pályázat benyújtásától a projektfenntartási időszak végéig
történő kontrollálása, rendszerezett nyilvántartása, a szükséges beavatkozási
döntések előkészítése.
- Az uniós és a hazai jogszabályoknak a figyelemmel kísérése, a beszámolók,
kifizetési kérelmek, fenntartási jelentések elkészítése, a támogatási szerződésben,
támogatói okiratban foglaltak teljesülésének nyomon követése, a szükséges döntések
előkészítése, az elektronikus pályázati felületek (EPTK) kezelése, ellenőrzése.
- Kapcsolattartás a szakértő szervezetekkel.
- Ellenőrzéseken részvétel és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Grmela Judit - osztályvezető
dr. Hesz Boglárka - közgazdász
Ribai Klaudia - pályázati referens
Szabó László - műszaki referens